Waalsprong Nijmegen


Waalsprong Nijmegen

HUISKAMER VAN DE WAALSPRONG

Voor de aanbesteding van ‘Het hart van de Waalsprong’ maakte LAP Landscape & Urban Design in samenwerking met een breed consortium het landschapsplan voor dit grootse masterplan. Gemeente Nijmegen deed de uitvraag om een toekomstig functioneel en sociaal hart te maken ‘Het hart van de Waalsprong’. Een plek waar je niet alleen je boodschappen kunt doen, maar waar het prettig verblijven is en waar ook andere functies dan winkelen te vinden zijn, bijvoorbeeld horeca, recreatie en werken. Waar diverse functies samen komen en gekoppeld zijn aan de cultuurhistorische dragers van het gebied.

 

Hoofdopgave van programma was een winkelcentrum en 450 woningen als een gemengde stad: met adaptieve appartementen, gezinswoningen en luxe stadswoningen in een brede scope aan prijsklassen, in Hof van Holland Waalsprong te Nijmegen.

 

Het autoluwe openbare gebied vormt de basis voor het nieuwe Hart van de Waalsprong. Een wijk die aansluit op de bestaande en toekomstige structuren en voorzieningen en die door de mix van winkels, voorzieningen en hoge woondichtheid de juiste functionele mix biedt om het Hart van de Waalsprong een levendig en eigen karakter te geven. Kortom, het centrum waar de Waalsprong op wacht. Dit hebben wij vormgegeven met drie pijlers: Divers & Compleet, Water draagt het plan en Huiskamer van de Waalsprong.

 

“Hier wil je wonen, winkelen, komen én blijven.”

WATER ALS DRAGER VOOR EEN KLIMAATADAPTIEVE EN VITALE WIJK

Met de realisatie van Nijmegen-Noord is de Waal de waterader tussen Noord- en Zuid-Nijmegen geworden. In het Hart van de Waalsprong is die oversteek zichtbaar en voelbaar. Eén van de redenen waarom wij water als integraal thema in ons duurzaamheidsconcept verwerken. Water als drager van een klimaatadaptieve en vitale wijk. Deze waterader laat het Hart van de Waalsprong kloppen en geeft duurzame impulsen, ook op sociaal gebied: water verbindt noord en zuid in de breedste zin van het woord en versterkt de bestaande assen en geeft een verrijking van groen en blauw. En daarmee draagt water bij aan een hoogwaardige woonbeleving en prettig klimaat.

 

De tweede belangrijke plek in de wijk is het Zaligeplein, een kleiner plein aan de zuidzijde met uitzicht op het Fort en de Watersingel.

Het Zaligeplein is een fijne plek met horeca en een waterspeelplaats. Tussen de twee pleinen is een verbinding gemaakt met een water-as ‘De Fortloop’. De water-as slingert licht door de fraai ingerichte groenstrook met bomen in het midden. Het vormt een mooi geheel met het spannende stratenpatroon dat steeds wisselt van perspectief. Het vriendelijke en gevarieerde karakter van de grondgebonden woningen in combinatie met het zorgvuldig ingerichte woonstraatje en de duurzaamheid elementen zoals de wadi en het water, geven de Fortloop een afwisselend en zeer prettig karakter.

WATER ALS DRAGER VOOR EEN KLIMAATADAPTIEVE EN VITALE WIJK

Met de realisatie van Nijmegen-Noord is de Waal de waterader tussen Noord- en Zuid-Nijmegen geworden. In het Hart van de Waalsprong is die oversteek zichtbaar en voelbaar. Eén van de redenen waarom wij water als integraal thema in ons duurzaamheidsconcept verwerken. Water als drager van een klimaatadaptieve en vitale wijk. Deze waterader laat het Hart van de Waalsprong kloppen en geeft duurzame impulsen, ook op sociaal gebied: water verbindt noord en zuid in de breedste zin van het woord en versterkt de bestaande assen en geeft een verrijking van groen en blauw. En daarmee draagt water bij aan een hoogwaardige woonbeleving en prettig klimaat.

 

De tweede belangrijke plek in de wijk is het Zaligeplein, een kleiner plein aan de zuidzijde met uitzicht op het Fort en de Watersingel.

Het Zaligeplein is een fijne plek met horeca en een waterspeelplaats. Tussen de twee pleinen is een verbinding gemaakt met een water-as ‘De Fortloop’. De water-as slingert licht door de fraai ingerichte groenstrook met bomen in het midden. Het vormt een mooi geheel met het spannende stratenpatroon dat steeds wisselt van perspectief. Het vriendelijke en gevarieerde karakter van de grondgebonden woningen in combinatie met het zorgvuldig ingerichte woonstraatje en de duurzaamheid elementen zoals de wadi en het water, geven de Fortloop een afwisselend en zeer prettig karakter.

DE FORTLOOP ALS GROENE AS

In het hart van de wijk wordt De Fortloop gekruist door De Rietgraaf, een belangrijke historische, groene voetgangers- en fietsersroute. Vergroening van deze as, geven een aangenaam leef- en woonklimaat. Op de centrale plek creëren wij de buurthuiskamer van Hart van Waalsprong. Een gezellige plek waar gelegenheid is voor buurtvergaderingen, kinderfeestjes, activiteiten voor ouderen of een buurtborrel. De buurthuiskamer versterkt het saamhorigheidsgevoel en ondernemerschap in de wijk. Fietsers en voetgangers krijgen de ruimte, auto’s blijven aan de randen. De afstand tot de bebouwing is daardoor klein en de wijk voelt kleinschalig! Er wordt hierdoor een autoluw en aangenaam verblijfsgebied gecreëerd, dat voelt als de huiskamer van de Waalsprong.

 

 

NIJMEEGSE SFEER

De architectuur is gebaseerd op de culturele context met een Nijmeegse sfeer, rijk gedetailleerd met verticale parcelering en verscheidenheid.

Mooie stenen in verschillende tinten, diverse materialen, speelse metselwerkverbanden en platte daken, afgewisseld met hellende daken. Zo zorgen we dat er verschillen ontstaan in beeld, sfeer en beleving.

CREDITS:

Opdrachtgever: BPD / Bouwinvest

Type project: Prijsvraag - runner-up

Locatie: Waalsprong, Nijmegen

Programma: Winkelcentrum 8.500 m2, 450 woningen mix, zorgvoorzieningen, 60 zorgwoningen en levensloopbestedinge woningen.

Jaar: 2018

Ontwikkelaar Woningbouw: BPD Ontwikkeling 

Ontwikkelaar commercieel: Foruminvest 

Aannemer: Trebbe

Belegger: Bouwinvest

Urban Design: PPHP

Architect: Attika architekten en Mulleners+Mulleners

Landschap: LAP Landscape & Urban Design 

Adviseur infra: Dura Vermeer

Adviseur duurzaamheid: Merosch

Renders: Beeldenfabriek