Villa H


Villa H

NATUURGEBIED

Gelegen in regio Den Haag, heeft LAP Landscape & Urban Design het tuinontwerp gemaakt voor Villa H. De architectuur is verzorgd door Powerhouse Company. Het project betrof een sloop - nieuwbouw project waarbij de wensen van de bewoners ingepast moesten worden binnen de kaders van het bestemmingsplan. Het projectgebied maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en Natura 2000 gebied. Wat LAPLAB gedaan heeft zijn de kwaliteiten van het habitat type duinbos te vergroten, het zogenaamde grijze duin habitat. De huidige situatie troffen wij aan als en vrij gecultiveerd landschap, met een wat verwilderde voortuin met een oriëntaalse vijverpartij. Daarbij was er achterop de kavel, die bijna volledig uit gazon en naaldhout bestond met een enorm heuvelachtig landschap met maar liefst 15m hoogte verschil. 

PRESENTABELE ENTREE

Het doel van de voorzijde van het kavel was het maken van een presentabele entree, met oprijlaan. De opgave zit hem in het enerzijds zo landschappelijk, groen en natuurlijk mogelijk maken en anderzijds het functioneel zijn met een grote hoeveelheid parkeerplaatsen en voorrijden van een bestelbusje. Daarnaast het inpassen om zoveel mogelijk bestaande bomen op te nemen in het ontwerp. 

 

GRADUEEL LANDSCHAP

In samenwerking met de ecoloog hebben we een tuinontwerp gemaakt waarin het omringende landschap gradueel over het perceel heen is getrokken. Rondom de villa is het gazon met bomen met hoge sierwaarde. Hier hebben we met vrij extreme hellingshoeken het karakter van de tuin weten aan te zetten.Verderop op het perceel is door middel van afplaggen en bijplanten van natuurlijke vegetatie een subtiele overgang gemaakt naar het aangrenzende natuurgebied. 

 

 

PRESENTABELE ENTREE

Het doel van de voorzijde van het kavel was het maken van een presentabele entree, met oprijlaan. De opgave zit hem in het enerzijds zo landschappelijk, groen en natuurlijk mogelijk maken en anderzijds het functioneel zijn met een grote hoeveelheid parkeerplaatsen en voorrijden van een bestelbusje. Daarnaast het inpassen om zoveel mogelijk bestaande bomen op te nemen in het ontwerp. 

 

GRADUEEL LANDSCHAP

In samenwerking met de ecoloog hebben we een tuinontwerp gemaakt waarin het omringende landschap gradueel over het perceel heen is getrokken. Rondom de villa is het gazon met bomen met hoge sierwaarde. Hier hebben we met vrij extreme hellingshoeken het karakter van de tuin weten aan te zetten.Verderop op het perceel is door middel van afplaggen en bijplanten van natuurlijke vegetatie een subtiele overgang gemaakt naar het aangrenzende natuurgebied. 

 

 

TERUGGEBRACHTE BIOTOPEN

Afplaggen is de rijke cultuur grond er af halen, waardoor je kalkrijk mineraalarm verschraalde zandgronden terugkrijgt en daarmee herstel doet aan het landschap en daardoor ook de inheemse de locale flora en fauna weer pioniersgebied geeft. Zo hebben we steile zandwanden gecreëerd voor allemaal verschillende insecten,  zoals graafwespen. En de herten komen af op het verse gras. Deze zandgronden gaan slijten, eroderen en bewegen. Deze plekken worden extensief onderhouden, zodat het geen gecultiveerde tuin wordt maar een landschap dat in bewening blijft. 

CREDITS

Opdrachtgever: Vertrouwelijk particulier

Type project: Tuinontwerp

Locatie: Regio Den Haag

Oppervlakte: 1,1ha.

Architect: Powerhouse Company

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Adviseurs:

BreedID (constructie)

M3E (installaties)

BANL (daglicht/V&G)

Foto credits: LAP Landscape & Urban Design

Renders: Powerhouse Company