Ermelosche Hout
Veldwijk Ermelo

Ermelosche Hout
Veldwijk Ermelo

LANDGOED VELDWIJK

Veldwijk is eind 19e eeuw gesticht als psychiatrische instelling aan de spoorlijn Amersfoort-Zwolle. Na een rijke geschiedenis van zorgverlening die nauw verweven is met die van het dorp Ermelo is nu de tijd aangebroken voor een grootschalige vernieuwing van dit gebied. Ggz Centraal schreef de selectie uit voor het ontwikkelend A. In samenwerking met de gemeente Ermelo was er een masterplan gemaakt voor de randvoorwaarden vast te stellen. Landgoed Veldwijk ligt ten westen van het station Ermelo en de dorpskern. 

 

LANDSCHAPSCONCEPT

De cultuurhistorische kwaliteit van Veldwijk is groot. Het hart van Veldwijk heeft onmiskenbaar een grote landschappelijke kwaliteit met de coulissesfeer en het heeft veel stijlkenmerken van een Engels landschapspark dat hoog gewaardeerd wordt, afgewisseld met lange zichtlijnen. Het landschap is open en veelzijdig en kent dichte bosranden, permeabel maar ook gesloten door de bomen. Een nieuwe woonomgeving op het historische landgoed Veldwijk. Passend in de bestaande stijl en toch vernieuwend. Dat is het uitgangspunt van het Ermelosche Hout met daarin de drie verschillende sferen van bebouwing als ‘De Bosblokken’. Allen op verschillende plekken van het landgoed, met elk hun eigen identiteit en kenmerken. Woudeinde staat aan de as van het landgoed, het Zusterhof staat in het hart van Veldwijk in het coulisse landschap en de Boskamer staat in de bosrand. Deze uitgangspunten van het landschap en de identiteit van het landgoed staan centraal in ons ontwerp. 

WOUDEINDE

Het eerste veld, Woudeinde ligt het dichtste bij de Horsterweg en het dorp Ermelo. Woudeinde is de representatie van het landgoed naar de weg en haar voorbijgangers. Daar waar de dichte bebossing overgaat op een meer open landschap. Een landschap dat wordt gekenmerkt door de de overgang de openheid van de bosrand met laag struikgewas, heesters en groepen bomen naar het gestructureerde landgoed met hagen en een moestuin. Waar woningbouw op een speelse manier is ingevoegd en groen de bebouwing omarmt.

Qua architectuurstijl en materialen zijn de woningen en appartementen vormgegeven als moderne Parkvilla’s. De architectuur is uitgevoerd als een moderne interpretatie van de statige herenhuizen die verspreid over Veldwijk staan. Het doel hiervan is dat de uitstraling van de woningen naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing op Veldwijk. Het is een mix van eigentijdse architectuur en historische verworvenheden. 

 

ZUSTERHOF

Het tweede veld, het Zusterhof ligt dieper in het gebied met drie blokken met in totaal dertig rug-aan-rug woningen. Gelegen dieper in het bos met tussen de blokken knusse open hofjes, die een intieme, autovrije locatie bieden als gezamenlijk groene wereld. Door de kleine schaal, met een maximum van tien woningen per hof, zal het zeer exclusief aanvoelen, terwijl het toch de voordelen biedt van de leefgemeenschap. 

De architectonische uitstraling sluit aan bij het buiten leven. De architectuurstijl houdt het midden tussen een boshuisje en een herenhuisje. Kleuren en materialen sluiten aan op de kleurtinten van het omliggende groen. Elke woning heeft een eigen buitenruimte met een houten pergola, de woningen worden opgebouwd in een stijlvolle baksteen architectuur. 

WOUDEINDE

Het eerste veld, Woudeinde ligt het dichtste bij de Horsterweg en het dorp Ermelo. Woudeinde is de representatie van het landgoed naar de weg en haar voorbijgangers. Daar waar de dichte bebossing overgaat op een meer open landschap. Een landschap dat wordt gekenmerkt door de de overgang de openheid van de bosrand met laag struikgewas, heesters en groepen bomen naar het gestructureerde landgoed met hagen en een moestuin. Waar woningbouw op een speelse manier is ingevoegd en groen de bebouwing omarmt.

Qua architectuurstijl en materialen zijn de woningen en appartementen vormgegeven als moderne Parkvilla’s. De architectuur is uitgevoerd als een moderne interpretatie van de statige herenhuizen die verspreid over Veldwijk staan. Het doel hiervan is dat de uitstraling van de woningen naadloos aansluit bij de bestaande bebouwing op Veldwijk. Het is een mix van eigentijdse architectuur en historische verworvenheden. 

 

ZUSTERHOF

Het tweede veld, het Zusterhof ligt dieper in het gebied met drie blokken met in totaal dertig rug-aan-rug woningen. Gelegen dieper in het bos met tussen de blokken knusse open hofjes, die een intieme, autovrije locatie bieden als gezamenlijk groene wereld. Door de kleine schaal, met een maximum van tien woningen per hof, zal het zeer exclusief aanvoelen, terwijl het toch de voordelen biedt van de leefgemeenschap. 

De architectonische uitstraling sluit aan bij het buiten leven. De architectuurstijl houdt het midden tussen een boshuisje en een herenhuisje. Kleuren en materialen sluiten aan op de kleurtinten van het omliggende groen. Elke woning heeft een eigen buitenruimte met een houten pergola, de woningen worden opgebouwd in een stijlvolle baksteen architectuur. 

DE BOSKAMER

Het derde en laatste veld is de Boskamer. In de geest van de voormalige boskwekerij is op het terrein de Boskamer ontworpen, waarin het samen wonen in het bos centraal staat. Het samen wonen gebeurt onder één dak, waarvan we twee verschillende clusters maken. Daarnaast zijn er ook twee-onder-een-kap-woningen. Je ervaart hier het ultieme gevoel dat je midden in het bos woont. Hier heb je het ultieme Veluwe gevoel, buiten leven op je veranda. 

 

Waar de Boskamer nu nog een open gebied is in het midden van bebossing, zal het straks echt onderdeel zijn van het bos. Door de zes kleine woningblokken aan de voor- en achterzijde te voorzien van een groot aantal bomen zal het in de toekomst lijken alsof het bos er altijd al was, en de woningen ertussen zijn geplaatst. Waar de bewoners ook kijken, er zal altijd bos en groen te zien zijn.

 

De architectuur sluit hierop aan, woningen met deels houten en deels metselwerk gevels. Een veranda en pergola bij je huis zodat je altijd een beschutte buitenruimte aan je woning hebt. De gevels hebben een horizontaal lijnenspel dat een fijn contrast verzorgd met de bomen die verticaal groeien. Alle woningen hebben een mooie getimmerde kap waaruit het ambacht spreekt. Een mooi hof met huizen die de sfeer uitstralen van hartje Veluwe.

 

CENTRALE BOSTUIN

In het midden van de vier bouwblokken bevindt zich de openlijk toegankelijke bostuin. Deze zal uitgroeien tot een wilderige bosomgeving. Een natuurlijke plek voor ontmoeting, maar ook voor rust. 

CREDITS

Opdrachtgever: GGz Centraal

Locatie: Ontwikkelgebied A Veldwijk, Ermelo

Oppervlakte: 9,5 hec.

Ontwikkelaar: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Architect: ZVA architecten

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Renders: The Virtual Dutch Men, LAP Landscape & Urban Design