Rotterdammers maken de stad


Rotterdammers maken de stad

'HOE MAKEN WE DE STAD?' 

Bij de Internationale Architectuur Biënnale 2012 werd een centrale vraag gesteld: 'Hoe maken we de stad?'. Gemeente Rotterdam wilde met deze vraag over naar een duurzame stad waarbij wordt gericht op alle aspecten: People, Planet, Profit.

Naar aanleiding van deze vraag werd in 2011 opdracht gegeven door Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling, voor een onderzoek naar verdere verdichtingsmogelijkheden van de Rotterdamse binnenstad. Het aantonen van het gevraagde verdichtingpotentieel is in opdracht van de gemeente onderzocht door 'Doepel Strijkers Architects'. De bijbehorende groenstrategieën zijn onderzocht door de gemeente Rotterdam in samenwerking met LAP Landscape & Urban Design.

ROTTERDAMSE BINNENGROEI

De Rotterdamse binnenstad moet qua inwonersaantal een sprong gaan maken. In de grote steden van Nederland woont gemiddeld zo’n tien procent van de stedelijke bevolking in de binnenstad, alleen in Rotterdam is dit, ondanks de stijgende lijn, maar net iets meer dan vijf procent. We staan dus voor de opgave om het inwonersaantal te verdubbelen. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, MUSIC en TNO werd gewerkt aan verschillende strategieën om de binnenstad te verdichten. Niet alleen met hoogbouw, maar ook kluswoningen, herbestemming van bijvoorbeeld leegstaande kantoren en inbreidingsinitiatieven. het concept was verdichten + vergroenen = duurzame stad. Slimme ruimtelijke ordening- en transportstrategieën kunnen veel betekenen voor een duurzame samenleving en voldoende dichtheid in een aangename groene ambiance levert juist een duurzame (binnen)stad op.

Met de komst van al deze nieuwe gebouwen voor nieuwe inwoners en bezoekers is het belangrijk dat een prettig leefklimaat in binnenstad meegroeit. Levendig en aantrekkelijk daar ligt de uitdaging voor de openbare ruimte en het groen is daarin het essentiële onderdeel. Hoe aantrekkelijker die openbare ruimte is, des te meer mensen die willen gebruiken en hoe langer zij er verblijven. In de komende jaren zal het inwonersaantal verdubbelen en zullen er 5.000 bomen en 150 voetbalvelden aan groen erbij komen in de binnenstad. De groene daken zijn de belangrijkste groen strategie voor het groen oppervlak. De groene boulevards zijn het belangrijkst voor het aanzicht van de stad; hoe mooier de boulevards, des te mooier de stad. De andere groenstrategieën zijn de stadsparken (en de nieuwe pocketparks), speeltuinen, pleinen en kades. De laatste strategie is het streven naar excellente kwalitatieve buitenruimte, ‘Glamorous Green’. Dit is nodig op de drukste en meest representatieve plekken van de stad. Het Stationsplein met dagelijks meer dan 70.000 passanten, de aanlandingen van Rotterdams stadsicoon Eramusbrug, het Schouwburgplein en de Coolsingel zijn plaatsen waar Rotterdam moet schitteren en zichzelf in volle glorie moet tonen aan de wereld.

ROTTERDAMSE BINNENGROEI

De Rotterdamse binnenstad moet qua inwonersaantal een sprong gaan maken. In de grote steden van Nederland woont gemiddeld zo’n tien procent van de stedelijke bevolking in de binnenstad, alleen in Rotterdam is dit, ondanks de stijgende lijn, maar net iets meer dan vijf procent. We staan dus voor de opgave om het inwonersaantal te verdubbelen. In samenwerking met de Gemeente Rotterdam, MUSIC en TNO werd gewerkt aan verschillende strategieën om de binnenstad te verdichten. Niet alleen met hoogbouw, maar ook kluswoningen, herbestemming van bijvoorbeeld leegstaande kantoren en inbreidingsinitiatieven. het concept was verdichten + vergroenen = duurzame stad. Slimme ruimtelijke ordening- en transportstrategieën kunnen veel betekenen voor een duurzame samenleving en voldoende dichtheid in een aangename groene ambiance levert juist een duurzame (binnen)stad op.

Met de komst van al deze nieuwe gebouwen voor nieuwe inwoners en bezoekers is het belangrijk dat een prettig leefklimaat in binnenstad meegroeit. Levendig en aantrekkelijk daar ligt de uitdaging voor de openbare ruimte en het groen is daarin het essentiële onderdeel. Hoe aantrekkelijker die openbare ruimte is, des te meer mensen die willen gebruiken en hoe langer zij er verblijven. In de komende jaren zal het inwonersaantal verdubbelen en zullen er 5.000 bomen en 150 voetbalvelden aan groen erbij komen in de binnenstad. De groene daken zijn de belangrijkste groen strategie voor het groen oppervlak. De groene boulevards zijn het belangrijkst voor het aanzicht van de stad; hoe mooier de boulevards, des te mooier de stad. De andere groenstrategieën zijn de stadsparken (en de nieuwe pocketparks), speeltuinen, pleinen en kades. De laatste strategie is het streven naar excellente kwalitatieve buitenruimte, ‘Glamorous Green’. Dit is nodig op de drukste en meest representatieve plekken van de stad. Het Stationsplein met dagelijks meer dan 70.000 passanten, de aanlandingen van Rotterdams stadsicoon Eramusbrug, het Schouwburgplein en de Coolsingel zijn plaatsen waar Rotterdam moet schitteren en zichzelf in volle glorie moet tonen aan de wereld.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling, Projectmanagementbureau Lloyd Stenhuijs, Caroline Rijke

Locatie: Rotterdam

Art director: Sander Lap (LAP Landscape & Urban Design)

In samenwerking met: Martin Aarts, Nico Tillie, Monique Marijnissen (Gem. Rotterdam), Judith Borsboom-Van Beurden, Elmer Rietveld (TNO), Duzan Doepel (Doepel Strijkers)

Tentoonstellingsbouwer: Rob van ‘t Hof - Vormgever