Rensenpark Emmen


Rensenpark Emmen

EEN CULTUURPARK

De dierentuin van Emmen, voorheen Noorder Dierenpark, ligt direct aan de markt in het centrum van Emmen. De plek kent een uniek landschap dat zich ontwikkelde van landgoed, naar lokale dierenweide en later dierentuin van nationale betekenis naar Stadspark, waar natuur en creativiteit één wordt. In het park staan eeuwenoude bomen en liggen restanten van de visvijvers indertijd aangelegd door de bisschop van Utrecht.

 

Onder de titel ‘Cultuurpark Emmen - Attractief zoölogisch park met duurzaam organische architectuur’ ontwikkelde het team de eerste aanzet voor het Kwaliteitsboek. Het Kwaliteitsboek bepaald de toekomstige nieuwe inrichting en geeft de randvoorwaarden voor nieuwe ontwikkelingen van voormalige dierentuin. De visie heeft drie belangrijke pijlers: het borgen van de cultuurhistorische essentie, het vastleggen van de gebiedsambitie en de organische ontwikkelstrategie.

 

Om de cultuurhistorische essentie te borgen, is samen met architectuurhistoricus Marieke Berkers een kernwaardenonderzoek gedaan. Deze kernwaarden waren de basis voor de nieuwe ruimtelijke concepten.

“MAAT DER DINGEN”

Het dierenpark kent een complexe compositie van landschap en architectuur met een unieke maat en schaal. Op elke hoek wacht de bezoeker van het park een nieuwe wereld, soms met extreme natuur. De kleinschaligheid van het park wordt behouden in de toekomst van het park door nieuwe ontwikkelingen aan te laten sluiten bij deze ‘Maat der Dingen’.

 

“RING VAN KARAKTERS”

Het Savannepad rondom het evenemententerrein op de voormalige savanne zal worden omgevormd tot Savannepromenade. Voor de nieuwe ontwikkelingen in het park wordt uitgesproken architectuur voorgeschreven in het beeldkwaliteitsplan. Ieder gebouw krijgt een eigen karakter aan de promenade en levert een actieve bijdrage aan een afwisselend en levendig park.

 

“TUINEN VAN EMMEN”

Na de verhuizing van de dierentuin op oudejaarsdag 2015 is het nu van groot belang dat de reuring weer terugkeert in het park. Iedere nieuwe ontwikkeling dient daarom een deel van het park te programmeren in de vorm van openbaar toegankelijke tuinen. De tuinen worden bijzondere plekken; van ontmoeting, experiment, exposities en horeca. Door het park deels publiek en deels privaat te maken ontstaat er een rijk palet aan groeikansen voor de toekomst.

 

“MAAT DER DINGEN”

Het dierenpark kent een complexe compositie van landschap en architectuur met een unieke maat en schaal. Op elke hoek wacht de bezoeker van het park een nieuwe wereld, soms met extreme natuur. De kleinschaligheid van het park wordt behouden in de toekomst van het park door nieuwe ontwikkelingen aan te laten sluiten bij deze ‘Maat der Dingen’.

 

“RING VAN KARAKTERS”

Het Savannepad rondom het evenemententerrein op de voormalige savanne zal worden omgevormd tot Savannepromenade. Voor de nieuwe ontwikkelingen in het park wordt uitgesproken architectuur voorgeschreven in het beeldkwaliteitsplan. Ieder gebouw krijgt een eigen karakter aan de promenade en levert een actieve bijdrage aan een afwisselend en levendig park.

 

“TUINEN VAN EMMEN”

Na de verhuizing van de dierentuin op oudejaarsdag 2015 is het nu van groot belang dat de reuring weer terugkeert in het park. Iedere nieuwe ontwikkeling dient daarom een deel van het park te programmeren in de vorm van openbaar toegankelijke tuinen. De tuinen worden bijzondere plekken; van ontmoeting, experiment, exposities en horeca. Door het park deels publiek en deels privaat te maken ontstaat er een rijk palet aan groeikansen voor de toekomst.

 

“CO-EVOLUTIE EN DE PARKCOMMUNITY”

Vele initiatiefnemers en geïnteresseerden hebben zich aangemeld voor de invulling van het nieuwe park. Het ontwerpteam zal samen met de gemeente werken aan een Parkredactie die de selectieprocedure zal opzetten voor de nieuwe parkcommunity. Om tot gedeelde faciliteiten en het sluiten van kringlopen te komen worden de gebruikers van het park gevraagd nieuwe ontwikkelingen aan te gaan met een ondernemende geest.

 

“ORGANISCHE DUURZAME ARCHITECTUUR”

Energetische duurzaamheid en demontabele bouwmethodiek vormen een belangrijk onderdeel van de architectonische opgave. De visie zal leiden tot multifunctionele gebouwen met een hoge toekomstwaarde en worden uitgevoerd met voornamelijk bio-based materialen. De provincie Drenthe loopt voorop in de ontwikkeling van bio-based productontwikkelingen en wil daarvoor een showcase realiseren in het park. De keuze voor organische vormen voor de architectuur kwam heel natuurlijk vanwege de eeuwenoude bomen en historische erfgoedlaag in het gebied. De golvende lijnen van de dierentuin zetten we door in de nieuwe architectuur. De unieke combinatie van landschap en gebouw voorziet een attractief zoölogisch park met duurzaam organische architectuur.

CREDITS
Opdrachtgever: Gemeente Emmen
Type project: Kwaliteitsboek / Herinrichting / Ontwikkeling
Locatie: Emmen
Oppervlakte: 7900 m2
Architect: Powerhouse Company
Stedenbouw:  LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Team: LAP Landscape & Urban Design, Powerhouse Company, Studio MWVD, marieke Berkers Merosch, Ronald Schilt Planmaat en Patrick Nan.

Adviseurs: Studio MWVD, Marieke Berkers Merosch, Ronald Schilt Planmaat, Patrick Nan