Oostzijderpark Zaandam


Oostzijderpark Zaandam

RAAMWERK MET GROENE RUGGENGRAAT 

In 2015 heeft de Ontwikkeladviseur B.V. een initiatief ingediend om woningbouw op het Oostzijderveld / VVZ terrein te realiseren. Eind augustus 2015 heeft gemeente Zaanstad een intentieovereenkomst afgesloten om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken. Tijdens de haalbaarheidsfase in 2015 hebben een viertal stedenbouwkundige bureaus een visie neergelegd voor het gebied.
De ontwikkelaar en gemeente Zaanstad hebben LAP Landscape & Urban Design en Zecc Architecten gezamenlijk als winnaar beoordeeld op basis van een eerste programma en stedenbouwkundige opzet. 
 
De basis van de selectie was het ontwerp van een ruimtelijk raamwerk met daarin grote stedelijke bouwblokken. Het raamwerk bestaat uit een groene ruggengraat die de verbinding maakt tussen het treinstation Kogerveld en een nieuw te maken maritieme plek aan de Gouw. Deze route noemen we de Parklaan. Een royaal brede laan met een grote diversiteit aan groot groen en ecologische beplanting met speelplekken en bankjes. 

IMPULS VOOR MAAK ZAANSTAD

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote druk op de woningmarkt. Binnen MAAK Zaanstad is de ambitie onderschreven tot de uitbreiding van het aantal woningen binnen Zaanstad en de ontwikkelingen bij het Oostzijderveld dragen daar aan bij. Omdat de doelstelling van deze ontwikkelingen ook een positief effect op de bestaande wijken moet hebben is de verwachting dat de omliggende wijken positief zullen reageren. Om dit te toetsen en belangen van de omwonenden goed te verwerken in de plannen zullen de belanghebbenden door een participatietraject betrokken worden bij zowel het nieuwe bestemmingsplan als het opstellen van de gebiedsperspectief. 
 
De eerste fase van de Oostzijderveld ontwikkeling op het VVZ terrein in Zaandam-Noord is ongeveer 4,7 ha groot en ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7.
Nadat het terrein meerdere jaren braak heeft gelegen, is er nu zicht op woningbouwontwikkeling. Begin april 2016 heeft het college besloten de onderhandelingen te starten met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van woningen op het voormalige VVZ- terrein. De ontwikkelingen moeten een impuls zijn voor de omgeving en kwaliteit bieden om doorgroei mogelijk te maken voor Zaanse bewoners maar ook voor nieuwe bewoners vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De ontwikkeling moet tevens een impuls geven aan het omliggende gebied. In april 2017 was het akkoord van de raad op het starten van de ontwikkeling.

IMPULS VOOR MAAK ZAANSTAD

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) kent een grote druk op de woningmarkt. Binnen MAAK Zaanstad is de ambitie onderschreven tot de uitbreiding van het aantal woningen binnen Zaanstad en de ontwikkelingen bij het Oostzijderveld dragen daar aan bij. Omdat de doelstelling van deze ontwikkelingen ook een positief effect op de bestaande wijken moet hebben is de verwachting dat de omliggende wijken positief zullen reageren. Om dit te toetsen en belangen van de omwonenden goed te verwerken in de plannen zullen de belanghebbenden door een participatietraject betrokken worden bij zowel het nieuwe bestemmingsplan als het opstellen van de gebiedsperspectief. 
 
De eerste fase van de Oostzijderveld ontwikkeling op het VVZ terrein in Zaandam-Noord is ongeveer 4,7 ha groot en ligt tussen het station Zaandam Kogerveld, de brandweerkazerne en de A7.
Nadat het terrein meerdere jaren braak heeft gelegen, is er nu zicht op woningbouwontwikkeling. Begin april 2016 heeft het college besloten de onderhandelingen te starten met Ontwikkeladviseur BV en Timpaan over de realisatie van woningen op het voormalige VVZ- terrein. De ontwikkelingen moeten een impuls zijn voor de omgeving en kwaliteit bieden om doorgroei mogelijk te maken voor Zaanse bewoners maar ook voor nieuwe bewoners vanuit de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De ontwikkeling moet tevens een impuls geven aan het omliggende gebied. In april 2017 was het akkoord van de raad op het starten van de ontwikkeling.

KLIMAATADAPTIEVE INNOVATIES

Om de architectonische en landschappelijke kwaliteit leidend te laten zijn, wordt een kwaliteitsteam samengesteld die in de ontwerp- en uitvoeringsfase bepalend wordt voor de beoogde kwaliteit. Het kwaliteitsteam (bestaande uit gemeente: stedenbouw en landschapsarchitect, supervisor. Ontwikkelaar: architect, landschapsarchitect) zal de plannen nader uitwerken tot een voorlopig ontwerp en definitief met een ontwerpnotitie om invulling te geven aan de beoogde uitstraling en kwaliteit. Daarnaast wordt voor een groter gebied waar het Oostzijderveld binnen valt, door de gemeente een gebiedsperspectief opgesteld. Als leidraad en toetsingskader van het kwaliteitsteam zijn de afspraken in het document Uitgangspunten Omgevingskwaliteit vastgelegd in Q4 2017. In dit document worden kwaliteiten beschreven die verder gaan dan enkel de beeldkwaliteit.
 
Na de Omgevingsvisie zijn de architecten gestart met de uitwerking van de bouwvelden en LAP Landscape & Urban Design met de uitwerking van de openbare ruimte. In het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte zijn veel klimaatadaptieve innovaties meegenomen. Zo wordt de hemelwaterriolering ook gebruikt voor de aanvoer van water naar de Parklaan om in tijden van droogte een zelfvoorzienend systeem te hebben. Een andere klimaatadaptieve maatregel is het afvangen van extreme regenbuien in de openbare ruimte. Voor het parkeren wordt een groot deel van de parkeerplaatsen voorzien van klimaatadaptieve open verharding speciaal ontworpen door LAP Landscape & Urban Design. Voor de zomer van 2019 is het Voorlopig Ontwerp goed gekeurd is de gemeente gestart met het bouwrijp maken van het terrein als voorbereiding van de bouw. 
CREDITS
Opdrachtgever: Ontwikkeladviseur B.V., Timpaan & Gemeente Zaandam
Type project: Masterplan, gebiedsperspectief en inrichtingsplan
Locatie: Oostzijderveld, Zaandam
Oppervlakte: 12ha / 4.7ha fase 1
Ontwikkelaar: Ontwikkeladviseur B.V., Timpaan
Architect: Just Architects
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Renders: LAP Landscape & Urban Design