Nieuw-Waterfront Harderwijk


Nieuw-Waterfront Harderwijk

HANZESTAD HARDERWIJK

De gemeente Harderwijk heeft in maart 2020 de aanbesteding van Waterfront fase 3 gegund aan de ontwikkelcombinatie Trebbe als ontwikkelende bouwer en gebiedsontwikkelaar BPD. Het winnende plan is vormgegeven door Molenaar&Co en LAP Landscape & Urban Design.

Het plan bevat 86 appartementen en 40 eengezinswoningen, bereikbaar een brede doelgroep, betaalbare en voor jong en oud. Het wordt een groene, energieneutralen wijk. Er is ingezet op nautische ornamentiek en het verhaal van Harderwijk als Hanzestad. 

 

Gemeente Harderwijk is blij met het plan: “Het plan voorziet in een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’-architectuur van de Watersportboulevard en het meer industriële en grootstedelijke karakter van ‘De Kades’, maar heeft ook een geheel eigen stijl en karakter met een subtiele verwijzing naar het Harderwijkse Hanzeverleden.”

HANZESTAD HISTORISCH HARDERWIJK EN EEN NAUTISCH HAVENKARAKTER

De jury heeft het plan gewaardeerd voor het gekozen thema Hanzestad, wat zich uit in Harderwijkse Hanze ornamenten geanalyseerd vanuit de binnenstad en Hanze cultuur. Zo ontstaat er een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’ architectuur en de industriële grootstedelijke van het appartementengebouw ‘De Harderwerf’.

 

Het driehoeke bouwblok is opgevat als een samenstelling van drie verschillende zijdes met woningtypes en gesloten met drie bijzondere hoekoplossingen, voor diversiteit aan woningen en verscheidenheid. De gekozen thematiek van baksteenarchitectuur is per zijde verschillend uitgewerkt. De kop van het driehoekblok bij de kade vormt een zichtpunt voor voetgangers en fietsers vanuit alle kanten en is gelegen in de knik van de Lelyhaven. De ambachtelijke baksteenarchitectuur van het hoekgebouw heeft eigentijdse interpretaties van pakhuis-en hanzearchitectuur in zich. Van de patronen van de Harderwijkse vlag tot en met ornamentele nautische accenten.

 

 

LEVENDIG WATERFRONT

Door een efficiënte parkeergarage te maken onder het appartementengebouw ‘De Harderwerf’ en parkeren in het binnenhof van het driehoekige bouwblok te situeren, hebben we extra ruimte vrij weten te maken voor een levendige kade. De voorgestelde parkeerplaatsen langs de kade zijn komen te vervalen en vervangen door een groenstrook voor verzachting en vergroening. Een brede trap maakt de lage kade toegankelijk en biedt zitgelegenheid. Het vrijspelen van deze zone geeft de bewoners zicht op het water. Wonen aan het Nieuwe Waterfront!

 

HANZESTAD HISTORISCH HARDERWIJK EN EEN NAUTISCH HAVENKARAKTER

De jury heeft het plan gewaardeerd voor het gekozen thema Hanzestad, wat zich uit in Harderwijkse Hanze ornamenten geanalyseerd vanuit de binnenstad en Hanze cultuur. Zo ontstaat er een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’ architectuur en de industriële grootstedelijke van het appartementengebouw ‘De Harderwerf’.

 

Het driehoeke bouwblok is opgevat als een samenstelling van drie verschillende zijdes met woningtypes en gesloten met drie bijzondere hoekoplossingen, voor diversiteit aan woningen en verscheidenheid. De gekozen thematiek van baksteenarchitectuur is per zijde verschillend uitgewerkt. De kop van het driehoekblok bij de kade vormt een zichtpunt voor voetgangers en fietsers vanuit alle kanten en is gelegen in de knik van de Lelyhaven. De ambachtelijke baksteenarchitectuur van het hoekgebouw heeft eigentijdse interpretaties van pakhuis-en hanzearchitectuur in zich. Van de patronen van de Harderwijkse vlag tot en met ornamentele nautische accenten.

 

 

LEVENDIG WATERFRONT

Door een efficiënte parkeergarage te maken onder het appartementengebouw ‘De Harderwerf’ en parkeren in het binnenhof van het driehoekige bouwblok te situeren, hebben we extra ruimte vrij weten te maken voor een levendige kade. De voorgestelde parkeerplaatsen langs de kade zijn komen te vervalen en vervangen door een groenstrook voor verzachting en vergroening. Een brede trap maakt de lage kade toegankelijk en biedt zitgelegenheid. Het vrijspelen van deze zone geeft de bewoners zicht op het water. Wonen aan het Nieuwe Waterfront!

 

MAXIMAAL KLIMAATADAPTIEF DUURZAAM INRICHTEN

Het plan integreert beplanting in de architectuur zodat landschap en architectuur in elkaar overvloeien. Aan de zijde van de N302 van ‘De Harderwerf’ komt een groene gevel in de vorm van een begroeide net, refererend aan de vissersnetten. De jury vond dit met een leuke verwijzing naar het verleden van Harderwijk. Met diverse klimplanten zorgt dit direct voor een afscherming van o.a. geluid en fijnstof. Aan de Noordlaan vergroent het profiel door royale plantenbakken op de terrassen te realiseren.

 

De roddelaartjes aan de buitenzijde van het gesloten driehoekige bouwblok, zijn direct een plantenbak die vergroening geeft aan de gevel. Het binnenhof heeft een groen lommerrijk karakter in contrast met de stenige kade, hier zal men een groene oase binnenkomen. De auto’s zijn verhuld achter een wereld van hagen. Minimale verharding en de keuze voor open verharding maakt het geheel functioneel maar ook een groen binnengebied.

 

ENERGIENEUTRAAL & ENERGIELEVEREND EN NATUURINCLUSIEF 

Daar waar mogelijk is het plan energieleverend gemaakt, maar het plan is niet alleen vanwege energie duurzaam. Het uitgebreide watermanagement met water vasthouden, bergen, hergebruik en natuurlijk afvoeren maakt het een zeer klimaatadaptief plan. Zelfs voor de extreme klimaatveranderingen als heftige regenbuien en periode van droogte in de toekomst. Daarnaast bouwen we niet alleen voor de mens maar ook voor flora & fauna. Natuurinclusief bouwen door volledige intergratie van afgestemde beplanting en toepassing ecologische adviezen levert het plan optimale biodiversiteit.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Harderwijk

Locatie: Harderwijk

Type opdracht: Masterplan

Programma: 86 appartementen en 40 eengezinswoningen

Oppervlakte: 1,5 ha

Ontwikkelaars: Trebbe Wonen B.V. en BPD B.V.

Architectuur: Molenaar & Co

Landschap: LAP Landscape & Urban Design