De Waterbrink


De Waterbrink

KLIMAAT ADAPTIEVE BRINK

Gemeente Cranendonck schreef een selectie uit voor de ontwikkeling van het plangebied De Neerlanden II, het doel is om een woonwijk van maximaal 98 woningen te realiseren. Dit aan de rand van Maarheeze een organisch gegroeid Brabants dorpje. Het woningbouwprogramma moest kwalitatief worden met oog voor een dorps karakter en hoge duurzaamheidsambities. Onderdeel van het plangebied van 5,5ha. is een centraal gelegen openbare ruimte met plek voor veel groen en onder andere ook waterberging. 

 

Op 4 augustus 2021 is de aanbesteding van De Neerlanden II in Maarheeze gegund aan Hendriks Bouw en Ontwikkeling. Het winnende plan is vormgegeven door Quadrant Architecten en LAP Landscape & Urban Design. Het plan bevat 94 woningen, van sociale huur tot vrijstaande, luxe zelfbouw. Er is hoog ingezet op duurzaamheid op energetisch, milieutechnisch, sociaal-maatschappelijk en ecologisch vlak. 

DE WATERBRINK

De Waterbrink staat in het teken van sociale ontmoeting en gezondheid. Het plan is georganiseerd rondom de robuuste, centraal gelegen groene ruimte, de brink. Het is de plek waar bewoners elkaar tijdens een wandeling of bij thuiskomst tegen komen en waar zowel kinderen als volwassenen worden uitgedaagd tot spelen, sporten en bewegen. Alle ruimtelijke kwaliteiten komen in de brink bij elkaar. Spelen, community art, ontmoeten, groot groen, dynamiek in het watersysteem en alles te samen vormt dit een rijk ecologisch systeem. 

 

ZICHTBAAR DUURZAAM

Het water van het gehele plan wordt zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd en langzaam geïnfiltreerd in het plangebied. Een getrapt systeem van waterinfiltratiezones zorgt ervoor dat het water door het gebied heen wordt afgevoerd. Hierdoor maken we de weersomstandigheden zichtbaar en beleefbaar en genereren we bewustwording van de klimaatverandering bij de bewoners. 

 

DYNAMISCHE WADI-NATUURSPEELPLAATS

Natuurlijk spelen met een educatief element voor heel Maarheeze. De brink vervult de functie van een educatieve, meervoudige spelaanleiding. Wanneer de wadi’s bij een stortbui vollopen, wordt het veld een water-speelparadijs, waardoor een stortbui iets wordt om naar uit te kijken. Door de dynamische waterstand veranderd de speelplaats continue en speelt in op de vershcillende seizoenen. Hier is het geen garantie dat de kinderen schoon thuiskomen. De beplanting zal ook per jaar en seizoen veranderen. In natte jaren groeien andere planten dan in de droge jaren.

DE WATERBRINK

De Waterbrink staat in het teken van sociale ontmoeting en gezondheid. Het plan is georganiseerd rondom de robuuste, centraal gelegen groene ruimte, de brink. Het is de plek waar bewoners elkaar tijdens een wandeling of bij thuiskomst tegen komen en waar zowel kinderen als volwassenen worden uitgedaagd tot spelen, sporten en bewegen. Alle ruimtelijke kwaliteiten komen in de brink bij elkaar. Spelen, community art, ontmoeten, groot groen, dynamiek in het watersysteem en alles te samen vormt dit een rijk ecologisch systeem. 

 

ZICHTBAAR DUURZAAM

Het water van het gehele plan wordt zoveel mogelijk bovengronds afgevoerd en langzaam geïnfiltreerd in het plangebied. Een getrapt systeem van waterinfiltratiezones zorgt ervoor dat het water door het gebied heen wordt afgevoerd. Hierdoor maken we de weersomstandigheden zichtbaar en beleefbaar en genereren we bewustwording van de klimaatverandering bij de bewoners. 

 

DYNAMISCHE WADI-NATUURSPEELPLAATS

Natuurlijk spelen met een educatief element voor heel Maarheeze. De brink vervult de functie van een educatieve, meervoudige spelaanleiding. Wanneer de wadi’s bij een stortbui vollopen, wordt het veld een water-speelparadijs, waardoor een stortbui iets wordt om naar uit te kijken. Door de dynamische waterstand veranderd de speelplaats continue en speelt in op de vershcillende seizoenen. Hier is het geen garantie dat de kinderen schoon thuiskomen. De beplanting zal ook per jaar en seizoen veranderen. In natte jaren groeien andere planten dan in de droge jaren.

VEILIG SPELEN OP STRAAT

Met oog op het woongenot van de nieuwe gemeenschap vinden wij dat de relatie tussen de woningen en de brink optimaal moet zijn. Daarom vormt de westelijke rand van de brink een autoluwe tot autovrije straat. Hierdoor kunnen de kinderen spelen op de stoep en is het contact tussen de woningen en de brink ongehinderd van geparkeerde auto’s.

 

BIOBASED WONEN EN EXTRA VEEL BOMEN

Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en zuinig zijn. Alle woningen in de Waterbrink worden minimaal energie neutraal, daarnaast maken we ook Nul-Op-de-Meter en biobased woningen. We bouwen met circulaire materialen en maken deze zichtbaar in de architectuur en de openbare ruimte. Met een goede integratie van groene en duurzame bouwmaterialen krijgt de dorpse, warme uitstraling een innovatieve knipoog. Ecologische duurzaamheid bereiken we door natuur-inclusief te bouwen en een biodiverse inrichting van de openbare ruimte. Hierbij realiseren we minimaal 1 natuur-inclusieve maatregel per woning en komen er in het plan twee keer zoveel bomen als woningen te staan!

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Cranendonck
Type project: Masterplan, Landschap, Openbare Ruimte
Locatie: De Neerlanden II, Maarheeze
Oppervlakte: 5,5 ha.
Ontwikkelaar: Hendriks Bouw en Ontwikkeling
Architect: Quadrant Architecten
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Adviseurs: HGCA, Hendriks Projectontwikkeling, Hendriks Onderhoud en Beheer, Schrijvers Technische Installaties, Bewuste Bouwers, WoCom en Beeldentemmers
Renders: LAP Landscape & Urban Design
Video: House of Motion