Lindeveld Aalst


Lindeveld Aalst

OPLOSSING VOOR WATERPROBLEMATIEK

Samen met de Antwerps/Rotterdamse combinatie 2DVW Architecten won LAP Landscape & Urban Design prijsvraag in Aalst voor 54 nieuwe woningen. Door het klimaat adaptieve waterlandschap en integratie van een duurzame waterhuishouding ontstaat er een dynamisch waterpark voor de nieuwe en huidige bewoners om iedere dag van te genieten.

 

De SHM Dewaco-Werkerswelzijn is voornemens een woonproject van ongeveer 50 woningen te realiseren op de locatie Lindeveld aan de noordrand van Aalst. Voor deze ontwikkeling op het overstromingsgevoelige weiland is het noodzakelijk optimaal te reageren op de waterproblematiek.

Het water van de Molenbeek neemt bij hoog water bezit van de oevers en stroomt geregeld over met alle nadelige gevolgen voor de buurtbewoners. Partieel ligt het projectgebied van 2,7 ha in deze risicozone. Door van de nood een deugd te maken kan de nieuwe woonbuurt het woongenot vergroten en het overstromingsrisico beperken voor de omwonende buurtbewoners.

KLIMAATADAPTIEF WATERLANDSCHAP

Voor het ontwerpen van het Lindeveld is het Nederlandse begrip; van een nood een deugd maken. Het water van de Molenbeek neemt tot ergernis van de omwonenden bezit van de oevers en stroomt geregeld over. Meer ruimte voor de beken is een noodzaak geworden.

Het veranderende klimaat resulteert in drogere zomers en nattere winters. Tevens zijn er hogere piekbelastingen bij heftige zomerse buien. Willen we de huizen droog houden zullen het water de ruimte moeten geven.

 

Ons voorstel investeert in het bekenstelsel door ruimte te geven aan het water. We zorgen enerzijds dat de nieuwbouwwoningen en -appartementen geen risico lopen bij een eventuele overstroming en anderzijds leveren we een bijdrage aan de waterhuishouding in de ruimere omgeving door veel ruimte te reserveren voor het incidentele hoge water. Het stroomgebied wordt verlaagd en ook zal een permanente (nieuwe) zijtak door het uitgegraven projectgebied stromen. Hierdoor krijgt de laagte aan de Molenbeek meer bergingscapaciteit. Het Lindeveld zelf zal een meter worden verhoogd. Door deze aanpak ontstaat aan de noordkant van het kavel “ruimte voor (water)landschap” en aan de zuidkant “ruimte voor ontwikkeling”.

 

KLIMAATADAPTIEF WATERLANDSCHAP

Voor het ontwerpen van het Lindeveld is het Nederlandse begrip; van een nood een deugd maken. Het water van de Molenbeek neemt tot ergernis van de omwonenden bezit van de oevers en stroomt geregeld over. Meer ruimte voor de beken is een noodzaak geworden.

Het veranderende klimaat resulteert in drogere zomers en nattere winters. Tevens zijn er hogere piekbelastingen bij heftige zomerse buien. Willen we de huizen droog houden zullen het water de ruimte moeten geven.

 

Ons voorstel investeert in het bekenstelsel door ruimte te geven aan het water. We zorgen enerzijds dat de nieuwbouwwoningen en -appartementen geen risico lopen bij een eventuele overstroming en anderzijds leveren we een bijdrage aan de waterhuishouding in de ruimere omgeving door veel ruimte te reserveren voor het incidentele hoge water. Het stroomgebied wordt verlaagd en ook zal een permanente (nieuwe) zijtak door het uitgegraven projectgebied stromen. Hierdoor krijgt de laagte aan de Molenbeek meer bergingscapaciteit. Het Lindeveld zelf zal een meter worden verhoogd. Door deze aanpak ontstaat aan de noordkant van het kavel “ruimte voor (water)landschap” en aan de zuidkant “ruimte voor ontwikkeling”.

 

De ontwikkeling van de 54 woningen bestaat uit 14 grondgebonden (koop-)woningen en 40 (huur-)woningen en appartementen.

De grondgebonden eengezinswoningen zijn georganiseerd rondom twee woonerven op het “hoge” gedeelte van de site. Op een terp in het (water)landschap staat nog een compact appartementengebouw.

 

Het nieuwe landschap is een publieke ruimte die een rol speelt voor de gehele omgeving, dus inclusief het Torensveld en Doriksveld, de omliggende wijken. Hier is ruimte voor spelen, ontmoeten en recreëren. De inrichting is ongedwongen en afgestemd op de waterhuishouding. De beek en het water zullen onderdeel worden van de dagelijkse bezigheden. Een ommetje met de hond wandelen zal iedere dag een blik op de waterstand zijn. Het leven met de beek en het spel met de laagte, de zijarmen en geulen zal een genot worden in plaats van een bedreiging.

CREDITS

Opdrachtgever: Cvba Dewaco-Werkerswelzijn
Type project: Landschap
Locatie: Aalst, België
Architect: 2DVW Architecten
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Budget: 2+ mln €