Rond in de Hoek
Hoek van Holland

Rond in de Hoek
Hoek van Holland

SYMBIOSE VAN HET LANDSCHAP

Van Omme & De Groot, LAP Landscape & Urban Design en Groosman winnen tender Langeweg Hoek van Holland door symbiose van landschap en architectuur.
 
De gemeente Rotterdam schreef een open prijsvraag uit voor 150 woningen aan de Langeweg in Hoek van Holland. Door middel van een voorselectie en selectiefase van vier teams is ontwerpteam Bos&Duin uitgekozen tot winnaar.
Het project staat voor inclusief wonen, één met de natuur en met respect voor de natuur. Het plan gelegen aan de Langeweg vormt een verbindende schakel met haar omgeving van dorp, bos en duinen. De huidige kwaliteiten van de omliggende natuur zijn behouden en benadrukt, waarbij de overgang van Bos naar Duin zowel in het landschap als in de architectuur van het plan zichtbaar zijn gemaakt.

GRADUEEL LANDSCHAP

VAN DORP NAAR STRAND

Het plan bestaat uit zes losse appartementengebouwen in het groen. Deze zijn verdeeld in drie clusters die op een onregelmatige afstand van elkaar zijn gepositioneerd, met een extra grote ruimte tussen cluster 2 en 3.
Deze ruimte, de ecologische zone, vormt zowel visueel als fysiek de verbinding tussen het Natura-2000 park Roomse Duin en de Langeweg. De eerste twee clusters richten zich meer op het dorpse, met alle voorzieningen en het derde cluster richt zich naar het strand, fort 1881 en de duinen. Het plan vormt een overgang en begeleiding van dorp naar strand, zowel in landschap als in architectuur.

 

LANDSCHAP BOS&DUIN

Het landschapsontwerp vormt een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden. Door het oprekken van de Bos-Mantel-Zoom ontstaan rijkere ecologische overgangen waar het project in gepositioneerd is. De inrichting tussen de woongebouwen en op de dektuinen sluit aan op het omliggende landschap met bos en duin sferen. De selectiecommissie waardeert dat het plan inspeelt op de karakteristieken van het hybride landschap.

GRADUEEL LANDSCHAP

VAN DORP NAAR STRAND

Het plan bestaat uit zes losse appartementengebouwen in het groen. Deze zijn verdeeld in drie clusters die op een onregelmatige afstand van elkaar zijn gepositioneerd, met een extra grote ruimte tussen cluster 2 en 3.
Deze ruimte, de ecologische zone, vormt zowel visueel als fysiek de verbinding tussen het Natura-2000 park Roomse Duin en de Langeweg. De eerste twee clusters richten zich meer op het dorpse, met alle voorzieningen en het derde cluster richt zich naar het strand, fort 1881 en de duinen. Het plan vormt een overgang en begeleiding van dorp naar strand, zowel in landschap als in architectuur.

 

LANDSCHAP BOS&DUIN

Het landschapsontwerp vormt een verbinding tussen de verschillende natuurgebieden. Door het oprekken van de Bos-Mantel-Zoom ontstaan rijkere ecologische overgangen waar het project in gepositioneerd is. De inrichting tussen de woongebouwen en op de dektuinen sluit aan op het omliggende landschap met bos en duin sferen. De selectiecommissie waardeert dat het plan inspeelt op de karakteristieken van het hybride landschap.

SAMENHANG EN VERSCHEIDENHEID

IN ARCHITECTUUR

De samenhang is terug te vinden in de basisvorm van alle gebouwen. Door afschuining van de volumes worden doorzichten en connecties gecreëerd voor een visuele verbinding tussen de Langeweg en de Roomse Duin. Setbacks dragen bij aan de diversiteit in architectuur, maken verbinding met de omliggende gebouwen aan de dorpskant en bieden extra wooncomfort door de royale dakterrassen met uitzicht op De Nieuwe Waterweg, strand en duin. De grootste verscheidenheid tussen de drie clusters zit in de materialisatie. Er is een verloop van een hardere materialisatie aan de dorpszijde naar een meer natuurlijke uitstraling bij het derde cluster.

 

VOLLE SCORE VOOR DUURZAAMHEID

MET CIRCULAIR BOUWEN

De gevelontwerpen voor Bos&Duin zijn zo gemaakt dat ze volledig circulair kunnen worden gebouwd. Daar waar mogelijk worden de materialen, dan wel grondstoffen uit bestaande gebouwen gehaald. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met New Horizon Urban Mining. Daarnaast heeft het ontwerpteam een hoge duurzaamheidsambitie neergezet middels GPR.
CREDITS
Aanbesteding: Gemeente Rotterdam
Type project: Prijsvraag
Locatie: Langeweg, Hoek van Holland
Oppervlakte: 19.000 m2
Ontwikkelaar: Van Omme & De Groot
Architect: LAP Landscape & Urban Design (Cluster 2) en Groosman (Cluster 1 & 3)
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Makelaars: Woonvreugde en Ooms makelaars
Duurzaamheidsadviseur: Klimaatgarant
Circulair bouwen: New Horizon Urban Mining.
Geluidsadviseur: M+P ingenieurs
Communicatie: PRSC