Landgoed De Eendragt


Landgoed De Eendragt

RUIMTE VOOR RUIMTE: VAN GLASTUINBOUW NAAR WONEN

Het project Landgoed de Eendragt is een landschaps- en stedenbouwkundig ontwerp van LAP Landscape & Urban Design in opdracht BouwN en Timpaan. In de basis is het project een 'Ruimte voor ruimte' project vanuit de provincie om de vrijliggende kleinschalige glastuinbouw te saneren in ruil voor woonrechten. De glastuinbouw in de Eendragtspolder wordt vervangen door een beperkt aantal woningen.

 

POLDERHERSTEL

Aan de Middelweg en Rottekade bevinden zich momenteel glastuinbouwcomplexen die -gelet op de maat en schaal- niet passen bij de korrelgrootte van de bebouwing in de Eendragtspolder en langs de Rotte. De kassen zijn gesaneerd of uitgeplaatst naar bijvoorbeeld het glastuinbouwgebied tussen Bergschenhoek en Bleiswijk. Hierdoor ontstaat ruimte voor ontwikkeling. Enerzijds voor polderherstel, anderzijds voor de ontwikkeling van een aantal villa’s in het kader van de ruimte voor ruimte regeling.

 

De polder wordt hersteld door het terugbrengen van de sloten en het watersysteem. Dit brengt weer de lange lijnen in het landschap. Dit is ook als uitgangspunt opgenomen voor de kavels en situering van de woningen, zodat er altijd lange zichtlijnen blijven in het plangebied de polder in.

LANDELIJK WONEN

Voor het ontwerp van de buurt is uitgebreid geparticipeerd met de klankbordgroep.

Deze bestond uit omwonenden en belangengroepen waaronder de recreatie- en historische verenigingen. De klankbordgroep heeft een belangrijke stem gehad in de tot standkoning van het stedenbouwkundig ontwerp inclusief de locatie van de buurt. Vanuit diverse varianten is de voorkeursvariant verder uitgewerkt tot het Landgoed de Eendragt.

 

De centrale waterpartij komt voort uit het verlengde landschap van de Willem Alexander roeibaan.

Dit rijke waterlandschap is een paradijs voor watervogels. Eén van deze vogelsoorten, de wilde zwaan, werd de inspiratie voor de architect om de architectuur vorm te geven. Iedere woning is verbonden met het water. De kavels hebben uiteenlopende afmetingen variërend tussen de 1000m2 en 2500m2.

 

Het stedenbouwkundig ontwerp kent drie eilanden, waarvan het eerste eiland een spiegeling is van de huidige lintbebouwing. De overige twee eilanden liggen in de polder. De drie eilanden zijn verbonden met smalle straat met royale groene bermen met bomen en sporadisch bezoekersparkeren. Vanuit deze straat liggen smalle bruggen die de wandelpaden in de polder en richting de Willem Alexander roeibaan verbinden met de buurt en het polderlint.

LANDELIJK WONEN

Voor het ontwerp van de buurt is uitgebreid geparticipeerd met de klankbordgroep.

Deze bestond uit omwonenden en belangengroepen waaronder de recreatie- en historische verenigingen. De klankbordgroep heeft een belangrijke stem gehad in de tot standkoning van het stedenbouwkundig ontwerp inclusief de locatie van de buurt. Vanuit diverse varianten is de voorkeursvariant verder uitgewerkt tot het Landgoed de Eendragt.

 

De centrale waterpartij komt voort uit het verlengde landschap van de Willem Alexander roeibaan.

Dit rijke waterlandschap is een paradijs voor watervogels. Eén van deze vogelsoorten, de wilde zwaan, werd de inspiratie voor de architect om de architectuur vorm te geven. Iedere woning is verbonden met het water. De kavels hebben uiteenlopende afmetingen variërend tussen de 1000m2 en 2500m2.

 

Het stedenbouwkundig ontwerp kent drie eilanden, waarvan het eerste eiland een spiegeling is van de huidige lintbebouwing. De overige twee eilanden liggen in de polder. De drie eilanden zijn verbonden met smalle straat met royale groene bermen met bomen en sporadisch bezoekersparkeren. Vanuit deze straat liggen smalle bruggen die de wandelpaden in de polder en richting de Willem Alexander roeibaan verbinden met de buurt en het polderlint.

CREDITS

Opdrachtgever: Timpaan / BouwN

Type opdracht: Masterplan & Inrichtingsplan

Locatie: Zevenhuizen

Oppervlakte: 12,7 ha

Ontwerp: 2016 - 2019

Uitvoering: 2019 - 2021

Architect: ZVA architecten

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design

Renders: Triple D