As met allure Weesp


As met allure Weesp

OPKNAPBEURT STADSSTRAAT

LAP Landscape & Urban Design won de selectie met het ontwerp door de vestingentree te benadrukken om de bezoekers en bewoners meer bewust te maken dat ze een historisch stadscentrum betreden. De aanbesteding was uitgeschreven door de gemeente Weesp en LAP Landscape & Urban Design kreeg opdracht van DeBieBuitenwerk.

De hoofdopgave was het afwaarderen van het verkeersregime van 50 naar 30km/u. Daarnaast was de bestrating en de beplanting sleets geworden over de jaren en was een opknapbeurt van deze belangrijke stadsas benodigd. Participatie met de omwonenden, winkeliers, schoolbesturen en de bewoners van het verzorgingshuis was een groot onderdeel van het ontwerpproces.

 

DE AS NAAR HET STADHUIS 

De ‘As van Allure’, zoals het project benoemd is in de aanbesteding, is de hoofdtoegangsweg naar de vesting van Weesp. De ‘As van Allure’ is een figuurlijke reis door de tijd. De vesting is historisch oud en smal, ooit voornamelijk gebruikt door voetgangers, paard en wagen. Het begin van de as, gevormd door de C.J. van Houtenlaan (voorheen buitengebied), is relatief jong en breed en is ontworpen voor flaneren en modern autoverkeer. De ‘As van Allure’ is daarom een zeer interessante stadsstraat, omdat zij is opgebouwd uit meerdere profielen en eindigt op de voorgevel van het stadhuis. In het ontwerp zijn drie deelgebieden aangemerkt, die elk met een eigen profiel de reis door de tijd over 250 jaar en de route naar de binnenstad benadrukken.

VERKEERSMAATREGELEN

In de “As van Allure” worden 4 verkeersplateaus gerealiseerd, die zorgen dat de snelheid wordt verminderd en dat mede door de veranderde inrichting het verblijfsgebied voelbaar wordt.

Eén van de verkeersplateaus komt bij de oversteek van de school en het zorgcentrum, ter hoogte van het bestaande stenen bruggetje van Van Houten. De verkeerslichtinstallatie zal gepositioneerd worden op het plateau. Dit kruispunt is belangrijk voor de kwetsbare mensen in het verkeer, namelijk jonge kinderen en de senioren van het verzorgingstehuis. Door de weg te versmallen is er meer ruimte beschikbaar gemaakt voor de trottoirs.

 

HOOGWAARDIGE INRICHTING

Voor de materialisering is ingezet op twee verschillende materiaalpaletten. Binnen de vesting liggen de accenten anders dan buiten de vesting. De gebakken klinkers in de hoofdrijbaan is de constante in het ontwerp. Bij het stadhuis is nauwelijks sprake van een trottoir. Deze smalle voetgangersstroken sluiten direct aan op de hoofdrijbaan. Historische verlichting passend bij de overige verlichting is hier de enige aankleding.

Iets verder in de Groeneweg is ruimte voor beplanting. Iets dat de straat al doet vermoeden. Daarbuiten in de CJ van Houtenlaan is ruimte gemaakt voor royale trottoirs maar omdat deze strook buiten de vesting ligt is hier gekozen voor straattegels. Hiermee is er een duidelijk contrast in de voetgangersstroken binnen en buiten de vesting.

VERKEERSMAATREGELEN

In de “As van Allure” worden 4 verkeersplateaus gerealiseerd, die zorgen dat de snelheid wordt verminderd en dat mede door de veranderde inrichting het verblijfsgebied voelbaar wordt.

Eén van de verkeersplateaus komt bij de oversteek van de school en het zorgcentrum, ter hoogte van het bestaande stenen bruggetje van Van Houten. De verkeerslichtinstallatie zal gepositioneerd worden op het plateau. Dit kruispunt is belangrijk voor de kwetsbare mensen in het verkeer, namelijk jonge kinderen en de senioren van het verzorgingstehuis. Door de weg te versmallen is er meer ruimte beschikbaar gemaakt voor de trottoirs.

 

HOOGWAARDIGE INRICHTING

Voor de materialisering is ingezet op twee verschillende materiaalpaletten. Binnen de vesting liggen de accenten anders dan buiten de vesting. De gebakken klinkers in de hoofdrijbaan is de constante in het ontwerp. Bij het stadhuis is nauwelijks sprake van een trottoir. Deze smalle voetgangersstroken sluiten direct aan op de hoofdrijbaan. Historische verlichting passend bij de overige verlichting is hier de enige aankleding.

Iets verder in de Groeneweg is ruimte voor beplanting. Iets dat de straat al doet vermoeden. Daarbuiten in de CJ van Houtenlaan is ruimte gemaakt voor royale trottoirs maar omdat deze strook buiten de vesting ligt is hier gekozen voor straattegels. Hiermee is er een duidelijk contrast in de voetgangersstroken binnen en buiten de vesting.

INHEEMSE BEPLANTING

Het thema binnen en buiten de vesting is ook aangezet door de beplanting. Precies op de grens van de vesting is de Linde omranding van de vesting doorgezet in de straat. Twee grote Lindes zullen hier een poort gaan vormen. In combinatie met het zebrapad in de rijloper ontstaat een duidelijk grens in de inrichting. In de vesting is gekozen voor een inheemse boomsoort en buiten de vesting voor een boomsoort met meer sierwaarde. De boomkeuze was naast bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en de hoeveelheid parkeerplaatsen, een goed besproken onderwerp in de participatie.

 

GRAVEERDE MARKERINGSSTENEN

In de uitlijning van het historisch bruggetje en de toegang naar de scholen is een charmant detail opgenomen in de bestrating, namelijk twee gegraveerde natuurstenenplaten met hierop de toegangen tot de vesting. De vesting van de Weesp is nooit volledig gemaakt. De vesting is louter aangelegd om mensen van buiten te weren. Op de markeringstenen is dit toegelicht voor iedereen om te leren over het verleden.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Weesp

Type project: Herinrichting

Locatie: Weesp, Amsterdam

Oppervlakte: ± 5 ha.

Uitvoerder: DeBieBuitenwerk

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Renders: LAP Landscape & Urban Design

Ingenieur: Tebodin Nederland

Archeologie: ADC ArcheoProjecten

Foto credits: LAP Landscape & Urban Design