Hofpark Houten Hofstad IVb


Hofpark Houten Hofstad IVb

Sluitstuk Houten Zuid Vinex opgave

LAP Landscape & Urban Design is gevraagd door BPD Ontwikkeling om het stedenbouwkundige plan en landschapsontwerp te maken voor Hofstad IVb te Houten. De locatie is gelegen tussen Castellum en het buitengebied, in de wijk de Grassen. Waarop wij aansluiten in stedelijke structuur op Hofstad Iva. Dit is het sluitstuk van de woningbouwopgave voor Houten Zuid. Er komen 220 woningen die verdeeld zijn over drie deelgebieden. In navolging van deze opgave heeft de Gemeente Houten opdracht gegeven om het inrichtingsplan voor het openbaar gebied te maken, het groenplan en de participatie te begeleiden.

RIJK VERLEDEN ZORGT VOOR

BIJZONDER LANDSCHAP

Landelijk uitzondering is het bouwen op een National archeologisch rijksmonument. In Hofpark zijn sporen gevonden van bewoning uit de brons-, ijzer- en Romeinse tijd. Opgravingen in Castellum leverde een schat aan vondsten op bijvoorbeeld de kano, en wangkleppen van gepensioneerde romeinse soldaten en drie duizend kleding spelden en een visfuik. Het is een bijzondere plek met een rijk verleden, dé inspiratiebron voor het toekomstige landschap. Zoals voor het park, het groene DNA van de buurt. Door het park kronkelt een pad, gebaseerd op de meanderende uitloop van de rivier die hier vroeger stroomde. Het park bestaat straks grotendeels uit ruig grasland met lieve bloemetjes. Er komen water infiltratiezones die water opvangen en een groene uitstraling geven. Deze wadi’s en de ruige beplanting verwijzen naar het vroegere drassige rivieren landschap.

 

RESPECT VOOR DE ARCHEOLOGIE

Aan het park grenzen woningen die lage groene erfafscheidingen krijgen. Zo lopen ze naadloos over in het parklandschap. De beplanting in het park blijft eveneens laag. Het in-situ bewaren van de archeologische waarden voor de toekomst. Niemand weet wat hier onder de grond ligt maar de kans op verborgen schatten uit de vroege bronstijd en romeinse tijd zijn groot. Dit betekent dat we geen bomen met diepe wortels mogen plaatsen. Die kunnen de bodem aantasten. We kiezen daarom voor een duurzaam ingericht landschap, met respect voor het verleden.

RIJK VERLEDEN ZORGT VOOR

BIJZONDER LANDSCHAP

Landelijk uitzondering is het bouwen op een National archeologisch rijksmonument. In Hofpark zijn sporen gevonden van bewoning uit de brons-, ijzer- en Romeinse tijd. Opgravingen in Castellum leverde een schat aan vondsten op bijvoorbeeld de kano, en wangkleppen van gepensioneerde romeinse soldaten en drie duizend kleding spelden en een visfuik. Het is een bijzondere plek met een rijk verleden, dé inspiratiebron voor het toekomstige landschap. Zoals voor het park, het groene DNA van de buurt. Door het park kronkelt een pad, gebaseerd op de meanderende uitloop van de rivier die hier vroeger stroomde. Het park bestaat straks grotendeels uit ruig grasland met lieve bloemetjes. Er komen water infiltratiezones die water opvangen en een groene uitstraling geven. Deze wadi’s en de ruige beplanting verwijzen naar het vroegere drassige rivieren landschap.

 

RESPECT VOOR DE ARCHEOLOGIE

Aan het park grenzen woningen die lage groene erfafscheidingen krijgen. Zo lopen ze naadloos over in het parklandschap. De beplanting in het park blijft eveneens laag. Het in-situ bewaren van de archeologische waarden voor de toekomst. Niemand weet wat hier onder de grond ligt maar de kans op verborgen schatten uit de vroege bronstijd en romeinse tijd zijn groot. Dit betekent dat we geen bomen met diepe wortels mogen plaatsen. Die kunnen de bodem aantasten. We kiezen daarom voor een duurzaam ingericht landschap, met respect voor het verleden.

KLAUTEREN ALS DE ROMEINEN

Ook de robuuste speelplaats die in het park komt, is een verwijzing naar de opgravingen. Archeologen vonden hier de restanten van een woonboerderij uit de Bronstijd. Dit ‘longhouse’ inspireerde ons om een geraamte te maken van houten palen waarop kinderen kunnen klimmen en klauteren. De vorm is eigenlijk de ‘footprint’ van de woning. In deze speelplaats komen ook schommels, een glijbaan en een klimrek. Zo dicht bij de school wordt het de ontmoetingsplek in de buurt.

 

PASSEND BIJ HOUTEN

Hofpark is het laatste plan dat in Houten-Zuid wordt gerealiseerd. Het is geen losstaand plan, integendeel: het wordt verweven in Houten. De doorsteekjes zorgen voor een goede verbinding met de aangrenzende woningen in de wijk de Grassen. En de fietsers hebben prioriteit, dat is typisch ‘Houtens’. Via het naastgelegen fietspad, fiets je vlot richting Castellum. Het duurzame landschap van Hofpark sluit straks naadloos aan op het groene dorp Houten.

CREDITS

Opdrachtgever: Ontwikkelingsverband Houten, Gemeente Houten

Type project: Openbare ruimte, landschapsontwerp

Locatie: Houten

Oppervlakte: 6ha.

Ontwikkelaar: BPD Ontwikkeling 

Architect: Groosman, Toko Fuze

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design 

Landschap: LAP Landscape & Urban Design 

Renders: Theo van Lier, LAP Landscape & Urban Design 

Team: Goudappel Coffeng, Viveste, Sweco