Hoffelijk Schipluiden


Hoffelijk Schipluiden

'WONEN OM TE LEVEN' 

Het plan 'Hoffelijk' van LAP Landscape & Urban Design in samenwerking met Plane Sight Architecture was één van de genomineerden voor de prijsvraag Casa Nova 2011. In de ‘Regionale Woonvisie Haaglanden 2000-2015’ schetst het Stadsgewest Haaglanden de ambitie voor de ontwikkelingsrichting op het gebied van wonen voor de komende jaren. Om tot meer variatie in woonvormen te komen, schrijft het Stadsgewest Haaglanden jaarlijks een ideeën wedstrijd uit waarbij in 2011 één thema centraal stond “Bouwen in een dorp: wonen om te leven".

 

LANDELIJK WONEN

Met de focus op toenemende verstedelijking en schaalvergroting waarbij kleinere gemeenten opgaan in grotere is het van belang gelijke aandacht te besteden aan het dorp en zijn karakteristieke landschap rondom. Vitale steden bestaan bij de gratie van vitale dorpen die als prettig leefklimaat dienen voor de actieve starter én ontspannende gepensioneerde. ‘Hoffelijk’ verbindt de traditionele omgeving van het groene dorp met de huidige woonwensen en samenlevingsvormen. Uitgangspunt voor een ‘dorpenbouwkundig’ ontwerp is de aanwezigheid van het karakteristieke polderlandschap en de recreatieve component hierin.

ZONSTUDIO

Dorps wonen aan de rand van Schipluiden is wonen in een gezamenlijk groen hof omringd door poldersloten. Het recreatieve karakter van de locatie komt naar voren door een integratie in het knotwilgen landschap. De Zonstudio’s, compacte woningen met een flexibele plattegrond, slim bouwprincipe en variabele kapconstructies, zijn ideaal voor verschillende bewoners. De Zonstudio kan ingericht of uitgebreid worden om ruimte te bieden voor het werken aan huis of een eigen zaak als kapper of huisarts te beginnen. In het plan is ook plaats voor een wilgenvlechterij. Het inzetten op een woningtype dat door zijn flexibiliteit een grote verscheidenheid aan gebruik en bewoners toelaat maakt de variatie onbeperkt. Met hagen omzoomde hoven creëren intieme buurten waar deze bewoners elkaar kennen.

 

WONEN OP EEN ERF

Compact wonen geeft ruimte aan de omgeving. Landschap wordt niet opgegeven maar integraal deel van het plan. Het knotwilgen jaagpad en extra ruimte voor water trekken het landschap tot aan het lint het dorp in. Het ligt voor de hand om in de hinderzone te parkeren. Hierdoor blijven de hoven autovrij en is er voldoende ruimte om te spelen. Voor de woningen aan de noordkant zijn parkeervoorzieningen langs de Otto van Egmondlaan. De sloten dragen bij aan waterberging en de landschappelijke relatie is een gezonde leefomgeving. De Zonstudio’s zijn energieleverend en hebben een grijs water systeem. Ze zijn geconstrueerd uit vol hout, demontabel en makkelijk te veranderen. Relaties tussen bewoners komen tot leven in de intieme hoven met toch een grote mate aan individualiteit in de woningen. Naast de hoven zijn publieke plekken opgenomen zoals het jaagpad, eiland en de aanleg-/visvlonder.

ZONSTUDIO

Dorps wonen aan de rand van Schipluiden is wonen in een gezamenlijk groen hof omringd door poldersloten. Het recreatieve karakter van de locatie komt naar voren door een integratie in het knotwilgen landschap. De Zonstudio’s, compacte woningen met een flexibele plattegrond, slim bouwprincipe en variabele kapconstructies, zijn ideaal voor verschillende bewoners. De Zonstudio kan ingericht of uitgebreid worden om ruimte te bieden voor het werken aan huis of een eigen zaak als kapper of huisarts te beginnen. In het plan is ook plaats voor een wilgenvlechterij. Het inzetten op een woningtype dat door zijn flexibiliteit een grote verscheidenheid aan gebruik en bewoners toelaat maakt de variatie onbeperkt. Met hagen omzoomde hoven creëren intieme buurten waar deze bewoners elkaar kennen.

 

WONEN OP EEN ERF

Compact wonen geeft ruimte aan de omgeving. Landschap wordt niet opgegeven maar integraal deel van het plan. Het knotwilgen jaagpad en extra ruimte voor water trekken het landschap tot aan het lint het dorp in. Het ligt voor de hand om in de hinderzone te parkeren. Hierdoor blijven de hoven autovrij en is er voldoende ruimte om te spelen. Voor de woningen aan de noordkant zijn parkeervoorzieningen langs de Otto van Egmondlaan. De sloten dragen bij aan waterberging en de landschappelijke relatie is een gezonde leefomgeving. De Zonstudio’s zijn energieleverend en hebben een grijs water systeem. Ze zijn geconstrueerd uit vol hout, demontabel en makkelijk te veranderen. Relaties tussen bewoners komen tot leven in de intieme hoven met toch een grote mate aan individualiteit in de woningen. Naast de hoven zijn publieke plekken opgenomen zoals het jaagpad, eiland en de aanleg-/visvlonder.

CREDITS

Type project: Prijsvraag Dorpswonen

Opdrachtgever : Casanova 3

Locatie: Schipluiden, Nederland

Oppervlakte: 3,5ha

Achitect: PlaneSight

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Adviseurs: Meijersbouw, VitalPlaceS