Zwijndrecht
Het Indische Park

Zwijndrecht
Het Indische Park

HET INDISCHE PARK

Deze opgave in de Indische buurt is onderdeel van het Masterplan centrum Zwijndrecht. Het plan ligt tussen de Karel Doormanlaan, Sumatralaan en de Burg. Doumaweg.

Verbinden, vergroenen en voorrang geven aan fietsen en wandelen nemen we daarin mee als de belangrijkste stedenbouwkundige pijlers voor het inrichtingsplan. Dit doen we door het parkpad aan de noordzijde aan te leggen en te verbinden met de groenstructuren. Het maken van de poort van Zwijndrecht vertalen wij naar de verdeling van het programma en het maken van een hoogte accent. Kleinere woningen aan de hoven en gestapeld wonen als stedelijke accenten langs de grotere stadsstraten.

 

DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN

In onze visie is gezond wonen, leven en ontmoeten met een gezonde mix van doelgroepen. 

Gemeente Zwijndrecht en Woonkracht 10 hebben de uitvraag gedaan voor circa 100 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen. De bouwblokken van het programma zijn gemixt op de gehele locatie, zodat er ook echt samen gewoond wordt met meerder doelgroepen aan een groene ruimte.

HET INDISCHE PARK

Deze opgave in de Indische buurt is onderdeel van het Masterplan centrum Zwijndrecht. Het plan ligt tussen de Karel Doormanlaan, Sumatralaan en de Burg. Doumaweg.

Verbinden, vergroenen en voorrang geven aan fietsen en wandelen nemen we daarin mee als de belangrijkste stedenbouwkundige pijlers voor het inrichtingsplan. Dit doen we door het parkpad aan de noordzijde aan te leggen en te verbinden met de groenstructuren. Het maken van de poort van Zwijndrecht vertalen wij naar de verdeling van het programma en het maken van een hoogte accent. Kleinere woningen aan de hoven en gestapeld wonen als stedelijke accenten langs de grotere stadsstraten.

 

DUURZAAM EN BETAALBAAR WONEN

In onze visie is gezond wonen, leven en ontmoeten met een gezonde mix van doelgroepen. 

Gemeente Zwijndrecht en Woonkracht 10 hebben de uitvraag gedaan voor circa 100 sociale huurwoningen en 90 koopwoningen. De bouwblokken van het programma zijn gemixt op de gehele locatie, zodat er ook echt samen gewoond wordt met meerder doelgroepen aan een groene ruimte.

AUTOVRIJE OPENBARE RUIMTE

Doordat de huidige Sumatralaan als een rechte lijn was vormgegeven werd hard rijden gestimuleerd. In het plan van Het Indische Park worden door middel van snelheidsremmende maatregelen, met asverspringing en groene plateaus, automobilisten cognitief gestuurd om langzaam te rijden en daarmee de veiligheid en fijne leefbaarheid te vergoten. Het parkeren is binnen de bouwblokken opgelost alleen bereikbaar via de Sumatralaan. Zo creëren we een autovrij openbare ruimte rondom en ontstaan de groene vingers. Wonen aan het groen. 

 

GROENE VINGERS & KLIMAATADAPTATIE

Het groen van het A16park aan de noordzijde trekken we tussen de bouwblokken naar het zuiden als groene vingers. Zo woont iedereen direct aan de groenstructuur. Met innovatieve producten van open verhardingen, minimaal verharden, maximaal groen, planten van grote bomen en slim watermanagement met wadi’s voor water bergen en ook voldoende vasthouden in tijden van droogte, zorgen we een zeer klimaatadaptief plan! 

 

ECOLOGISCHE WATERPARTIJ

In het centrumplan wordt de grote waterpartij met een tribune trap de speciale ontmoetingsplek aan het water. Hier fiets en wandel je vaak langs en kom je de buren tegen. Met de bomen die het water in wandelen, is dit bijna een kunstelement. Zo geven we de woningen aan het park een extra kwaliteit. Op de schanskorf kan je even gaan zitten om over het water uit te kijken. 

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht, Woonkracht 10

Locatie: Burgemeester Doumaweg,

Karel Doormanlaan, Sumatralaan

Oppervlakte: 1,4 hec.

Ontwikkelaar: Timpaan

Architect: VVKH Architecten

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Duurzaamheid adviseurs: M+P

Overige adviseurs: AW Groep

Renders: RenderArt, LAP Landscape & Urban Design