Skoatterwâld Heerenveen


Skoatterwâld Heerenveen

DE EILANDEN HEERENVEEN

In samenwerking met de ontwikkelcombinatie Explorius - Nijhuis ontwierpen LAP Landscape & Urban Design en Onix het masterplan voor de gebiedsontwikkeling van De Eilanden Skoatterwâld Heerenveen. 

 

DE 3 HEEREN VAN SKOATTERWALD

Ons concept draagt de naam ‘De 3 Heeren van Skoatterwâld’. Daarmee knipogen wij naar het rijke verleden van deze bijzondere plek. De adellijke buitenplaatsen die dit gebied al lange tijd verrijken, inspireerden ons om een ontwerp te maken. Het uitgangspunt waarmee we de prijsvraag hebben ingezet, is om een maximaal park te maken met daarin drie compacte clusters, die als duurzame buurtjes met elkaar een prachtig ensemble vormen.

 

Het concept steunt op drie pijlers:

1. De 3 Heeren van Skoatterwâld maakt de verwijzing naar de oprichters van Heerenveen en vertaalt zich in drie woonclusters.

2. De drie woonclusters zijn stedenbouwkundig en architectonisch ontworpen met het principe dat het ensemble prevaleert boven de individuele woning, om daarmee te refereren naar de adellijke buitens.

3. De inrichting van het parklandschap refereert aan het verschillend gebruik van de buitenruimtes rondom de adellijke buitens.

 

STROKENLANDSCHAP POLDER

Het stedenbouwkundig principe kent als onderlegger de lange rechte lijnen van het strokenlandschap dat zo kenmerkend is voor de ontstaansgeschiedenis van Heerenveen. Voor het creëren van een bijzondere en onderscheidende woonomgeving hebben wij gekozen voor het clusteren van de woningen. De woonclusters zijn ten opzichte van elkaar en de omgeving zo in het park gepositioneerd dat bijzondere zichtlijnen ontstaan en die aansluiten naar de bestaande wijk. 

 

MINIMALE PRIVATISERING,

MAXIMAAL PARKLANDSCHAP

Uitgangspunt van ons stedenbouwkundig concept is dat een groot park vol beleving beter is voor de omwonenden én de toekomstige bewoners van De 3 Heeren. Met drie compacte woonclusters ontstaat er maximaal ruimte voor het park, riet en water. Iedereen profiteert van een groot collectief park. 

STROKENLANDSCHAP POLDER

Het stedenbouwkundig principe kent als onderlegger de lange rechte lijnen van het strokenlandschap dat zo kenmerkend is voor de ontstaansgeschiedenis van Heerenveen. Voor het creëren van een bijzondere en onderscheidende woonomgeving hebben wij gekozen voor het clusteren van de woningen. De woonclusters zijn ten opzichte van elkaar en de omgeving zo in het park gepositioneerd dat bijzondere zichtlijnen ontstaan en die aansluiten naar de bestaande wijk. 

 

MINIMALE PRIVATISERING,

MAXIMAAL PARKLANDSCHAP

Uitgangspunt van ons stedenbouwkundig concept is dat een groot park vol beleving beter is voor de omwonenden én de toekomstige bewoners van De 3 Heeren. Met drie compacte woonclusters ontstaat er maximaal ruimte voor het park, riet en water. Iedereen profiteert van een groot collectief park. 

HET PARKLINT

Het Parklint is de groene draad door het landschap dat verschillende natuurlijke educatieve speel- en ontmoetingsplekken én de omgeving verbindt. Voor alle doelgroepen zijn er formele en informele activiteiten voorgesteld. Door het Parklint te ontwerpen als een rondgang, is het een aantrekkelijke route voor een wandeling of sportieve uitdaging. 

 

COLLECTIEVE GROENE BINNENHOVEN

Elk wooncluster heeft in het hart een collectieve binnentuin waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Deze binnentuin versterkt de sociale cohesie in het wooncluster. Daarnaast is er in het hof ruimte voor parkeren. Het grootste deel van de auto’s kan worden geparkeerd in collectieve parkeervoorzieningen. Bezoekers plaatsen hun auto op een groene parkeerplaats in de binnentuin. Op deze manier blijft het park vrij van auto’s en worden auto’s ook in de binnentuin zo veel mogelijk aan het zicht onttrokken. 

CREDITS

Opdrachtgever: Explorius / Nijhuis

Type project: Stadspark selectie

Status: Ontwerpselectie

Locatie: Heerenveen

Oppervlakte: 9 ha

Aantal woningen: 80 woningen

Ontwerp: 2019

Architect: ONIX

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design