Harmonieplein Maarssen


Harmonieplein Maarssen

MASTERPLAN HARMONIEPLEIN

In opdracht van de gemeente Stichtse Vecht werkt LAP Landscape & Urban Design al een aantal jaar aan de herontwikkeling van het nieuwe dorpsplein Harmonieplein. Al vanaf 2007 wordt er gewerkt aan verschillende plannen voor de transformatie. LAP Landscape & Urban Design is betrokken bij de planvorming vanaf 2015 met een haalbaarheidsstudie en opvolgend door het stedenbouwkundig masterplan. Na de participatie met alle belanghebbenden is het masterplan vastgesteld in 2016 daarna werkt LAP Landscape & Urban Design als supervisor en ontwerper van de openbare ruimte. De gemeente werkt hard aan het gereed maken van de verschillende bestemmingsplannen voor de deelplannen. 
 

DORPSPLEIN

Maarssen-dorp ligt prachtig aan de Vecht maar een echt dorpsplein heeft het nog niet. Het Harmonieplein moet deze functie gaan vervullen. Het Harmonieplein ligt aan het eind van het centrumlint de Kaatsbaan. Het Harmonieplein is straks de kop van deze dorpse winkelstraat. Het Pieter de Hoogh plein aan de andere kant van de Kaatsbaan is voornamelijk bestemd voor de markt, speciaalzaken en parkeren. Het Harmonieplein is straks samen met de Kaatsbaan en Pieter de Hoogh plein het centrum van Maarssen met daartussen de Vecht met de kades en herenhuizen. 

 

KINDCENTRUM

Op het Harmonieplein komt een nieuw kindcentrum; twee basisscholen onder één dak inclusief een kinderdagverblijf met BSO en een gymzaal. De komst van het kindcentrum is de aanjager van het grotere stedenbouwkundige plan. De architectenselectie voor het KC werd gewonnen in 2018 door CITA architecten. Dit KC komt op het perceel van de huidige basisschool Wereldkidz daarnaast wordt ook het schoolgebouw van Het Kompas gesloopt en van de bibliotheek. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor een nieuw dorpsplein, het Harmonieplein. Ten zuiden van het Harmonieplein wordt ook het oude theater 't Zand herontwikkeld tot woningbouw.

 

NOORD- EN ZUIDBLOK

In het zuidblok werkt ontwikkelaar Explorius samen met EVE architecten aan ontwikkeling van vier grondgebonden herenhuizen opgesloten tussen twee appartementengebouwen met vrije huur en sociale (zorg)appartementen. Het plan krijgt tuinen op het zuiden en parkeerplaatsen in het binnenhof.
Voor het Noordblok wordt de Europese aanbesteding voorbereid door de gemeente. Dit blok bestaat voornamelijk uit appartementen en krijgt in de plint een daghoreca met daarnaast de bibliotheek. Tevens is er ruimte voor een maatschappelijke invulling. 

KINDCENTRUM

Op het Harmonieplein komt een nieuw kindcentrum; twee basisscholen onder één dak inclusief een kinderdagverblijf met BSO en een gymzaal. De komst van het kindcentrum is de aanjager van het grotere stedenbouwkundige plan. De architectenselectie voor het KC werd gewonnen in 2018 door CITA architecten. Dit KC komt op het perceel van de huidige basisschool Wereldkidz daarnaast wordt ook het schoolgebouw van Het Kompas gesloopt en van de bibliotheek. De vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor een nieuw dorpsplein, het Harmonieplein. Ten zuiden van het Harmonieplein wordt ook het oude theater 't Zand herontwikkeld tot woningbouw.

 

NOORD- EN ZUIDBLOK

In het zuidblok werkt ontwikkelaar Explorius samen met EVE architecten aan ontwikkeling van vier grondgebonden herenhuizen opgesloten tussen twee appartementengebouwen met vrije huur en sociale (zorg)appartementen. Het plan krijgt tuinen op het zuiden en parkeerplaatsen in het binnenhof.
Voor het Noordblok wordt de Europese aanbesteding voorbereid door de gemeente. Dit blok bestaat voornamelijk uit appartementen en krijgt in de plint een daghoreca met daarnaast de bibliotheek. Tevens is er ruimte voor een maatschappelijke invulling. 

INRICHTINGSPLEIN

Door de complexiteit van het herontwikkelen in het bestaande centrum zullen de verschillende deelplannen los van elkaar ontwikkeld worden met verschillende bestemmingsplannen. Het inrichtingsplan rondom de nieuwbouw wordt gecombineerd met de vervanging van de riolering in de grotere context van het plein. Dit deel van het centrum gaat de komende jaren een grote transformatie door en de steun van de bewoners en ondernemers is hiervoor cruciaal. Het voorlopig ontwerp openbare ruimte is inmiddels opgeleverd en goedgekeurd door de gemeente om het participatie traject in te gaan. 
 
In de komende jaren zullen de verschillende architecten van de bouwblokken ontwerpen gaan presenteren in combinatie met de nieuwe openbare ruimte en werken we samen met de gemeente en alle belanghebbenden verder aan deze ontwikkeling. 
CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Stichtse Vecht

Type project: Herontwikkeling

Locatie: Het Harmonieplein, Maarssen

Oppervlakte: 2,5 ha

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Visualisatie: LAP Landscape & Urban Design

Architect Kindcentrum: CITA architecten

Architect Zuidblok: EVE architecten

Partners: Bureau Planmaat