Gouwekerk Gouda


Gouwekerk Gouda

RIJKSMONUMENT

De Gouwekerk is een neogotische kruiskerk gelegen aan de Hoge Gouwe in de binnenstad van Gouda. De kerk is met zijn zeshoekige opengewerkte spitse toren van circa 80 meter het hoogste punt van de stad en dus zichtbaar in zijn gehele omgeving. 

 

In de 17e eeuw werd er een rooms-katholieke schuilkerk gesticht aan de Hoge Gouwe, maar na een brand werd er een nieuwe schuilkerk gebouwd. De Goudse architect C.P.W. Dessing kreeg de opdracht om een nieuwe kerk te ontwerpen en te bouwen. Tussen 1902 en 1904 werd de nieuwe neogotische Sint-Jozefkerk gebouwd. De kerk werd door de Goudse bevolking de Gouwekerk genoemd. De Gouwekerk was een symbool geworden voor de Rooms-Katholieke bevolkingsgroepen in Gouda. Ze mochten weer gezien worden. Het naastgelegen pand is de pastorie, waar de pastoor vroeger zijn woning had. De kerk werd in 1978 ingeschreven in het rijksmonumentenregister. In 1970 is de kerk in handen gekomen van de Pinkstergemeente Maasbach Wereldzending. Na een grote restauratie is de kerk weer in gebruik genomen. 

 

Begin 2000 werd er gestart met een tweede grote restauratie. Deze restauratie heeft alleen zo enorm veel geld gekost dat de schulden niet meer te overzien waren voor de Maasbach en is er noodgedwongen besloten om de kerk in de verkoop te zetten. 

HAALBAARHEIDSSTUDIE

De Gouwekerk stond er na de zijn restauratie in 2001 fraai maar functieloos bij. FORE zet zich in op behoud van religieus erfgoed om er een (deels) nieuwe functie aan te geven. LAP Landscape & Urban Design heeft in opdracht van FORE (fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed) en Horsman&co Vastgoed onderzoek gedaan naar de potentie van de Gouwekerk voor verschillende functies.

 

Daarbij viel te denken aan horeca, multifunctionele ruimten, kantoren, hotel en woningen. Er zijn vele aspecten getoetst op haalbaarheid, niet alleen op economisch uitgangspunt maar ook met behoud en respect van het rijksmonument en de kerk als godshuis. 

 

VARIANTEN FUNCTIES

De door LAP Landscape & Urban Design onderzochte functies waren: kantoorfuncties, woningen, hotel en multifunctionele ruimten. Er zijn verschillende concepten gemaakt met respect voor de verschillende aspecten die de kerk zijn waarde geven en juist er zo mee om te gaan dat deze benadrukt worden, zoals het koor, de enorme vrije hoogte, de glas in lood ramen, ornamenten, verschillende kappelen en de kruisstructuur. 

 

HOTEL

Uiteindelijk is er voor gekozen om door te ontwikkelen met een hotelfunctie. De kerk werd opgekocht en daarbij werd er gezocht naar een exploitant. Echter werd deze niet gevonden en werd de kerk door verkocht aan een andere ontwikkelaar.   

HAALBAARHEIDSSTUDIE

De Gouwekerk stond er na de zijn restauratie in 2001 fraai maar functieloos bij. FORE zet zich in op behoud van religieus erfgoed om er een (deels) nieuwe functie aan te geven. LAP Landscape & Urban Design heeft in opdracht van FORE (fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed) en Horsman&co Vastgoed onderzoek gedaan naar de potentie van de Gouwekerk voor verschillende functies.

 

Daarbij viel te denken aan horeca, multifunctionele ruimten, kantoren, hotel en woningen. Er zijn vele aspecten getoetst op haalbaarheid, niet alleen op economisch uitgangspunt maar ook met behoud en respect van het rijksmonument en de kerk als godshuis. 

 

VARIANTEN FUNCTIES

De door LAP Landscape & Urban Design onderzochte functies waren: kantoorfuncties, woningen, hotel en multifunctionele ruimten. Er zijn verschillende concepten gemaakt met respect voor de verschillende aspecten die de kerk zijn waarde geven en juist er zo mee om te gaan dat deze benadrukt worden, zoals het koor, de enorme vrije hoogte, de glas in lood ramen, ornamenten, verschillende kappelen en de kruisstructuur. 

 

HOTEL

Uiteindelijk is er voor gekozen om door te ontwikkelen met een hotelfunctie. De kerk werd opgekocht en daarbij werd er gezocht naar een exploitant. Echter werd deze niet gevonden en werd de kerk door verkocht aan een andere ontwikkelaar.   

CREDITS

Opdrachtgever: FORE Fonds Ontwikkeling Religieus Erfgoed
Type project: Haalbaarheidsstudie, transformatie architectuur
Locatie: Gouda, Nederland
Oppervlakte: ±2.000m2
Architect: LAP Landscape & Urban Design
Fotocredits: Sander Lap