Gildenhof
Hanzebad Zwolle

Gildenhof
Hanzebad Zwolle

HERONTWIKKELING HANZEBADLOCATIE

Gemeente Zwolle schreef een selectie uit voor de herontwikkeling van Hanzebad locatie in de Spoorzone. De uitvraag van de gemeente was om circa 200 duurzame huur- en koopwoningen te realiseren in het plangebied (~2,2ha). Waarvan 50 sociaal en maximaal 4.000m2 overig programma. Team Gildenhof met ontwikkelingscombinatie Trebbe & Dura Vermeer, OZ Architects en LAP Landscape & Urban Design is uitgeroepen als winnaar van de tender. 

 

De locatie ligt op loopafstand van het station, ten midden van kantoorgebouwen en woningen. Bijzonder is de blauwe lensbrug, een rijksmonument, die het gebied voor voetgangers verbindt met Assendorp en de binnenstad. Het park begint al op deze locatie, met het Gildenpark en de verbinding met het Koggepark, wordt de groene ruggengraat van de Spoorzone. De Hanzebadlocatie wordt een nieuw stedelijk gebied, waar het goed en betaalbaar wonen is. Aantrekkelijk, levendig en in het park wonen!

 

HET PARK VAN DE SPOORZONE

In het Ontwikkelkader Spoorzone wordt met veel liefde voor de stad en haar bewoners gesproken over de kansen en potentie van deze plek. Met maximaal respect voor het bestaande, de omwonenden, de ondernemers, het aanwezige groen en de complexe infrastructuur hebben we alles samengebracht in het stedenbouwkundig concept van het Gildenhof. De plek waar bewoners en ondernemers in een creatieve omgeving bij elkaar komen. 

 

EEN WONING VOOR IEDEREEN

Het Gildenhof is ontworpen als de bekroning van het Koggepark. Vormgegeven met een familie van losstaande gebouwen in een stadspark. De brede verschijning in architectuur van de gebouwen toont het diverse programma. De architectuur alsook de schaal en maat zijn afgestemd op de omgeving. De noordelijke zijde sluit aan op de gebouwschaal aan het spoor, de zuidelijke zijde is kleinschaliger gericht op de Stockholmstraat. De hoek-verdraaiing van Hanze Oost hebben wij gecontinueerd om een ruimtelijke meerwaarde in zichtlijnen en openheid te creëren. De vrijstaande blokken tonen een familie in het groen evenals de luxe van individualiteit. Daarbij geven zij een beeld van verscheidenheid in programma, beleving en architectuur. 

HET PARK VAN DE SPOORZONE

In het Ontwikkelkader Spoorzone wordt met veel liefde voor de stad en haar bewoners gesproken over de kansen en potentie van deze plek. Met maximaal respect voor het bestaande, de omwonenden, de ondernemers, het aanwezige groen en de complexe infrastructuur hebben we alles samengebracht in het stedenbouwkundig concept van het Gildenhof. De plek waar bewoners en ondernemers in een creatieve omgeving bij elkaar komen. 

 

EEN WONING VOOR IEDEREEN

Het Gildenhof is ontworpen als de bekroning van het Koggepark. Vormgegeven met een familie van losstaande gebouwen in een stadspark. De brede verschijning in architectuur van de gebouwen toont het diverse programma. De architectuur alsook de schaal en maat zijn afgestemd op de omgeving. De noordelijke zijde sluit aan op de gebouwschaal aan het spoor, de zuidelijke zijde is kleinschaliger gericht op de Stockholmstraat. De hoek-verdraaiing van Hanze Oost hebben wij gecontinueerd om een ruimtelijke meerwaarde in zichtlijnen en openheid te creëren. De vrijstaande blokken tonen een familie in het groen evenals de luxe van individualiteit. Daarbij geven zij een beeld van verscheidenheid in programma, beleving en architectuur. 

HET IJSSELDELTA GILDENPARK

Het landschap is geïnspireerd op de typisch Zwolse IJsseldelta: Gekenmerkt door uiterwaarden als waterbuffers, met bloemrijke weelderige graslanden en overstromingsgebieden met geclusterde en solitaire bomen. Met een rijke ecologie en hoogteverschil, van natte habitat tot de droge hogerliggende habitat, de hellingen en verschillende hoogtes van daktuinen (de winterdijk en de zomerdijk). 

 

In het park is een brede waterbuffer grenzend aan de nieuwe watergang, die rijk is aan waterbeplanting. Er is een hof met ruig bloemrijk grasland. Er zijn twee dektuinen met vaste planten als grastuinen en centraal in het plan ligt er gazongras in de openbare ruimte. In het zuidelijke gebied is ruimte voor ruig bloemrijk grasland. Door het inzaaien met inheemse kruiden ontstaat hier niet alleen een natuurlijke woonomgeving voor mensen, maar zeker ook voor dieren en insecten. In combinatie met de plasdrasoever langs de watergang ontstaat hier een interessante schakeling van biotopen. 

 

 

 

VERBLIJVEN & ONTMOETEN

IN DE SPOORZONE

Het Gildenpark wordt de verbinder op gebieds-, buurt- en generatieniveau met voorzieningen die gezond gedrag stimuleren. Een fitnesstrack, gedeelde moestuin, XL picknicktafel, natuurspeelplekken aan het water, een mini openluchttheater en voldoende ruimte onder de bomen om bijvoorbeeld te picknicken. Het park krijgt een natuurlijke loop- en fietsroute naar het station voor de gebruikers van de kantoren. De extra brug over het water maakt een fijn ommetje mogelijk voor iedereen die in de buurt woont of werkt. 

 

Het circulaire Gildenpaviljoen in het hart van het park wordt het podium voor ontmoeting en de ‘plaatsmaker’ gedurende het ontwikkeltraject. De Kas ligt centraal in het Gildenhof. Naast dat het de centrale toegang tot de parkeergarage vormt, is hier de plek waar collectief tuingereedschap voor de moestuin bewaard wordt. Dit is dé plek waar bewoners elkaar straks kunnen gaan ontmoeten om even bij te praten. 

 

GILDENHUIS IS RUIMTE

CREEËREN VOOR AMBACHT

Het tussen de spoorbrug en het Gildenhof gelegen Gildenhuis brengt levendigheid en verbinding in dit deel van de spoorzone. Het uitnodigende karakter faciliteert ontmoeting en het collectief van ondernemers biedt dagelijkse voorzieningen (de gilden van vandaag) voor de buurt.

VERBLIJVEN & ONTMOETEN

IN DE SPOORZONE

Het Gildenpark wordt de verbinder op gebieds-, buurt- en generatieniveau met voorzieningen die gezond gedrag stimuleren. Een fitnesstrack, gedeelde moestuin, XL picknicktafel, natuurspeelplekken aan het water, een mini openluchttheater en voldoende ruimte onder de bomen om bijvoorbeeld te picknicken. Het park krijgt een natuurlijke loop- en fietsroute naar het station voor de gebruikers van de kantoren. De extra brug over het water maakt een fijn ommetje mogelijk voor iedereen die in de buurt woont of werkt. 

 

Het circulaire Gildenpaviljoen in het hart van het park wordt het podium voor ontmoeting en de ‘plaatsmaker’ gedurende het ontwikkeltraject. De Kas ligt centraal in het Gildenhof. Naast dat het de centrale toegang tot de parkeergarage vormt, is hier de plek waar collectief tuingereedschap voor de moestuin bewaard wordt. Dit is dé plek waar bewoners elkaar straks kunnen gaan ontmoeten om even bij te praten. 

 

GILDENHUIS IS RUIMTE

CREEËREN VOOR AMBACHT

Het tussen de spoorbrug en het Gildenhof gelegen Gildenhuis brengt levendigheid en verbinding in dit deel van de spoorzone. Het uitnodigende karakter faciliteert ontmoeting en het collectief van ondernemers biedt dagelijkse voorzieningen (de gilden van vandaag) voor de buurt.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Type project: Masterplan, Landschap, Openbare Ruimte
Locatie: Hanzebadlocatie, Zwolle
Oppervlakte: 2,2 ha.
Ontwikkelaar: Trebbe Wonen
Architect: OZ Architecten
Stedenbouw: OZ Architecten & LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Renders: Beauty & The Bit
Video: House of Motion