Ecomunity Ooststellingwerf


Ecomunity Ooststellingwerf

NIEUWE HUISVESTING ECOSTYLE

Geen standaard bedrijventerrein, maar een ecologisch werklandschap waar innovatie en ondernemerschap, en het delen van kennis en faciliteiten centraal staan. Niet in Silicon Valley, maar ‘gewoon’ in Oosterwolde. Initiatiefnemer van het EcoMunityPark is Anne-Jan Zwart van ECOstyle.

 

ECOLOGISCHE CAMPUS,

EEN NIEUW WERKLANDSCHAP

Het nieuwe werklandschap in gemeente Ooststellingwerf is een initiatief van ECOstyle, een bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van ecologisch verantwoorde producten voor bodem, plant en dier. De nieuwe locatie zou ook een substantiële bijdrage moeten leveren aan de uitstraling van haar filosofie en de overtuiging van de kracht van de natuur. Samenwerking en innovatie staan bij ECOstyle BV hoog in het vaandel. ECOmunity is een bedrijfscampus met een uitstraling om dit gezamenlijk met gelijkgestemde bedrijven in te vullen.

LANDSCHAP ALS DRAGER VAN DE CAMPUS

De ruggengraat op de campus is een meanderende watergang met ecologische oevers. Aan de watergang staat het ECOmunity center. Hier kunnen bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerking versnellen. De gedeelde faciliteiten in het ECOmunity center zijn te bereiken via de wandelen langs de watergang. De autotoegankelijkheid wordt beperkt tot de rondweg door de campus. Fiets en voetgangers krijgen vrijliggende paden in het park. 

 

BREEAM OUTSTANDING

Ecomunitypark heeft als eerste park in Nederland het hoogste niveau van internationaal duurzaamheidcertificaat BREEAM ontvangen. Het label "Outstanding" oftewel vijf sterren. Bij dit certificaat gaat het om de brede toepassing van duurzaamheidsonderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, materiaalgebruik, educatie en het gebruik van het gebied voor recreatieve doeleinden. Door het masterplan te ontwerpen middels de uitgangspunten van BREEAM Outstanding is iedere toevoeging aan het park middels deze normen en waarden ook uiterst duurzaam. Denk bij materiaalgebruik aan ECO producten zoals hennepblokken, kurkisolatie platen en plexwood en andere innovatieve duurzame materialen.

 

BIOBASED ARCHITECTURE

Voor ECOstyle BV heeft de Powerhouse Company samen met Philip Vencken en LAP Landscape & Urban Design een masterplan opgesteld en is door LAP uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor ECOmunitypark. Een bijzonder ambitieus concept, ingestoken als pilot-project om uit te groeien als best practice, duurzaam bedrijfspark op 17 hectare grond. Het park wordt volledig CO2-neutraal en zelfvoorzienend in energie. Het extensieve landschap bestaat uit veldbloemen en een uitgebreide heemtuin. De bedrijven zorgen zelf voor aanleg en onderhoud van het gebied, ecologisch verantwoord en duurzaam als insteek. De gebouwen in het park worden gebouwd met Biobased materialen. Materialen die circulair zijn te gebruiken van natuurlijke afkomst.

LANDSCHAP ALS DRAGER VAN DE CAMPUS

De ruggengraat op de campus is een meanderende watergang met ecologische oevers. Aan de watergang staat het ECOmunity center. Hier kunnen bedrijven elkaar ontmoeten en samenwerking versnellen. De gedeelde faciliteiten in het ECOmunity center zijn te bereiken via de wandelen langs de watergang. De autotoegankelijkheid wordt beperkt tot de rondweg door de campus. Fiets en voetgangers krijgen vrijliggende paden in het park. 

 

BREEAM OUTSTANDING

Ecomunitypark heeft als eerste park in Nederland het hoogste niveau van internationaal duurzaamheidcertificaat BREEAM ontvangen. Het label "Outstanding" oftewel vijf sterren. Bij dit certificaat gaat het om de brede toepassing van duurzaamheidsonderwerpen zoals maatschappelijk verantwoord ondernemen, biodiversiteit, materiaalgebruik, educatie en het gebruik van het gebied voor recreatieve doeleinden. Door het masterplan te ontwerpen middels de uitgangspunten van BREEAM Outstanding is iedere toevoeging aan het park middels deze normen en waarden ook uiterst duurzaam. Denk bij materiaalgebruik aan ECO producten zoals hennepblokken, kurkisolatie platen en plexwood en andere innovatieve duurzame materialen.

 

BIOBASED ARCHITECTURE

Voor ECOstyle BV heeft de Powerhouse Company samen met Philip Vencken en LAP Landscape & Urban Design een masterplan opgesteld en is door LAP uitgewerkt tot een inrichtingsplan voor ECOmunitypark. Een bijzonder ambitieus concept, ingestoken als pilot-project om uit te groeien als best practice, duurzaam bedrijfspark op 17 hectare grond. Het park wordt volledig CO2-neutraal en zelfvoorzienend in energie. Het extensieve landschap bestaat uit veldbloemen en een uitgebreide heemtuin. De bedrijven zorgen zelf voor aanleg en onderhoud van het gebied, ecologisch verantwoord en duurzaam als insteek. De gebouwen in het park worden gebouwd met Biobased materialen. Materialen die circulair zijn te gebruiken van natuurlijke afkomst.

CREDITS

Opdrachtgever: ECOstyle B.V.
Type project: Ontwikkeling / Masterplan
Locatie: Ooststellingwerf, Nederland
Oppervlakte: 17ha
Architect: Powerhouse Company
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Oplevering: 2013
Fotocredits: Egbert de Boer en Sander Lap