Hollandse brug


Hollandse brug

DUBBEL NL - HOLLANDSE BRUG

Is één van de drie winnende inzending voor de prijsvraag in 2009: Uitbreiding Hollandse Brug in het kader van de weguitbreiding 'Schiphol-Amsterdam-Almere’ in opdracht van de gemeente Almere en Rijkswaterstaat. Er werd samengewerkt met architect Mark Mes (Wim de Bruijn), Cor Smit Raadgevend ingenieurs, Royal Haskoning en Philips.

 

RUIMTELIJKE BELEVING

De jonge stad Almere zal tussen nu en 2030 in omvang verdubbelen. Ecologie en duurzaamheid zullen bij deze grootschalige ontwikkeling de leidende thema’s zijn. De benodigde capaciteitsverdubbeling van de bestaande Hollandse Brug, gesitueerd tussen Amsterdam en Almere, wordt in het ontwerp Dubbel NL gerealiseerd door de oude en de nieuwe brug te stapelen. Hierdoor wordt landschap gespaard en wordt een fantastisch uitzicht over Almere gecreëerd. De nieuwe brug wordt over de oude brug in het landschap vastgeniet waardoor oud en nieuw met elkaar worden verbonden. De nietjes (portalen) creëren een bijzonder ruimtelijke werking voor zowel het onder- als het bovendek.

STAPELEN IN PLAATS VAN VERBREDEN

De oude en nieuwe brug samen staan model voor de figuurlijke verbinding tussen het oude en het nieuwe land. Door de oude brug en de nieuwe brug in het ontwerp te verenigen is op de schaal van de brug ook een verbinding gemaakt tussen oud en nieuw. Door de nieuwe brug vast te nieten in het landschap ontstaat een bijzonder ruimtelijke werking voor zowel het onder- als het bovendek. De dubbeldeksbrug ontleent zijn profiel aan regelgeving. Het bovendek moet stijgen met een maximaal stijgingspercentage van 3% om voldoende vrije hoogte te creëren voor het onderdek, dat zelf ook stijgt om het water te overbruggen. Hierdoor ontstaan twee vloeiende golfbewegingen, waarvan de bovenste sterker golft dan de onderste. Deze golfbeweging vormt het concept van de brug. De golf als metafoor voor water en de oversteek. De golf als visueel middel om boven- en onderdek te koppelen. Om een koppeling te maken tussen onder- en bovendek worden de portalen zowel onder als bovendeks doorgezet. Dit visuele element wint vervolgens aan kracht door gebruik te maken van dezelfde, versterkte golfbeweging. Dit maakt de overgang tussen het oude en nieuwe land geleidelijk en zorgt voor een ruimtelijke beleving die de overgang markeert. Daarnaast wordt aan de reiziger voelbaar gemaakt dat men het water oversteekt.

 

Stapelen in plaats van verbreden heeft een groot landschappelijk voordeel. Natuur wordt gespaard en er kan op betere wijze gebruik worden gemaakt van het landschap. Belangrijke voorzieningen als het golfterrein Naarderbos en het Zilverstrand kunnen behouden blijven. Dit is een grote meerwaarde voor het hele gebied, zowel recreatief als ecologisch. Door de toepassing van verschillende boomtypes wordt het karakter van het oude en nieuwe land versterkt. Hierdoor ontstaat een duidelijk contrast tussen oud en nieuw. De kant van Almere zal worden voorzien van populieren die het rationele, moderne karakter van de plek verder versterken. De kant van Amsterdam zal worden voorzien van beuken die het romantische karakter van de plek verder versterken. Deze bomen verzorgen naast de versterking van het karakter van de plek ook voor een natuurlijke buffer tussen de stranden en de weg en tussen het golfterrein en de weg. Daarnaast spelen de bomen een belangrijke rol in de filterende werking voor het fijnstof.

STAPELEN IN PLAATS VAN VERBREDEN

De oude en nieuwe brug samen staan model voor de figuurlijke verbinding tussen het oude en het nieuwe land. Door de oude brug en de nieuwe brug in het ontwerp te verenigen is op de schaal van de brug ook een verbinding gemaakt tussen oud en nieuw. Door de nieuwe brug vast te nieten in het landschap ontstaat een bijzonder ruimtelijke werking voor zowel het onder- als het bovendek. De dubbeldeksbrug ontleent zijn profiel aan regelgeving. Het bovendek moet stijgen met een maximaal stijgingspercentage van 3% om voldoende vrije hoogte te creëren voor het onderdek, dat zelf ook stijgt om het water te overbruggen. Hierdoor ontstaan twee vloeiende golfbewegingen, waarvan de bovenste sterker golft dan de onderste. Deze golfbeweging vormt het concept van de brug. De golf als metafoor voor water en de oversteek. De golf als visueel middel om boven- en onderdek te koppelen. Om een koppeling te maken tussen onder- en bovendek worden de portalen zowel onder als bovendeks doorgezet. Dit visuele element wint vervolgens aan kracht door gebruik te maken van dezelfde, versterkte golfbeweging. Dit maakt de overgang tussen het oude en nieuwe land geleidelijk en zorgt voor een ruimtelijke beleving die de overgang markeert. Daarnaast wordt aan de reiziger voelbaar gemaakt dat men het water oversteekt.

 

Stapelen in plaats van verbreden heeft een groot landschappelijk voordeel. Natuur wordt gespaard en er kan op betere wijze gebruik worden gemaakt van het landschap. Belangrijke voorzieningen als het golfterrein Naarderbos en het Zilverstrand kunnen behouden blijven. Dit is een grote meerwaarde voor het hele gebied, zowel recreatief als ecologisch. Door de toepassing van verschillende boomtypes wordt het karakter van het oude en nieuwe land versterkt. Hierdoor ontstaat een duidelijk contrast tussen oud en nieuw. De kant van Almere zal worden voorzien van populieren die het rationele, moderne karakter van de plek verder versterken. De kant van Amsterdam zal worden voorzien van beuken die het romantische karakter van de plek verder versterken. Deze bomen verzorgen naast de versterking van het karakter van de plek ook voor een natuurlijke buffer tussen de stranden en de weg en tussen het golfterrein en de weg. Daarnaast spelen de bomen een belangrijke rol in de filterende werking voor het fijnstof.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Almere en Rijkswaterstaat
Type project: Prijsvraag uitbreiding Hollandse Brug
Locatie: De Hollandse brug, IJmeer
Architect: Mark Mes (Wim de Bruijn)
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
In samenwerking met: Cor Smit Raadgevend ingenieurs, Royal Haskoning en Philips.