De Witt Woerden


De Witt Woerden

CAMPINA-TERREIN

In samenwerking met Zecc Architecten zijn circa 105 woningen langs het spoor naast het voormalige Campina-terrein ontworpen, in opdracht van Synchroon. LAP Landscape & Urban Design ontwierp mee aan het masterplan, de openbare ruimte en de collectieve binnentuin en daktuinen. 

DE VERBONDEN BUURT

Het omvat omstreeks 40 grondgebonden woningen rondom een gemeenschappelijke binnentuin en een drietal woontorens op een groene verhoogde plint met ongeveer 65 appartementen langs het spoor. Het parkeren is hieronder inpandig opgelost, waardoor het hele plangebied autovrij wordt en veel ruimte is voor groen en verblijfsplekken.

Tussen deze twee woonmilieus wordt de langzaamverkeersroute doorgetrokken. 

 

Met het ontwerp van Campinaast zetten we in op een meer ‘verbonden buurt’, door private buitenruimte te minimaliseren en maximaal in te zetten op collectieve buitenruimte. De binnentuinen in de hoven en gemeenschappelijke daktuinen laat bewoners samen komen.

DE VERBONDEN BUURT

Het omvat omstreeks 40 grondgebonden woningen rondom een gemeenschappelijke binnentuin en een drietal woontorens op een groene verhoogde plint met ongeveer 65 appartementen langs het spoor. Het parkeren is hieronder inpandig opgelost, waardoor het hele plangebied autovrij wordt en veel ruimte is voor groen en verblijfsplekken.

Tussen deze twee woonmilieus wordt de langzaamverkeersroute doorgetrokken. 

 

Met het ontwerp van Campinaast zetten we in op een meer ‘verbonden buurt’, door private buitenruimte te minimaliseren en maximaal in te zetten op collectieve buitenruimte. De binnentuinen in de hoven en gemeenschappelijke daktuinen laat bewoners samen komen.

CREDITS

Type project : Landschapsontwerp

Status : Ontwerp 2017-2020

Locatie : Woerden

Oppervlakte : 18.000 m2

Ontwikkelaar: Synchroon

Architect: Zecc Architecten

Stedenbouw: Zecc Architecten, LAP Landscape & Urban Design

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Adviseurs: IMD, Buro Bouwfysica, Infrasoil en Moare