De Watertuinen


De Watertuinen

HERONTWIKKELING VOORMALIG 

ZWEMBADLOCATIE DE BLINKERT

Gemeente Capelle aan den IJssel schreef een selectie uit voor de herontwikkeling van het gebied rond het huidig zwembad De Blinkert. De uitvraag van de gemeente was om circa 180 duurzame huur- en koopwoningen te realiseren in het Blinkertgebied (2,5ha). De verhouding tussen deze woningen is 50% koop, 25% sociaal en 25% in de vrije sector. Samen met ontwikkelaar Ballast Nedam Development en Klunder Architecten heeft LAP Landscape & Urban Design dit ontwerp voorstel gemaakt.  In ‘De Watertuinen’ stelden we 180 woningen voor met een nieuw kloppend hart.

 

Het voormalig Blinkertgebied speelt een belangrijke rol als schakel tussen de verschillende buurten. Door het creëren van de groene as en het maken van fysieke verbindingen ontstaat een doorgaande route voor heel de buurt: het rondje met het hondje. Het stimuleren van bewegen en ontmoeten is een belangrijk uitgangspunt van het ontwerp. 

ARCHITECTUUR IN SYNERGIE MET DE NATUUR

In de opzet is gekozen voor grote gecombineerde blokken, bestaande uit verschillende woningtypologie en vertrappend in hoogte. Voor de zachte overgang tussen architectuur en omgeving klimt het groen vanuit het gebied het gebouw op tot maximaal 3 lagen hoog. Zo scheiden we ook de laagbouw van de ‘bovenbouw’. 

 

PAVILJOEN DE BLINKERT

Een belangrijke pijler van het project is het stimuleren van ontmoeting. Met een circulaire gedachte geven we het oude zwembad een nieuwe functie: Paviljoen De Blinkert. Het voormalig zwembad krijgt de functie als ontmoetingscentrum voor de buurt. 

 

ONTMOETING 

Ook de woningbouw is ontworpen om ontmoeting te stimuleren. Aan de voorkanten van de grondgebonden woningen komen veranda’s, aangekleed met gevelgroen. De achterkanten van deze woningen krijgen een gelijksoortige oplossing, maar dan in de vorm van een pergola. Op deze manier sporen we aan tot het ontmoeten van de buren. 

ARCHITECTUUR IN SYNERGIE MET DE NATUUR

In de opzet is gekozen voor grote gecombineerde blokken, bestaande uit verschillende woningtypologie en vertrappend in hoogte. Voor de zachte overgang tussen architectuur en omgeving klimt het groen vanuit het gebied het gebouw op tot maximaal 3 lagen hoog. Zo scheiden we ook de laagbouw van de ‘bovenbouw’. 

 

PAVILJOEN DE BLINKERT

Een belangrijke pijler van het project is het stimuleren van ontmoeting. Met een circulaire gedachte geven we het oude zwembad een nieuwe functie: Paviljoen De Blinkert. Het voormalig zwembad krijgt de functie als ontmoetingscentrum voor de buurt. 

 

ONTMOETING 

Ook de woningbouw is ontworpen om ontmoeting te stimuleren. Aan de voorkanten van de grondgebonden woningen komen veranda’s, aangekleed met gevelgroen. De achterkanten van deze woningen krijgen een gelijksoortige oplossing, maar dan in de vorm van een pergola. Op deze manier sporen we aan tot het ontmoeten van de buren. 

WATERSPEELTUIN

De projectnaam ‘De Watertuinen’ wordt bekroond met de aanleg van een unieke waterspeeltuin. Deze centraal in het plan gelegen speelplaats combineert oppervlaktewater met een grote verscheidenheid aan waterminnende beplanting. Uit de ‘oogst’ van het zwembad komen veel materialen en grondstoffen die geschikt zijn voor circulair hergebruik. Brokstukken beton zijn perfect voor het creëren van stepping stones in de speeltuin. Installatie-apparatuur kan met enkele aanpassingen gemodificeerd worden tot een uniek speeltuig.

 

DE HEEMTUIN 

Aangrenzend aan het plangebied ligt de Heemtuin. Door de aanleg van een nieuwe brug verbinden we dit stukje weelderige natuur met het plangebied. Ter bevordering van de biodiversiteit planten we een inheemse bloemenmix aan het water. Deze zal uitgroeien tot vlindertuin. Door het weghalen voor een stukken struweel creëren we zichtlijnen tussen plangebied en de heemtuin. Hiermee vergroten we de sociale veiligheid. 

 

WATERBERGING

Zoals in vele stedelijke opgave is de opvang en berging van hemelwater een cruciale opgave. Bij ‘De Watertuinen’ speelt de centrale groene as hierin een belangrijke rol. Verschillende wadi’s zijn onderling met elkaar verbonden en hebben samen het vermogen om de hevigste bui (70mm in 1 uur) te bergen. 

 

VIDEO 

Bekijk hier de projectvideo:

*LINK*

CREDITS

Opdrachtgever: Ballast Nedam Development 
Type project: Masterplan, Landschap, Dektuin, Openbare Ruimte
Locatie: Valeriusrondeel, Capelle aan den IJssel
Oppervlakte: 2,25 ha.
Ontwikkelaar: Ballast Nedam Development
Architect: Klunder Architecten 
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Adviseurs: Ballast Nedam Road Specialties, Ballast Nedam West, Buro Bouwfysica, New Horizon, Alba Concepts, Ooms Makelaars, HCGA, DIBEC Milieu Advies, Vogelbescherming Nederland, Struikroven, Jongeren Op Gezond Gewicht, NLGreenlabel
Renders: Mdb3d & LAP Landscape & Urban Design
Video: House of Motion