Het wEiland
De Tippe Zwolle

Het wEiland
De Tippe Zwolle

Gemeente Zwolle schreef de tender uit voor Poldergrid H5-6 ‘Het Weiland’, De Tippe voor de ontwikkeling van circa 50 woningen, 35 appartementen en 15 grondgebonden woningen met een verdiepte parkeeroplossing. De ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling in samenwerking met het ontwerpteam Klunder Architecten en LAP Landscape & Urban Design heeft de tender gewonnen.  

 

De Tippe wordt de laatste te bouwen grote woonbuurt in Stadshagen. De in totaal 1250 nieuwe woningen en voorzieningen in De Tippe worden gebouwd aan de westzijde van Stadshagen, dicht bij de IJssel en naast de wijk Westenholte. De locatie ‘Het Weiland’ ligt aan de rand van het plandeel het Poldergrid, grenzend aan het Weidepark, het buurtpark van De Tippe. Het doel is om een een klimaat adaptieve, energieneutrale, natuur inclusieve, groene en duurzame ontwikkeling te realiseren.

Gemeente Zwolle schreef de tender uit voor Poldergrid H5-6 ‘Het Weiland’, De Tippe voor de ontwikkeling van circa 50 woningen, 35 appartementen en 15 grondgebonden woningen met een verdiepte parkeeroplossing. De ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling in samenwerking met het ontwerpteam Klunder Architecten en LAP Landscape & Urban Design heeft de tender gewonnen.  

 

De Tippe wordt de laatste te bouwen grote woonbuurt in Stadshagen. De in totaal 1250 nieuwe woningen en voorzieningen in De Tippe worden gebouwd aan de westzijde van Stadshagen, dicht bij de IJssel en naast de wijk Westenholte. De locatie ‘Het Weiland’ ligt aan de rand van het plandeel het Poldergrid, grenzend aan het Weidepark, het buurtpark van De Tippe. Het doel is om een een klimaat adaptieve, energieneutrale, natuur inclusieve, groene en duurzame ontwikkeling te realiseren.

SOLIDE BOUWBLOK & PERMEABEL 

DOOR DE LANGE ZICHTLIJNEN 

Het wEiland van De Tippe Zwolle zien wij conceptmatig als een collectief woonhof waar verschillende bewoners genieten van hun uitzicht over groen en water, die er van houden om in een kleine gemeenschap te wonen en daaraan hun bijdrage te leveren. Het wEiland is een stoer woonblok met stenen hoeken en zachte waterranden. Er zijn plekken om bij het water te komen. Ondanks de bebouwde randen voelt het plan opvallend open door de verschillende lange zichtlijnen naar het omliggende landschap en woonwijk. 

 

BUURSCHAP WEILAND

We kiezen voor het maken van één collectief hof en het parkeren te gebruiken om alle bebouwing en bewoners te verbinden. Het wEiland wordt een alzijdig blok met royale doorsnijdingen. De belangrijkste is de zichtlijn naar de BioHub. Deze zichtlijn start als groene route vanuit de laagbouw van de naastgelegen velden en eindigt in de trappartij naar het water in de wEiland. Hier ligt een kans voor een informeel trekpontje, stapstenen of een ander uniek speelobject in het Weidepark. 

COLLECTIEVE HOF

Een buurschapkas met een pergola en twee schommels, een natuurlijke speelplek, twee deelbakfietsen, een verhoogde moestuin, wildbloemen pluktuin, het waterterras met zwerfkeien zitjes, de collectieve parkeergarage, collectieve fietsenberging, een gemeenschappelijke ruimte en een Bring-me-box in de lobby voor de pakketbezorgers; als we het collectief konden maken dan hebben we het gedaan in het wEiland! De bewoners krijgen vanzelfsprekend een eigen private buitenruimte maar daarbuiten delen bewoners het hof. Dit verhoogt de sociale cohesie omdat je elkaar tegenkomt en er interactie ontstaat. Het groenonderhoud of toezicht op de spelende kinderen, je fiets of auto parkeert het zijn allemaal dagelijkse bezigheden waardoor je een praatje maakt met elkaar en dat is de basis van het buurschap. Je kent elkaar. 

COLLECTIEVE HOF

Een buurschapkas met een pergola en twee schommels, een natuurlijke speelplek, twee deelbakfietsen, een verhoogde moestuin, wildbloemen pluktuin, het waterterras met zwerfkeien zitjes, de collectieve parkeergarage, collectieve fietsenberging, een gemeenschappelijke ruimte en een Bring-me-box in de lobby voor de pakketbezorgers; als we het collectief konden maken dan hebben we het gedaan in het wEiland! De bewoners krijgen vanzelfsprekend een eigen private buitenruimte maar daarbuiten delen bewoners het hof. Dit verhoogt de sociale cohesie omdat je elkaar tegenkomt en er interactie ontstaat. Het groenonderhoud of toezicht op de spelende kinderen, je fiets of auto parkeert het zijn allemaal dagelijkse bezigheden waardoor je een praatje maakt met elkaar en dat is de basis van het buurschap. Je kent elkaar. 

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle

Ontwikkelaar: Janssen de Jong Projectontwikkeling

Type project: Stedenbouw/ Landschap / Prijsvraag

Locatie: Stadshagen De Tippe, Zwolle

Oppervlakte: 2.400 m2

Architect: Klunder Architecten

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Renders: The Virtual Dutch Men