De Schipper & De Machinist


De Schipper & De Machinist

KWALITETSIMPULS VOOR DE WIJK
Rotterdam wil een stad zijn waar je, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden. De komende jaren neemt het aantal 65-plussers in Rotterdam met ruim 30 procent toe. Deze groep ‘nieuwe ouderen’ is diverser dan voorheen, zij blijven langer actief en gezond en willen langer thuis blijven wonen. Maar in veel Rotterdamse wijken ontbreekt passende huisvesting voor deze generatie Rotterdammers. In onze visie voor De Schipper zijn 56 huurappartementen voor oudere Rotterdammers opgenomen, die kunnen kiezen voor zorg aan huis. Oudere Rotterdammers die hun ‘ongeschikte’ woning verlaten en hier een betere plek vinden om hun ‘derde levensfase’ door te brengen. Het concept van De Schipper is gebaseerd op ‘community living’ en collectiviteit: het woonlandschap. Daarom zijn er voor de bewoners diverse gemeenschappelijke voorzieningen en houdt het ontwerp ook op de woonverdiepingen rekening met ontmoeting en zien en gezien worden.
 
RONDJE COOLHAVEN
De inrichting van de openbare ruimte neemt de kade als uitgangspunt en is parallel aan de kade vormgegeven. De kade vormt een groene wandelpromenade en maakt deel uit van het Rondje Coolhaven. Het Dek verbindt de openbare ruimte van de kade en de Willen Buytewechstraat naadloos met De Schipper en monumenten eromheen. Alle zijden van de toren hebben hun eigen identiteit die aansluit op het karakter van de aanliggende publieke ruimten: een stedelijke wand aan de kant van de straat en de entree van het eiland, en rond en zacht aan de Coolhaven en het groene Dek. Het Rondje Coolhaven wordt niet alleen gesloten, maar ook visueel nóg diverser en aantrekkelijker gemaakt.
 
UITNODIGEND EN VERBINDEND DEK
Het landschapsontwerp van De Schipper & De Machinist is opgebouwd uit Het Dek, de kade en het park en is robuust, duurzaam en multifunctioneel. Uitgangspunt is een plek te creëren die de mensen op Coolhaveneiland en Delfshaven uit hun huizen haalt, bij elkaar brengt en activeert om zich in te gaan zetten om hun wijk nieuw leven in te blazen. De ontmoetingsruimten dragen het meest bij aan het sociaal-maatschappelijk doel van De Schipper wanneer we ze goed benutten door actief te programmeren.
 
Het Dek is hét centrale deel dat De Schipper & De Machinist verbindt. Het is de gedeelde buitenruimte, waar bewoners en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar het opgepaste tijden bruist - zonder dat het een festivalterrein wordt. Er is plek voor spontane ontmoetingen, maar ook voor georganiseerde activiteiten. Vormgegeven als één groot aaneengesloten groenvlak op de solide onderbouw van de parkeergarage. Door sparingen in Het Dek kunnen we grootte bomen planten, zij worden iets verhoogd geplaatst ten opzichte van de vloer van de parkeergarage en staan in volle grond. Ze geven schaduw en daarmee verkoeling. Het zijn dé blikvangers van Het Dek.
UITNODIGEND EN VERBINDEND DEK
Het landschapsontwerp van De Schipper & De Machinist is opgebouwd uit Het Dek, de kade en het park en is robuust, duurzaam en multifunctioneel. Uitgangspunt is een plek te creëren die de mensen op Coolhaveneiland en Delfshaven uit hun huizen haalt, bij elkaar brengt en activeert om zich in te gaan zetten om hun wijk nieuw leven in te blazen. De ontmoetingsruimten dragen het meest bij aan het sociaal-maatschappelijk doel van De Schipper wanneer we ze goed benutten door actief te programmeren.
 
Het Dek is hét centrale deel dat De Schipper & De Machinist verbindt. Het is de gedeelde buitenruimte, waar bewoners en buurtgenoten elkaar ontmoeten en waar het opgepaste tijden bruist - zonder dat het een festivalterrein wordt. Er is plek voor spontane ontmoetingen, maar ook voor georganiseerde activiteiten. Vormgegeven als één groot aaneengesloten groenvlak op de solide onderbouw van de parkeergarage. Door sparingen in Het Dek kunnen we grootte bomen planten, zij worden iets verhoogd geplaatst ten opzichte van de vloer van de parkeergarage en staan in volle grond. Ze geven schaduw en daarmee verkoeling. Het zijn dé blikvangers van Het Dek.

CREDITS

Opdrachtgever: Stebru, Dudok
Type project: Dektuin
Locatie: Coolhaven, Rotterdam
Ontwikkelaar: Stebru, Dudok
Architect: Orange Architects
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Adviseurs: BreedID, LBP, New Horizon, ParkBee, Hely, De DrieNootenbomen/ De Zorgbutler, Wolf Dikken
Renders: Beauty and the Bit, Orange Architects