De beuk erin! Hoofddorp


De beuk erin! Hoofddorp

GROEIENDE LEEGSTAND EN VERSCHRALING

Groeiende leegstand en verschraling van het voorzieningenniveau zorgen ervoor dat kantoorlocaties, zoals die in de Beukenhorsten te Hoofddorp, in een negatieve spiraal van beeldvorming terecht zijn gekomen. Een vermoedelijke oorzaak van deze problematiek ligt in de lang gekozen top-down-benadering bij het bouwen voor de markt. Deze benadering is vooral aanbod gestuurd, de vraag meestal met marketing en communicatie achteraf gecreëerd en daardoor lang niet altijd succesvol.

 

‘De Beuk Erin’ is een initiatief uit 2011 van de lokale Haarlemmermeerse ondernemers Laurens Schenk, Paul Bos en Joost Valk. Het doel is om een start te maken met de verduurzaming van bestaande kantoorlocaties in de Haarlemmermeer. De gezamenlijke gedachte achter het initiatief is dat er een integrale visie zou moeten worden ontwikkeld voor de toekomst van bestaande Beukenhorsten en hoe deze integraal te verduurzamen zodat ze bij kunnen dragen aan de ambitieuze toekomst van Haarlemmermeer als ‘meest duurzame vestigingsplaats’ van Nederland.

VISIEONTWIKKELING OP TRANSFORMATIE EN VERDUURZAMING VAN DE BEUKENHORSTEN TE HOOFDDORP

De initiatiefnemers van 'De Beuk Erin' delen de mening dat de leegstandsproblematiek langer zal voortduren dan 2013, en de complexiteit zal ook niet afnemen in de komende jaren. Grootschalige nieuwbouw komt tot stand op Beukenhorst Zuid en straks ook op Beukenhorst Oost. Belangrijk bij een integraal duurzame ruimte ontwikkeling is de verbinding van de mens met zijn omgeving. Er worden volop ideeën ontwikkeld vanuit de gemeente en bijvoorbeeld ondernemersverenigingen. Deze vinden meestal plaats van ‘buiten naar binnen’ (top-down). De aanpak van de ‘De Beuk Erin’ werkt van binnen naar buiten en is gericht op de lange termijn. Maar ook met oog voor de 'kleine stappen' die op korte termijn al leiden tot resultaat en verduurzaming. Kortom, het proces van visie-vorming, gekoppeld aan duidelijke zichtbare acties, zal uitnodigen tot integrale samenwerking tussen alle partijen.

 

‘De Beuk Erin’ is gericht op de lange termijn, middellange en korte termijn. Door actieplannen te koppelen aan deze visie, zal naarmate het schaalniveau groter wordt meer op samenwerking worden aangestuurd met experts en specialistische kennis van marktpartijen, gebouw-eigenaren en overheden. En vooral tussen bedrijven onderling in het gebied. In de visie gaan we uit van een zo groot mogelijk wensbeeld, die met toestemming en toelating van de gemeentelijke diensten kunnen worden uitgevoerd door gebruikers en eigenaars die opereren in een lokaal netwerk van duurzame bedrijven. Samen met de eindgebruikers werken we aan de toekomst van de Beukenhorsten.

 

VISIEONTWIKKELING OP TRANSFORMATIE EN VERDUURZAMING VAN DE BEUKENHORSTEN TE HOOFDDORP

De initiatiefnemers van 'De Beuk Erin' delen de mening dat de leegstandsproblematiek langer zal voortduren dan 2013, en de complexiteit zal ook niet afnemen in de komende jaren. Grootschalige nieuwbouw komt tot stand op Beukenhorst Zuid en straks ook op Beukenhorst Oost. Belangrijk bij een integraal duurzame ruimte ontwikkeling is de verbinding van de mens met zijn omgeving. Er worden volop ideeën ontwikkeld vanuit de gemeente en bijvoorbeeld ondernemersverenigingen. Deze vinden meestal plaats van ‘buiten naar binnen’ (top-down). De aanpak van de ‘De Beuk Erin’ werkt van binnen naar buiten en is gericht op de lange termijn. Maar ook met oog voor de 'kleine stappen' die op korte termijn al leiden tot resultaat en verduurzaming. Kortom, het proces van visie-vorming, gekoppeld aan duidelijke zichtbare acties, zal uitnodigen tot integrale samenwerking tussen alle partijen.

 

‘De Beuk Erin’ is gericht op de lange termijn, middellange en korte termijn. Door actieplannen te koppelen aan deze visie, zal naarmate het schaalniveau groter wordt meer op samenwerking worden aangestuurd met experts en specialistische kennis van marktpartijen, gebouw-eigenaren en overheden. En vooral tussen bedrijven onderling in het gebied. In de visie gaan we uit van een zo groot mogelijk wensbeeld, die met toestemming en toelating van de gemeentelijke diensten kunnen worden uitgevoerd door gebruikers en eigenaars die opereren in een lokaal netwerk van duurzame bedrijven. Samen met de eindgebruikers werken we aan de toekomst van de Beukenhorsten.

 

CREDITS

Initiatiefnemers: Paul Bos, Laurens Schenk, Joost Valk

Type project: Transformatie

Locatie: Hoofddorp

Architect: LAP Landscape & Urban Design

Mede mogelijk gemaakt door: Rabobank Regio Schiphol, Kamer van Koophandel, AM, BAM Utiliteitsbouw, AXA, Essent, AW Groep.