Challenge Infra Inpassing Eindhoven


Challenge Infra Inpassing Eindhoven

DE INPASSINGSVISIE CHALLENGE

De gemeenteraad van Eindhoven heeft in juni 2017 het bestemmingsplan ‘Weginfrastructuur omgeving Eindhoven-Noordwest, Oirschot en Best’ vastgesteld. In Eindhoven Noord-West wordt met de aanleg van een nieuwe ontsluitingsstructuur gewerkt aan een duurzame bereikbaarheid van de stad, luchthaven - Brainport Industries Campus - GDC en het garanderen van doorstroming op het hoofdwegennet. Wij werkte samen met DONA Stedenbouw aan het opstellen van een visie over hoe de infrastructuur variant wordt geïntegreerd in de totale gebiedsontwikkeling van Eindhoven Noordwest: de Inpassingsvisie Challenge.

ALLE KWALITEITEN IN EEN VISIE

Naast de technische uitwerking van de weg was er behoefte aan integratie van het ontwerp in haar omgeving. De ontwikkelingen in het gebied zijn talrijk en staan op sommige punten op gespannen voet met elkaar. De belangen van bereikbaarheid, gebiedskwaliteit en economie zijn groot en alleen een integrale benadering kan leiden tot succes. Ook de stakeholders in het gebied zijn divers. Rijkswaterstaat heeft grote belangen bij het aanpassen van de aansluiting op de A58, defensie wil haar belangen vertegenwoordigt zien in het plan en er zijn twee gemeenten actief in het ontwikkelen van nieuwe werklandschappen: Westfields en de Brainport Industries Campus. Vanuit natuur en recreatie staat het gebied in de aandacht bij verschillende belangengroepen. Kortom, ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk thema: het is zoeken naar de optimale samenhang tussen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. 
 
In de Inpassingsvisie Challenge worden de ruimtelijke ambities van het maken van een derde stadspark met landschaps- en verblijfskwaliteiten verenigd met het realiseren van een goede infrastructuur. Het document beschrijft de ruimtelijke ambities van de nieuwe infrastructuur in de brede context van de functionele en landschappelijke structuur van Brainport Park en directe omgeving. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de wegontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsspecialisten van de gemeente Eindhoven en Oirschot. 
De Inpassingsvisie bevat richtlijnen voor de integratie van de weg in het landschap en stelt ontwerpeisen aan de weg en de kunstwerken. Dit document is dan ook bij de aanbesteding onderdeel van de beoordelingscriteria.
 
In de Inpassingvisie wordt eerst vanuit de identiteit van het landschap en beoogde ontwikkelingen een analyse gemaakt van de context van de weg. De ruimtelijke dragers van het gebied, de lange lijnen, worden beschreven en geconfronteerd met de kruising van de weg. Vervolgens worden op basis van deze analyses criteria bepaald voor de inpassing. De principes van het lengteprofiel en de reactie op de context geven een veranderend beeld. Vervolgens worden randvoorwaarden en ambities geformuleerd voor de vele kunstwerken en passages die moeten worden gerealiseerd om de weg en het gebied in harmonie met elkaar te laten functioneren. Tot slot illustreren voorbeelduitwerkingen de criteria en de ambities. 

ALLE KWALITEITEN IN EEN VISIE

Naast de technische uitwerking van de weg was er behoefte aan integratie van het ontwerp in haar omgeving. De ontwikkelingen in het gebied zijn talrijk en staan op sommige punten op gespannen voet met elkaar. De belangen van bereikbaarheid, gebiedskwaliteit en economie zijn groot en alleen een integrale benadering kan leiden tot succes. Ook de stakeholders in het gebied zijn divers. Rijkswaterstaat heeft grote belangen bij het aanpassen van de aansluiting op de A58, defensie wil haar belangen vertegenwoordigt zien in het plan en er zijn twee gemeenten actief in het ontwikkelen van nieuwe werklandschappen: Westfields en de Brainport Industries Campus. Vanuit natuur en recreatie staat het gebied in de aandacht bij verschillende belangengroepen. Kortom, ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk thema: het is zoeken naar de optimale samenhang tussen belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. 
 
In de Inpassingsvisie Challenge worden de ruimtelijke ambities van het maken van een derde stadspark met landschaps- en verblijfskwaliteiten verenigd met het realiseren van een goede infrastructuur. Het document beschrijft de ruimtelijke ambities van de nieuwe infrastructuur in de brede context van de functionele en landschappelijke structuur van Brainport Park en directe omgeving. Het is tot stand gekomen in samenwerking met de wegontwerpers, stedenbouwkundigen en landschapsspecialisten van de gemeente Eindhoven en Oirschot. 
De Inpassingsvisie bevat richtlijnen voor de integratie van de weg in het landschap en stelt ontwerpeisen aan de weg en de kunstwerken. Dit document is dan ook bij de aanbesteding onderdeel van de beoordelingscriteria.
 
In de Inpassingvisie wordt eerst vanuit de identiteit van het landschap en beoogde ontwikkelingen een analyse gemaakt van de context van de weg. De ruimtelijke dragers van het gebied, de lange lijnen, worden beschreven en geconfronteerd met de kruising van de weg. Vervolgens worden op basis van deze analyses criteria bepaald voor de inpassing. De principes van het lengteprofiel en de reactie op de context geven een veranderend beeld. Vervolgens worden randvoorwaarden en ambities geformuleerd voor de vele kunstwerken en passages die moeten worden gerealiseerd om de weg en het gebied in harmonie met elkaar te laten functioneren. Tot slot illustreren voorbeelduitwerkingen de criteria en de ambities. 

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven / Dona Stedenbouw

Type project: Landschappelijke inpassing / Masterplan

Locatie: Regio Eindhoven, Nederland

Oppervlakte: 3,2 km lang

Programma: stadsentree Eindhoven

Gerealiseerd: 2020

Budget: vertrouwelijk

Ontwikkelaar: Heijmans infra B.V.

Architect: n.v.t

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Adviseurs: Dona Stedenbouw

In samenwerking met: n.v.t.

Renders: LAP Landscape & Urban Design

Foto credits: LAP Landscape & Urban Design