Nexum Bospark
Alphen aan den Rijn

Nexum Bospark
Alphen aan den Rijn

INNOVATIEF WOONZORGCOMPLEX

Gemeente Alphen aan den Rijn schreef een selectie uit op de plek van het voormalige schoolgebouw van het Groene Hart Leerpark. Hier moet een woonzorgcomplex komen met middeldure huurwoningen voor senioren zonder of met zorgvraag. De Gemeente zocht een marktpartij die, in combinatie met een zorginstelling, op de behoefte van de Alphense senior kan inspelen. Het beoogde resultaat was een woonzorgcomplex met een innovatief woonzorg-concept, waarin vitale senioren en senioren die zorg behoeven gespikkeld kunnen wonen. Het gebouw bevat naast de appartementen ook algemene ruimten, die noodzakelijk zijn voor de zorginstelling, alsmede ruimten voor gemeenschappelijk gebruik door de bewoners van het complex. 

 

NEXUM

De ontwikkel en bouw combinatie Sonneborgh en Ter Steege staan achter deze inschrijving van team Nexum, waarbij ActiVite als zorgaanbieder is aangesloten bij deze combinatie. LAP Landscape & Urban Design en KAW Architecten waren de ontwerpers van Nexum. Onze teamnaam, Nexum, is het latijnse woord voor verbinding en verwijst daarmee naar Alphen en haar Romeinse ontstaansgeschiedenis. Door de verbinding van alle lokale partijen in ons team, denk aan TOM in de buurt, het Groene Hart Leerpark en OSO (Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenorganisaties) Alphen, voelen wij ons sterk verbonden met Alphen aan den Rijn. Dit project is een primeur op het gebied van seniorenhuisvesting in Alphen. Een plek waar de Alphenaar langer thuis kan wonen, ondanks de zorgvraag die je hebt, of mogelijk zult krijgen. 

BOSPARK NAAR BINNEN TREKKEN 

Het park loopt tot aan het gebouw, en zelfs het gebouw in. In Nexum ontstaat een oplopend rolstoel- en rollatorvriendiendelijk terras, van waaruit je iets verhoogd het park in kijkt. Aan de voet van dit terras bevindt zich het openbare terras van de ontmoetingsruimte met zicht maar ook beschutte plekken. Dit terras ligt op de kop van het gebouw aan de historische watergang en verbindt Nexum met de buurt. Hier zie je mensen zitten en lopen daardoor is er volop kans voor ongedwongen ontmoeting.

 

DWARSVERBINDING

Wij hebben Nexum als verbinding ontworpen. De formele hoofdentree bevindt zich aan het Bosparkweg. Je kunt vanuit hier het gebouw in wandelen, met de auto de garage inrijden. Hier bevindt zich ook de entree van de centrale ontmoetingsruimte, toegankelijk voor bewoners en iedereen uit de buurt. Je kunt ook door een grote poort het hof en daarmee de gemeenschappelijke tuin in lopen. Deze route loopt helemaal dwars door Nexum tot aan de tweede ingang bij de Parklaan. Hierdoor liggen de woningen aan de noordzijde niet geïsoleerd. Deze liggen rond een eigen, intiem hof. Hierdoor krijgen we een extra woonsfeer met een compact binnenhof, dat meer werkt als een eigen wereld en bewust niet is verbonden met het park. Wij bieden hiermee een beschut woonmilieu. Er ontstaat een mooie sequentie van ruimten als je dwars door Nexum loopt, vanaf de ene entree naar de andere.

BOSPARK NAAR BINNEN TREKKEN 

Het park loopt tot aan het gebouw, en zelfs het gebouw in. In Nexum ontstaat een oplopend rolstoel- en rollatorvriendiendelijk terras, van waaruit je iets verhoogd het park in kijkt. Aan de voet van dit terras bevindt zich het openbare terras van de ontmoetingsruimte met zicht maar ook beschutte plekken. Dit terras ligt op de kop van het gebouw aan de historische watergang en verbindt Nexum met de buurt. Hier zie je mensen zitten en lopen daardoor is er volop kans voor ongedwongen ontmoeting.

 

DWARSVERBINDING

Wij hebben Nexum als verbinding ontworpen. De formele hoofdentree bevindt zich aan het Bosparkweg. Je kunt vanuit hier het gebouw in wandelen, met de auto de garage inrijden. Hier bevindt zich ook de entree van de centrale ontmoetingsruimte, toegankelijk voor bewoners en iedereen uit de buurt. Je kunt ook door een grote poort het hof en daarmee de gemeenschappelijke tuin in lopen. Deze route loopt helemaal dwars door Nexum tot aan de tweede ingang bij de Parklaan. Hierdoor liggen de woningen aan de noordzijde niet geïsoleerd. Deze liggen rond een eigen, intiem hof. Hierdoor krijgen we een extra woonsfeer met een compact binnenhof, dat meer werkt als een eigen wereld en bewust niet is verbonden met het park. Wij bieden hiermee een beschut woonmilieu. Er ontstaat een mooie sequentie van ruimten als je dwars door Nexum loopt, vanaf de ene entree naar de andere.

CREDITS

Opdrachtgever: Gemeente Alphen a/d Rijn
Ontwikkelaar: Sonneborgh & Ter Steege
Zorgaanbieder: ActiVite
Type project: Landschap, Daktuin
Locatie: Bosparkweg, Alphen aan den Rijn
Oppervlakte:  7.300 m2
Architect: KAW Architecten
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Renders: LAP Landscape & Urban Design & KAW Architecten
Adviseurs: Drieman garantiemakelaars, TOM in de buurt, OSO Alphen, Leerpark Groene Hart