BIC Campus Eindhoven


BIC Campus Eindhoven

MAAKINDUSTRIE VAN BIC

De Brainport Industries Campus (BIC) is de nieuwe vestigingslocatie voor de toelever- en maakindustrie van de high tech keten van de Brainport.
Bovendien is BIC onderdeel van een nieuw landschapspark voor de regio Eindhoven.
Het gebied van 200 hectare maakt onderdeel uit van Brainport Park en is gelegen tussen de N2/A2, het Beatrixkanaal, de A58 en de Anthony Fokkerweg. Het groene landschap van Brainport Park en BIC verbindt de stad met het Nationale Landschap Het Groene Woud.
 

KWALITEITSBOEK

LAP Landscape & Urban Design werkte met Dona Stedenbouw aan het Kwaliteitsboek BIC en aan de inpassing van de clusters. Het Kwaliteitsboek is opgesteld in een samenwerking tussen de gemeente Eindhoven, Brainport Industries, de provincie Noord-Brabant, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), en SDK Vastgoed. SDK Vastgoed is, vanwege haar gedelegeerde grondpositie in het gebied, de ontwikkelaar van BIC1 en beoogd voor BIC2.
KMWE is het eerste techbedrijf op BIC.
Deze ‘launching customer’ heeft als eerstelijns toeleverancier een profiel dat naadloos past op de beoogde identiteit van BIC. De oplevering van het eerste cluster van de campus was eind 2019.
Het kwaliteitsboek definieert de lange termijn strategie voor de hele campus (200 hectare) en de exacte randvoorwaarden en uitgangspunten voor de eerste ontwikkelingen (bouwaanvraag zomer 2015).

 

URGENTIE VANUIT DE MARKT

De campus is belangrijk voor de concurrentiepositie van de regio Eindhoven in de wereld. BIC1 is het toonbeeld van de slimme samenwerking in de Brainport. Door het samenbrengen van de hightech maakbedrijven ontstaat een uniek ecosysteem. Doordat bedrijven in elkaars buurt zijn gevestigd, kan makkelijker kruisbestuiving plaatsvinden. Bedrijven kunnen faciliteiten en services delen. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt er sneller open innovatie plaats. Dat komt de marktkansen van de betrokken bedrijven ten goede. Bovendien zal een aantal opleidings-, ontwikkelings– en prototypingfaciliteiten in de campus worden geïntegreerd. De bedrijven gaan in samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs studenten mogelijkheden bieden voor opleiding en research. Het gaat om een bedrijvencomplex nieuwe stijl waarin de industrie synergievoordelen bereikt door lokaal te clusteren maar globaal verbonden is met de wereld van IT en Big Data. Productinnovaties moeten snel in de markt worden gezet om de sterke concurrentie positie te behouden. Het is ook in lijn met het Vanguard initiatief om de maakindustrie in Europa op een vernieuwende manier te laten heropleven.

 

STRUCTUURDRAGERS VAN BIC

BIC is sterk georiënteerd op de ruimtelijke structuren van Brainport Park en de Brainport.
Het campuspad is de ‘lifeline’ van de campus welke de atria van de clusters onderling verbindt en de beleving van het landschap mogelijk maakt.
De entrees en routes van het campuspad zijn gesitueerd op de kruisingen met de belangrijkste structuurdragers van BIC zoals de Groene Corridor, het Beatrixkanaal, met de Slowlane en de Landsard (HOV baan richting Eindhoven Airport). Niet alleen de openbaar en publiek toegankelijke atria zijn geïntegreerd in het campuspad. Het vormt ook de logische route tussen de parkeergarages, fietsenstallingen, openbaar vervoer en de werkfabrieken.
 
De clustering van logistiek zorgt ervoor dat het aaneengesloten parklandschap het visitekaartje wordt van BIC. Buiten de hoofdroute van het campuspad en de atria is op de campus nog een uitgebreid stelsel van paden. Zo wordt het lopen van rondjes door een attractief landschap mogelijk buiten de atria om. Fietsen over de campus, het beleven van natte en droge natuur, het ontdekken van de vlonderpaden zijn enkele voorbeelden. Programmatisch worden voorzieningen (sport, spel, horeca) gepositioneerd op de kruisingen van belevingswerelden

URGENTIE VANUIT DE MARKT

De campus is belangrijk voor de concurrentiepositie van de regio Eindhoven in de wereld. BIC1 is het toonbeeld van de slimme samenwerking in de Brainport. Door het samenbrengen van de hightech maakbedrijven ontstaat een uniek ecosysteem. Doordat bedrijven in elkaars buurt zijn gevestigd, kan makkelijker kruisbestuiving plaatsvinden. Bedrijven kunnen faciliteiten en services delen. Daardoor ontstaan betere oplossingen en vindt er sneller open innovatie plaats. Dat komt de marktkansen van de betrokken bedrijven ten goede. Bovendien zal een aantal opleidings-, ontwikkelings– en prototypingfaciliteiten in de campus worden geïntegreerd. De bedrijven gaan in samenwerking met het middelbaar en hoger onderwijs studenten mogelijkheden bieden voor opleiding en research. Het gaat om een bedrijvencomplex nieuwe stijl waarin de industrie synergievoordelen bereikt door lokaal te clusteren maar globaal verbonden is met de wereld van IT en Big Data. Productinnovaties moeten snel in de markt worden gezet om de sterke concurrentie positie te behouden. Het is ook in lijn met het Vanguard initiatief om de maakindustrie in Europa op een vernieuwende manier te laten heropleven.

 

STRUCTUURDRAGERS VAN BIC

BIC is sterk georiënteerd op de ruimtelijke structuren van Brainport Park en de Brainport.
Het campuspad is de ‘lifeline’ van de campus welke de atria van de clusters onderling verbindt en de beleving van het landschap mogelijk maakt.
De entrees en routes van het campuspad zijn gesitueerd op de kruisingen met de belangrijkste structuurdragers van BIC zoals de Groene Corridor, het Beatrixkanaal, met de Slowlane en de Landsard (HOV baan richting Eindhoven Airport). Niet alleen de openbaar en publiek toegankelijke atria zijn geïntegreerd in het campuspad. Het vormt ook de logische route tussen de parkeergarages, fietsenstallingen, openbaar vervoer en de werkfabrieken.
 
De clustering van logistiek zorgt ervoor dat het aaneengesloten parklandschap het visitekaartje wordt van BIC. Buiten de hoofdroute van het campuspad en de atria is op de campus nog een uitgebreid stelsel van paden. Zo wordt het lopen van rondjes door een attractief landschap mogelijk buiten de atria om. Fietsen over de campus, het beleven van natte en droge natuur, het ontdekken van de vlonderpaden zijn enkele voorbeelden. Programmatisch worden voorzieningen (sport, spel, horeca) gepositioneerd op de kruisingen van belevingswerelden

FABRIEK VAN DE TOEKOMST

Intergraal onderdeel van het concept van de campus zijn de clusterfabrieken. Het ontwikkelen van de campus van BIC is een buitenkans voor het fundamenteel heroverwegen van het programma van eisen van een fabriek. In een situatie waarbij het uitgangspunt is om samen te werken daar waar kan en zo open en toegankelijk als bedrijfseconomisch verantwoord is, is een traditionele plattegrond van een fabriek niet meer aan de orde. Bij de hedendaagse economie en de daarbij behorende toekomststrategie van bedrijven hoort een nieuwe ruimtelijke setting. Het belangrijkste ruimtelijk voorwaarde voor een open cultuur en slim samenwerken in die fabriek van de toekomst is nabijheid. In de bedrijven in de keten van de maakindustrie wordt over het algemeen in kleine series geproduceerd, vaak digitaal en gerobotiseerd (smart industries). 
 
De logistieke systemen zijn echter nog niet gerobotiseerd - verplaatsing, verpakking en reiniging is nu nog mensenwerken kan dus niet 24/7 doorgaan. Reinigen vindt bijvoorbeeld 2 kilometer verderop plaats bij een ander bedrijf dan waar de productie plaats vindt. In de campus kan dat straks binnen één ecosysteem worden geïntegreerd waardoor veel efficiënter en flexibeler, en ook 24/7, kan worden geproduceerd. Daartoe is het essentieel te beseffen dat de kracht van het collectief groter is dan de optelsom der individuen. Diezelfde kracht is ook de presentatie naar de buitenwereld: niet langer wordt ieder bedrijf gehuisvest in vrijstaande bedrijfsgebouwen. De bedrijven op BIC zijn verenigd in grote bedrijfsverzamelgebouwen waarin specifieke competenties, faciliteiten en voorzieningen worden geclusterd.
 
 

DE ATRIA EN HET CAMPUSPAD 

De ruggengraat van deze clusters zijn de grote centrale atria. Kennismaken, shared services, het open karakter en gezamenlijke ontwikkelingen en nieuwe innovaties zijn kenmerken van de atria die door het campuspad over de hele campus met elkaar worden verbonden.
 
De atria van de clusters hebben naast een functionele ontsluiting ook als doel:
- Centrale, gezamenlijke entree van alle functies in het cluster waardoor ontmoeting en uitwisseling wordt aangemoedigd; 
- Huisvesten en stimuleren van onderwijs en onderzoeksfaciliteiten en organisaties in een open omgeving;
- Huisvesten en stimuleren van startups in de maakindustrie dichtbij de bedrijven;
- Huisvesten van alle shared facilities en shared services om daarmee een centrale service straat te creëren;
- Representatieve ontvangst van medewerkers en bezoekers;
- Centrale plek voor informatie van alle activiteiten op BIC;
- Podium bieden aan evenementen en bijeenkomsten;
- Showcase van producten en dienstverlening mogelijk maken van de bedrijven die participeren in BIC.
 
Met de hierboven beschreven functies is het Atrium de centrale spil in het cluster en op de campus.

DE ATRIA EN HET CAMPUSPAD 

De ruggengraat van deze clusters zijn de grote centrale atria. Kennismaken, shared services, het open karakter en gezamenlijke ontwikkelingen en nieuwe innovaties zijn kenmerken van de atria die door het campuspad over de hele campus met elkaar worden verbonden.
 
De atria van de clusters hebben naast een functionele ontsluiting ook als doel:
- Centrale, gezamenlijke entree van alle functies in het cluster waardoor ontmoeting en uitwisseling wordt aangemoedigd; 
- Huisvesten en stimuleren van onderwijs en onderzoeksfaciliteiten en organisaties in een open omgeving;
- Huisvesten en stimuleren van startups in de maakindustrie dichtbij de bedrijven;
- Huisvesten van alle shared facilities en shared services om daarmee een centrale service straat te creëren;
- Representatieve ontvangst van medewerkers en bezoekers;
- Centrale plek voor informatie van alle activiteiten op BIC;
- Podium bieden aan evenementen en bijeenkomsten;
- Showcase van producten en dienstverlening mogelijk maken van de bedrijven die participeren in BIC.
 
Met de hierboven beschreven functies is het Atrium de centrale spil in het cluster en op de campus.
CREDITS
 
Opdrachtgever: Gemeente Eindhoven / Dona Stedenbouw
Type project: Masterplan, Landschapsontwerp
Locatie: Eindhoven
Oppervlakte: 200ha / 65ha bebouwd
Budget: ±140mln BIC1
Ontwikkelaar: SDK Ontwikkeling
Architect: Visser & Roelands architecten
Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design 
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Tuin: KruitKok landschap
Renders: LAP Landscape & Urban Design
Foto credits: Sander Lap, Frank van Beek, SDK