Bethelpark Delft


Bethelpark Delft

RENIER DE GRAAFWEG

In samenwerking met Powerhouse Company heeft LAP Landscape & Urban Design de opdracht gewonnen om het Bethelterrein in Delft te transformeren tot een aantrekkelijke gemengde woonbuurt. Het Bethelterrein is de locatie van het voormalige Bethel ziekenhuis, een plek die sterk in het collectieve geheugen van de stad is genesteld. Vanuit deze historische achtergrond krijgt het gebied nu een nieuwe bestemming. In de komende jaren zal het worden omgevormd tot een woongebied, een mix van appartementen en eengezinswoningen gelegen rond een ruim groen hof - het nieuwe BethelPark.

 

De nieuwe bebouwing met een brede mix aan programma voegt zich binnen het karakter van deze twee verschillende gebieden, met als uitgangspunt 'de voordeur aan de stad, de achterdeur in de natuur'. Langs de Reinier de Graafweg heeft de bouwmassa een stadskarakter, met hoogteaccenten in een stedelijke wand. De architectuur van deze wand sluit in vormgeving en materiaal aan bij het nieuwe ziekenhuis, de hoogte voorkomt geluidsoverlast van het verkeer in het groene binnenhof. In de plint is ruimte gemaakt voor zorg gerelateerde commerciële functies. Aan de zuidzijde, grenzend aan de ecologische zone, heeft de massa een kleinere schaal met vrijstaande gebouwen in het groen, waardoor uitzicht en zon toetreding voor alle bebouwing gemaximaliseerd worden. 

GROENE GEZONDE STEDELIJKE OMGEVING

Door de stedenbouwkundige opzet ontstaat een duidelijke zichtlijn naar de entree van het Reinier de Graaf Gasthuis, dit om bezoekers van het ziekenhuis een duidelijke routing te verschaffen. Door de dektuinen loopt de parkachtige setting van de ecologische zone door in het plan, wat zorgt voor een natuurlijke verrijking van de woonomgeving en voor mogelijkheden tot recreatie. Daarmee wordt BethelPark een groene, gezonde en stedelijke omgeving die zich richt op alle Delftenaren.

 

 

GROENE GEZONDE STEDELIJKE OMGEVING

Door de stedenbouwkundige opzet ontstaat een duidelijke zichtlijn naar de entree van het Reinier de Graaf Gasthuis, dit om bezoekers van het ziekenhuis een duidelijke routing te verschaffen. Door de dektuinen loopt de parkachtige setting van de ecologische zone door in het plan, wat zorgt voor een natuurlijke verrijking van de woonomgeving en voor mogelijkheden tot recreatie. Daarmee wordt BethelPark een groene, gezonde en stedelijke omgeving die zich richt op alle Delftenaren.

 

 

COLLECTIEVE DEKTUIN

HAALT DE NATUUR NAAR BINNEN

Dektuinen binnen de blokken complementeert de stedenbouwkundige inpassing van de woningbouw, met haar rechtlijnigheid. De dektuinen zijn ingericht met gazon en grassen, de woningen hebben een private buitenruimte op het dek met een haagomzoming, deze wordt voor privacy ingepakt met hoge grassen. Een van de ontwerpuitgangspunten was het goed bereikbaar maken van de dektuinen, dit is gemaakt door vele trappen en een talud vanaf de ecologische zone. Zo wordt de natuur binnen het blok gehaald.

 

GEZONDHEID EN SOCIAAL

Visie van het dekontwerp is gezondheid en en de diversiteit, namelijk sociale interactie tussen alle doelgroepen. Door plekken te maken voor samenzijn, maar ook rustpunten geven. En met het oog op gezondheid hebben we sport- en speelelementen zoals calisthenics opgenomen, om bewegen te stimuleren.

Daarnaast is het een klimaat adaptief ecologische dektuin. Niet alleen gezond voor de mens ook voor de natuur en wereld. Met een duurzame waterbergingsopgave op het eigen perceel, een water neutraal klimaatdek, SMART dek, met bomen tegen hittestress en natuur inclusieve maatregelen. 

CREDITS
Opdrachtgever: Borghese Real Estate
Belegger: Bouwinvest
Type project: Nieuwbouw ontwikkeling
Locatie: Reinier de Graafweg, Delft
Oppervlakte: ± 2ha
Architect: Powerhouse Company
Landschap: LAP Landscape & Urban Design
Technisch adviseur: DGMR Adviseurs
Renders: Powerhouse Company