ASICS Danone Hoofddorp


ASICS Danone Hoofddorp

ONTWERP EMEA-HOOFKANTOOR

In samenwerking met Powerhouse Company heeft LAP Landscape & Urban Design het nieuwe hoofdkantoor voor ASICS Danone ontworpen, RED Company is de ontwikkelaar. Het nieuwe hoofkantoor zal in Hoofddorp gebouwd worden.

 

DEKTUIN ALS ENTREE

De gemeenschappelijke dektuin vormt de entree naar de nieuwe hoofdkantoren van Asics en Danone op kantorenpark Beukenhorst-Zuid in de Haarlemmermeer. De gedeelde tuin wordt de ontmoetingsplek voor de medewerkers om te ontspannen en te lunchen, en is daarmee een verlengstuk van de grote open atria in de kantoren. De dektuin is de plek voor een warm welkom voor bezoekers en de plek voor werknemers om te yoga'en, luchen en in de gezonde buitenlucht te werken.

GEZOND AAN HET WERK

De architectuur van Asics en Danone, ontworpen door Powerhouse Company en ontwikkeld door RED Company, kenmerkt zich door een alzijdig transparante presentatie. De kantoren staan op prominente plekken in het kantorenpark. Aan de stadsentree, de Taurusavenue en aan het historische polderlint, de Rijnlanderweg, op de hoek aan de Geniedijk. Het landschapsontwerp heeft aan vier kanten een verschillend karakter, zodat het goed aansluit op haar omgeving.

 

De Cul-de-sac, haaks op de Taurusavenue, vormt voor de meeste gebruikers de hoofdentree. Een flauwe trap met geïntegreerde hellingbaan geeft toegang tot de dektuin waar de hoofdentrees van de kantoren zich bevinden. Via het lage deel van de cul-de-sac is de parkeergarage onder het dek en de kantoren bereikbaar. Aan de zijde van de Geniedijk presenteert het project zich middels natuurlijke oevers met volwassen wilgenstruweel. Langs de Rijnlanderweg komt een natuurlijke begroeiing, passend bij de polder, met langs de watergang de focus op ecologie en extensief beheerde oevers. Langs de Taurusavenue wordt de strakke brede ligusterhaag doorgezet en doorsneden door twee trappen. Eén trapopgang naar de dektuin en de tweede trapopgang naar het kantoor van Danone.

GEZOND AAN HET WERK

De architectuur van Asics en Danone, ontworpen door Powerhouse Company en ontwikkeld door RED Company, kenmerkt zich door een alzijdig transparante presentatie. De kantoren staan op prominente plekken in het kantorenpark. Aan de stadsentree, de Taurusavenue en aan het historische polderlint, de Rijnlanderweg, op de hoek aan de Geniedijk. Het landschapsontwerp heeft aan vier kanten een verschillend karakter, zodat het goed aansluit op haar omgeving.

 

De Cul-de-sac, haaks op de Taurusavenue, vormt voor de meeste gebruikers de hoofdentree. Een flauwe trap met geïntegreerde hellingbaan geeft toegang tot de dektuin waar de hoofdentrees van de kantoren zich bevinden. Via het lage deel van de cul-de-sac is de parkeergarage onder het dek en de kantoren bereikbaar. Aan de zijde van de Geniedijk presenteert het project zich middels natuurlijke oevers met volwassen wilgenstruweel. Langs de Rijnlanderweg komt een natuurlijke begroeiing, passend bij de polder, met langs de watergang de focus op ecologie en extensief beheerde oevers. Langs de Taurusavenue wordt de strakke brede ligusterhaag doorgezet en doorsneden door twee trappen. Eén trapopgang naar de dektuin en de tweede trapopgang naar het kantoor van Danone.

MODERNE JAPANSE TUIN IN DE HOLLANDSE DROOGMAKERIJ

In het landschapsontwerp komt de polder-grammatiek terug door middel van rechte lijnen en een sterk gevoel voor richting. Het haaks opgezette spel van grondlichamen en bomen strookt met het ontwerp van de polder. De bomen van de Rijnlanderweg vormen samen met de Cul-de-sac groene wanden, als aanvulling op de twee gebouwde wanden van de kantoren.

De onderbegroeiing heeft een basis van inheemse grassen en krijgt door intensief en extensief beheer een andere expressie.

 

Uitgangspunt voor het landschapsontwerp van de dektuin is een moderne Japanse tuin in de Hollandse droogmakerij. Zacht glooiende grasheuvels met Japanse bomen sieren de dektuin. Vloeiende looplijnen tussen de entrees en trappartijen geven vorm aan de grasheuvels.

De bestrating is parallel uitgelijnd met de bebouwing zodat de polder-grammatica en rechtlijnigheid voelbaar blijft. Het centrale deel van de dektuin krijgt een heuvellandschap met gazon, zodat werknemers en bezoekers zittend in het gras kunnen genieten van de zon.

CREDITS

Opdrachtgever: RED Company

Type project: Landschapsontwerp

Status: Uitgevoerd

Locatie: Haarlemmermeer

Oppervlakte : 1.3ha

Budget : ±1mln€

Samenwerking: LAP Landscape & Urban Design, Powerhouse Company, DVP, Deerns, IMd Raadgevende Ingenieurs

Foto credits: Sander Lap en Sebastian van Damme