Antoniuskwartier Utrecht


Antoniuskwartier Utrecht

VERSTERKEN VAN DE

LANDSCHAPPELIJKE STRUCTUUR

Op de locatie van het voormalig ziekenhuis St. Antonius in Utrecht ligt nu de woonbuurt het Antoniuskwartier. De woonbuurt bestaat uit 207 grondgebonden woningen in een afgeleide jaren dertig stijl. De wijk is ontwikkeld om betaalbare grondgebonden woningen aan te bieden in de wijk Overvecht. 

 

Het Antoniuskwartier beslaat 4,4ha en kenmerkt zich door de groene setting met bomen volle wasdom. Het landschap van het Vechtzoompark is hierbij meegenomen als belangrijk uitgangspunt voor het ontwerp en de keuze voor de situering van de nieuwe woonblokken. Het Vechtzoompark vormt een landschappelijke structuur met ecologische en recreatieve betekenis op schaal van de stad en regio. Behalve het realiseren van een aantrekkelijk groen woongebied op deze locatie wordt de nieuwe wijk beter aangesloten op het Vechtzoompark door de park paden verlengen en te verbinden en daarmee de park wandelpaden structuur te versterken.

GROEN WONEN

De nieuwe woonbuurt bestaat uit vier bouwblokken met gelijkende opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte waarin veel waardevolle volwassen Platanen te vinden zijn die opnemen zijn vanuit de voormalige parkeerplaats van het ziekenhuis. Het bestaande sportpark aan Rio de Janeirodreef blijft behouden en krijgt een nieuwe toegangsweg zodat de kwaliteiten van het Vechtzoompark beter tot hun recht komen. De straat naar het sportcomplex zal getransformeerd worden tot een aantrekkelijke groene zone met wadi’s voor de wateropvang en speelgelegenheden voor kinderen. De bestrating is gereduceerd tot het minimale waardoor er extra ruimte beschikbaar blijft voor tuinen en groen.

 

In de tweede fase zijn drie bouwblokken ontwikkeld met daartussen twee autoluwe woonstraten.

Deze groene woonstraten zijn vormgegeven met alleen een karrenspoor voor een incidentele auto. Door het minimaliseren van het verharde oppervlakte ontstaat er een klimaatadaptieve woonbuurt, die optimaal profiteert van haar groene omgeving. Het voormalige parkeerveld van het ziekenhuis tussen fase 1 en 2 is heringericht met duurzame open verharding, voor de sportvelden en het bezoekersparkeren. De zeer waardevolle Platanen blijven behouden in het plan en er worden extra Platanen toegevoegd om de structuur te versterken. Het parkeren voor bewoners wordt in de blokken opgelost.

 

In de derde fase van het project is samen met de gemeente Utrecht gewerkt aan een groene inrichting die mede is voorgegeven naar de wensen van de bewoners van de wijk. Middels een participatie traject met een creatieve sessie is de openbare ruimte vormgegeven. Hierbij was het sparen van bomen het uitgangspunt. De nieuwe speelplek centraal in de buurt zal plaats geven aan natuurlijk spelen.

GROEN WONEN

De nieuwe woonbuurt bestaat uit vier bouwblokken met gelijkende opzet en bebouwingstypologie, gescheiden door een centrale open ruimte waarin veel waardevolle volwassen Platanen te vinden zijn die opnemen zijn vanuit de voormalige parkeerplaats van het ziekenhuis. Het bestaande sportpark aan Rio de Janeirodreef blijft behouden en krijgt een nieuwe toegangsweg zodat de kwaliteiten van het Vechtzoompark beter tot hun recht komen. De straat naar het sportcomplex zal getransformeerd worden tot een aantrekkelijke groene zone met wadi’s voor de wateropvang en speelgelegenheden voor kinderen. De bestrating is gereduceerd tot het minimale waardoor er extra ruimte beschikbaar blijft voor tuinen en groen.

 

In de tweede fase zijn drie bouwblokken ontwikkeld met daartussen twee autoluwe woonstraten.

Deze groene woonstraten zijn vormgegeven met alleen een karrenspoor voor een incidentele auto. Door het minimaliseren van het verharde oppervlakte ontstaat er een klimaatadaptieve woonbuurt, die optimaal profiteert van haar groene omgeving. Het voormalige parkeerveld van het ziekenhuis tussen fase 1 en 2 is heringericht met duurzame open verharding, voor de sportvelden en het bezoekersparkeren. De zeer waardevolle Platanen blijven behouden in het plan en er worden extra Platanen toegevoegd om de structuur te versterken. Het parkeren voor bewoners wordt in de blokken opgelost.

 

In de derde fase van het project is samen met de gemeente Utrecht gewerkt aan een groene inrichting die mede is voorgegeven naar de wensen van de bewoners van de wijk. Middels een participatie traject met een creatieve sessie is de openbare ruimte vormgegeven. Hierbij was het sparen van bomen het uitgangspunt. De nieuwe speelplek centraal in de buurt zal plaats geven aan natuurlijk spelen.

CREDITS

Opdrachtgever: Timpaan / Gemeente Utrecht

Type project: Stedenbouwkundig masterplan, openbare ruimte ontwerp

Status: Fase 1 opgeleverd 2016 / Fase 2 opgeleverd 2018 / Fase 3 aanbouw 2020

Locatie: Utrecht, Paranadreef

Oppervlakte: 4,5ha

Aantal woningen: 207 grondgebonden woningen

Ontwerp: 2011-2019

Uitvoering: 2016-2020

Architect: BAM wooncollectie