Gewonnen!
Hanzestad
Harderwijk

10 maart 2020

HANZESTAD HISTORISCH HARDERWIJK EN EEN NAUTISCH HAVENKARAKTER

De jury heeft het plan gewaardeerd voor het gekozen thema Hanzestad, wat zich uit in Harderwijkse Hanze ornamenten geanalyseerd vanuit de binnenstad en Hanze cultuur. Zo ontstaat er een zorgvuldige overgang tussen de ‘Zuiderzee’ architectuur en de industriële grootstedelijke van het appartementengebouw ‘De Harderwerf’.
 
Het driehoeke bouwblok is opgevat als een samenstelling van drie verschillende zijdes met woningtypes en gesloten met drie bijzondere hoekoplossingen, voor diversiteit aan woningen en verscheidenheid. De gekozen thematiek van baksteenarchitectuur is per zijde verschillend uitgewerkt. De kop van het driehoekblok bij de kade vormt een zichtpunt voor voetgangers en fietsers vanuit alle kanten en is gelegen in de knik van de Lelyhaven. De ambachtelijke baksteenarchitectuur van het hoekgebouw heeft eigentijdse interpretaties van pakhuis-en hanzearchitectuur in zich. Van de patronen van de Harderwijkse vlag tot en met ornamentele nautische accenten. 
 

LEVENDIG WATERFRONT

Door een efficiënte parkeergarage te maken onder het appartementengebouw ‘De Harderwerf’ en parkeren in het binnenhof van het driehoekige bouwblok te situeren, hebben we extra ruimte vrij weten te maken voor een levendige kade. De voorgestelde parkeerplaatsen langs de kade zijn komen te vervalen en vervangen door een groenstrook voor verzachting en vergroening. Een brede trap verbindt de lage kade, biedt zitgelegenheid en geeft de bewoners zicht op het water. 

 

VOORDEUR AAN DE WATERSTAD, TUIN IN EEN GROENE OASE

Het plan integreert beplanting in de architectuur zodat landschap en architectuur in elkaar overvloeien. Aan de zijde van de N302 van ‘De Harderwerf’ komt een groene gevel in de vorm van een begroeide net, refererend aan de vissersnetten. De jury vond dit met een leuke verwijzing naar het verleden van Harderwijk. Met diverse klimplanten zorgt dit direct voor een afscherming van o.a. geluid en fijnstof. Aan de Noordlaan vergroent het profiel door royale plantenbakken op de terrassen te realiseren. 
 
De roddelaartjes aan de buitenzijde van het gesloten driehoekige bouwblok, zijn direct een plantenbak die vergroening geeft aan de gevel. Het binnenhof heeft een groen lommerrijk karakter in contrast met de stenige kade, hier zal men een groene oase binnenkomen. De auto’s zijn verhuld achter een wereld van hagen. Minimale verharding en de keuze voor open verharding maakt het geheel functioneel maar ook een groen binnengebied.
 

HOGE DUURZAAMHEIDSAMBITIES: ENERGIENEUTRAAL & LEVEREND

Daar waar mogelijk is het plan energieleverend gemaakt maar het plan is niet alleen vanwege energie duurzaam. Het uitgebreide watermanagement is door het vasthouden, bergen, hergebruik en natuurlijk afvoeren klimaatadaptief. Zelfs voor de extreme regenbuien van de toekomst. Daarnaast bouwen we niet alleen voor de mens maar ook voor flora & fauna. Natuurinclusief bouwen door volledige intergratie van afgestemde beplanting en toepassing ecologische adviezen levert het plan optimale biodiversiteit.

 
GO BACK