Selectie gewonnen
La Cour Cantina
Ede

15 september 2016

De selectieprocedure voor de locatie Maurits Noord 8 te Ede is gewonnen door LAP Landscape & Urban design. Met het schetsontwerp voor het meergeneratie woonproject rondom een hof is met terughoudende architectuur het project zorgvuldig ingepast in de omgeving van de oude kazernegebouwen.


Het winnende ontwerp is gemaakt in opdracht van BPD-regio midden en Bouwbedrijf Kreeft. Het project betreft de nieuwbouw van verschillende type woningen om verschillende generaties te huisvesten rondom het hof. Voor starters en senioren zijn er kleinere woonruimtes maar aansluitend zijn er ook ruime gezinswoningen opgenomen in het cour. De zuidzijde van het cour is het geopend met zicht op het bos rondom de Kazernelaan.

 

Door in te spelen op het bestaande hoogteverschil kon het parkeren uit het zicht worden gehouden. Onder het noordelijk deel van het woonhof komt voldoende parkeergelegenheid voor het project. Bovenop het parkeren een hoftuin vol kleurrijke, wuivende beplanting. Aan de hoftuin staat een cour van kleinere woningen met de voordeur aan het hof. Onder een groene pergola is de private buitenruimte voorzien. Door de goot- en nokhoogte gelijk te houden ontstaat er -dankzij het hoogteverschil- aan de zuidkant van het hof ruimte om grotere rijwoningen te realiseren. Deze woningen bedienen een andere doelgroep. Tezamen ontstaat er een hof met meerdere generaties. Ouderen en starters wonen aan de hoftuin en de spelende kinderen op het verlengde hof, onder de bestaande bomen.


Modern refereren aan monumenten
Het bouwveld MN 8 ligt gesitueerd midden tussen de monumenten van de Maurits-Noord Kazerne. Ten noorden van de locatie ligt één van de twee H-vormige gebouwen; de oudste gebouwen op Maurits Noord die als ensemble de kern, en met hun centrale ligging, ook het hart van het monumentale cluster op Maurits Noord vormen. Ten oosten van de locatie ligt De Bergansius, een prachtig monumentaal bouwwerk met een bijzondere U-vormige plattegrond dat de entree van het monumentaal cluster vanaf de Parklaan markeert. Ten westen van de locatie ligt het oude KMAR-gebouw dat een nieuwe functie krijgt als woongebouw en een prachtige hoogwaardige buffer vormt naar het hoge naoorlogse woongebouw van Belvédère aan de Klinkenbergerweg. Direct ten zuiden van de locatie ligt “Gebouw 8”, een waardevol historisch pand en een voormalige soldatenkantine.

Het ontwerp integreert de karakteristieke detaillering van de historische gebouwen en speelt daarnaast met de symmetrie, repetitie en eenvoud van de militaire architectuur. De ambitie is om ongelijkbenig woonhof te ontwikkelen en de voormalige soldaten kantine mee te ontwikkelen. Dit historisch waardevol gebouw kan straks een belangrijk onderdeel worden van het woongenot in de cour als het getransformeerd kan worden tot multifunctionele horeca.

 

Het plan zal in de komende maanden verder worden uitgewerkt .... 

GO BACK