Gewonnen
As met Allure
Weesp

8 februari 2018

LAP Landscape & Urban Design wint met De Bie Wegenbouw uit Velserbroek de opdracht om de As met Allure aan te leggen in Weesp. Het project betreft een herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. De uitvoering start zomer 2018.

De As met Allure betreft de volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Het werk is aanbesteed als een Design & Construct contract, waarbij participatie van de inwoners van Weesp een belangrijke rol speelt in het ontwerpproces.

 

De belangrijkste toegangsweg tot het historisch centrum van de vestingstad Weesp wordt gevormd door de C.J. van Houtenlaan (vanaf de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg. Deze toegangsweg heeft een historische zichtlijn naar het in de 18e eeuw gerealiseerde stadhuis Weesp. De As met Allure is als toegangsweg een reis door de tijd. Startend buiten de stad gaat men van de huidige tijd terug in de tijd waarbij het straatprofiel met stapjes smaller wordt en bebouwing historischer.

Een belangrijk onderdeel van de As met Allure is de subtiele entree van de binnenstad. De niet voltooide vestingwerken zijn maken de fortificatie van binnenstad niet zichtbaar, de Singel waar de fortificatie moest komen is verstopt achter bebouwing en parkeerplaatsen. Opgave voor de herinrichting was het markeren van deze entree van de binnenstad. Door middel van twee poortbomen wordt de historische Lindesingel voltooid. Een natuurstenen markeringssteen toont de historie van de locatie door middel van de tijdslijn en onvoltooide vestingwerken. Het trottoir veranderd hier van materialisering, terwijl de rijloper de constante blijft met een inrichting van gebakken klinkers.

LAP Landscape & Urban Design wint met De Bie Wegenbouw uit Velserbroek de opdracht om de As met Allure aan te leggen in Weesp. Het project betreft een herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. De uitvoering start zomer 2018.

De As met Allure betreft de volledige bovengrondse herinrichting van 50 km/uur naar 30 km/uur en ondergronds het vervangen van het gecombineerde rioolstelsel door een gescheiden rioolstelsel. Het werk is aanbesteed als een Design & Construct contract, waarbij participatie van de inwoners van Weesp een belangrijke rol speelt in het ontwerpproces.

 

De belangrijkste toegangsweg tot het historisch centrum van de vestingstad Weesp wordt gevormd door de C.J. van Houtenlaan (vanaf de Prinses Irenelaan) en de Groeneweg. Deze toegangsweg heeft een historische zichtlijn naar het in de 18e eeuw gerealiseerde stadhuis Weesp. De As met Allure is als toegangsweg een reis door de tijd. Startend buiten de stad gaat men van de huidige tijd terug in de tijd waarbij het straatprofiel met stapjes smaller wordt en bebouwing historischer.

Een belangrijk onderdeel van de As met Allure is de subtiele entree van de binnenstad. De niet voltooide vestingwerken zijn maken de fortificatie van binnenstad niet zichtbaar, de Singel waar de fortificatie moest komen is verstopt achter bebouwing en parkeerplaatsen. Opgave voor de herinrichting was het markeren van deze entree van de binnenstad. Door middel van twee poortbomen wordt de historische Lindesingel voltooid. Een natuurstenen markeringssteen toont de historie van de locatie door middel van de tijdslijn en onvoltooide vestingwerken. Het trottoir veranderd hier van materialisering, terwijl de rijloper de constante blijft met een inrichting van gebakken klinkers.

GO BACK