Selectie gewonnen
Weideveld
Bodegraven

9 juli 2015

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft projectontwikkelaar Timpaan uit Rijsenhout geselecteerd als gebiedsontwikkelaar voor ca. 250 woningen in 4 woonvelden in Weideveld te Bodegraven. In opdracht van Timpaan zal LAP Landscape & Urban Design het stedenbouwkundig ontwerp maken.

 

De gemeente is in samenwerking met Bureau Middelkoop in februari van dit jaar gestart met een marktconsultatie om te komen tot een selectie voor een gebiedsontwikkelaar en initiatieven voor deelplannen binnen het gebied. Het oorspronkelijke stedenbouwkundige plan voor Weideveld dateert uit 2005. Hoewel enkele woningen van dit plan zijn gerealiseerd komen grote delen van het plan moeilijk tot ontwikkeling. LAPLAB analyseerde het huidige plan en ziet optimalisatie kansen in het vergroten van ruimtelijke kwaliteit.

 

Het huidige stedenbouwkundige plan voor Weideveld gaat qua landschappelijke hoofdstructuur uit van noord-zuid gesitueerde groene lopers, in het midden van het plan uitkomend op de open Dorpsweide. Hoewel er in het plan voor Weideveld een zeer groot aandeel aan openbare ruimte is wordt deze openbare ruimte niet altijd omgezet in ruimtelijke woonkwaliteit. Daarnaast zijn er in het huidige plan veel doodlopende wegen dit komt de oriëntatie niet ten goede.

 

Met de nieuwe stedenbouwkundige visie willen we inzetten op het benutten van de volgende kansen om daarmee het plan kwalitatief te kunnen verbeteren; minder verharding en hogere kwaliteit openbare ruimte, een sterk verbindend groen raamwerk om aan te wonen, geen doodlopende straten en geen blinde gevels naar de openbare ruimte.

 

WONEN AAN HET LIMESPARK

Om dit voor elkaar te krijgen is een aanpassing aan het ruimtelijk raamwerk noodzakelijk. Waar de groene lopers nu noord-zuid gesitueerd zijn is het voorstel om deze te draaien. Hiermee opent de wijk zich naar de grotere groenstructuren van Bodegraven, en vindt het haar aansluiting met het nieuwe Limespark. Daarnaast heeft dit als gevolg dat het park daar komt te liggen waar de woningen zijn, zodat het groen echt een meerwaarde heeft voor de gehele wijk.

 

Partijen streven ernaar om voor het einde jaar een nieuw stedenbouwkundig plan te kunnen presenteren en gelijktijdig wordt begonnen aan het wijzigen van het huidige bestemmingsplan waardoor in het voorjaar van 2016 de eerste ontwikkelingen gestart kunnen worden. Bovendien onderzoeken gemeente en Timpaan de mogelijkheden om binnen het huidige bestemmingsplan ook al te komen tot nieuwe ontwikkelingen.

 

 

 

 

 

GO BACK