Bouwrijp maken
Landgoed Eendragt
Zevenhuizen

21 februari 2020

De civiele aannemer AW-Vessies is druk bezig met de eerste hand te leggen aan het landschapsplan. De bouwwegen worden aangelegd, het grondwerk, de weg cunetten worden uitgegraven en de kunstwerken waaronder de koppelduikers voor polder watergangen en de infrastructuur worden gebouwd en zichtbaar. De werkzaamheden zijn in het vierde kwartaal van 2019 gestart en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond. Na het bouwrijp maken kan de bouwkundige aannemer ‘Thuis in Bouwen’ aan de slag met de eerste fase van de woningbouw.
 
De Eendragtspolder maakt onderdeel uit van het grote landschapsrecreatiegebied Bentwoud-Rottemeren-Zuidplas. Het vormt een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de alle omliggende steden en de zuidvleugel. Met name de Rotte, met de Rottemeren, heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten en vormt de ruggengraat van dit gebied. De toekomstige bewoners van Landgoed de Eendragt kunnen ontspannen langs de Rotte naar het centrum van Rotterdam fietsen.
 
De ontwikkeling bied enerzijds ruimte voor 37 luxe villa’s en anderzijds ruimte voor het landschap voor polderherstel. Met deze ontwikkeling willen we de groenbeleving van de polder met wandelingen langs de watergangen met lange verzichten weer herstellen. Dit doen we door het terugbrengen van het systeem van de poldersloten. Welke dus nu zichtbaar worden gemaakt!
 
De civiele aannemer AW-Vessies is druk bezig met de eerste hand te leggen aan het landschapsplan. De bouwwegen worden aangelegd, het grondwerk, de weg cunetten worden uitgegraven en de kunstwerken waaronder de koppelduikers voor polder watergangen en de infrastructuur worden gebouwd en zichtbaar. De werkzaamheden zijn in het vierde kwartaal van 2019 gestart en worden naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020 worden afgerond. Na het bouwrijp maken kan de bouwkundige aannemer ‘Thuis in Bouwen’ aan de slag met de eerste fase van de woningbouw.
 
De Eendragtspolder maakt onderdeel uit van het grote landschapsrecreatiegebied Bentwoud-Rottemeren-Zuidplas. Het vormt een belangrijk recreatief uitloopgebied voor de alle omliggende steden en de zuidvleugel. Met name de Rotte, met de Rottemeren, heeft een grote aantrekkingskracht op recreanten en vormt de ruggengraat van dit gebied. De toekomstige bewoners van Landgoed de Eendragt kunnen ontspannen langs de Rotte naar het centrum van Rotterdam fietsen.
 
De ontwikkeling bied enerzijds ruimte voor 37 luxe villa’s en anderzijds ruimte voor het landschap voor polderherstel. Met deze ontwikkeling willen we de groenbeleving van de polder met wandelingen langs de watergangen met lange verzichten weer herstellen. Dit doen we door het terugbrengen van het systeem van de poldersloten. Welke dus nu zichtbaar worden gemaakt!
 
GO BACK