Akkoord
Creatief Mensenpark
Emmen

2 mei 2017

LAP Landscape & Urban Design heeft in samenwerking met Powerhouse Company en de gemeente Emmen het kwaliteitsboek voor Creatief Mensenpark Emmen afgerond. Het kwaliteitsboek ligt ter inzage en reactie voor bewoners en geïnteresseerden bij de gemeente. Volgende stap is het maken van een inrichtingsplan, deze fase zal starten in de zomer.

 

De voormalige dierentuin van Emmen, voorheen het Noorder Dierenpark, is een bijzondere plek in Emmen. Het park ligt in het centrum, direct aan het Marktplein en heeft een unieke landschapskwaliteit met eeuwenoude bomen. Het is een plek die alle Emmenaren kennen, een plek met historie en herinneringen. De dierentuin is in maart 2016 verhuisd naar een nieuwe plek aan de westkant van het centrum, aan het nieuwe Raadhuisplein. Hierdoor is de oude dierentuinlocatie vrij gekomen. De kern van het nieuwe Creatief Mensenpark Emmen zal een openbaar park zijn voor de bewoners en bezoekers van Emmen. Een park met kunst, cultuur en innovatie waar tevens ruimte komt voor gebouwen en kleine ondernemingen, die reuring brengen in het gebied.

 

In het kwaliteitsboek worden de randvoorwaarden voor de gebouwen inclusief de directe buitenruimte in onderlinge samenhang vastgelegd. Het kwaliteitsboek geeft richting aan de sfeer en uitstraling van het inrichtingsplan voor het openbare gebied en borgt de samenhang tussen de gebouwen en het park. Ook geeft het kwaliteitsboek een concreet en samenhangend duurzaamheidskader voor zowel het openbaar gebied als bebouwing in het park.

 

De maximale bouwhoogte komt te liggen op 11 meter, bepaalde accenten mogen hier en daar tot 15 meter reiken. Op die manier wordt met respect omgegaan met de buurt. De enige uitzondering op deze regel is de komst van een mogelijke uitkijktoren: die mag 30 meter de hoogte in. Groen en duurzaam bouwen is de hoofdmoot met zoveel mogelijk behoud van de huidige uitstraling. Monumentale bomen worden daarom niet gekapt, de overige bebossing zal beperkt worden verwijderd. De gemeente stelt nog een bomenplan op om de huidige groenstructuur zoveel mogelijk te bewaren. Een hoofdrol is weggelegd voor de savanne dat de ultieme relaxspot van het centrum van Emmen zal worden. Rondom komt een 6 meter brede boulevard die gaat dienen als shared space voor fietsers en wandelaars.

 

Het park blijft autovrij, met uitzondering van bestemmings-, bedienend of calamiteitenverkeer. Parkeren om en nabij het park gebeurt met grote terughoudendheid. Het park krijgt zes entrees vanuit de Sterrenkamp, de Minister Kanstraat en de Sterrenkamp. Drie zullen geschikt zijn voor fietsverkeer. De plinten van bouwwerken in het park dienen opvallend genoeg voorzien te zijn van een plint van 4,5 meter hoog, waardoor er een transparant geheel ontstaat.

 

De voormalige dierentuin van Emmen, Noorder Dierenpark, is op dit moment al in transformatie naar een Creatief Mensenpark. De sloopwerkzaamheden zijn bijna afgerond, deze zomer zal er al een mooi opgeruimd park zijn. Ook nu is het park al een bezoekje waard. Schaapjes lopen al door de savanne, een aantal ruimtes tijdelijk verhuurd aan initiatiefnemers in categorie kunst, cultuur en innovatie. Genoeg reden om alvast een bezoeken te brengen!

 

 

 

GO BACK