Herontwikkeling
Harmonieplein
Maarssen

6 juli 2015

Gemeente Stichtse Vecht heeft de ambitie het Harmonieplein in Maarssen-Dorp her te ontwikkelen tot een aantrekkelijke plek met gevarieerde woningen, winkels, horeca, voorzieningen en nieuwe openbare ruimte. Al vanaf 2007 worden hiervoor door diverse partijen plannen voor gemaakt. De realiteit heeft deze plannen echter ingehaald, ontwikkeling bleek niet haalbaar of wenselijk. De ambitie om de plek te kunnen ontwikkelen is echter niet verdwenen.

 

LAP Landscape & Urban Design heeft de selectie gewonnen om een passend, financieel realistische gebiedsvisie met draagvlak op te stellen op weg naar een aantrekkelijk Harmonieplein. Het huidige plein is voornamelijk ingericht voor de auto. Het is nog te weinig een verblijfsgebied. Er liggen daarnaast kansen voor het verbeteren van de oriëntatie en hiërarchie in het gebied. De kansen voor een sfeervol (historisch) centrum aan de Vecht kunnen ten volle worden benut.

 

Er wordt toegewerkt naar een stedenbouwkundige visie/plan, gepresenteerd en ontworpen aan de hand van varianten in een maquette. Daarnaast zal er een gedegen onderzoek plaats vinden naar de haalbaarheid, context en mogelijke initiatiefnemers die het plan moeten gaan trekken. Aan de hand van een faseringsdraaiboek wordt de haalbaarheid bepaald en getoetst. De eerste resultaten worden verwacht in september.

GO BACK