Akkoord
dorpsbouwmeester
Bodegraven

8 november 2017

Een nieuw woongebied voor 85 woningen zal vanaf medio 2018 verrijzen aan de rand van het dorpscentrum van Bodegraven, op de kruising van de Oud Bodegraafseweg en de Doortocht en in de nabijheid van de Binnenpolder. Heijmans ontwikkelt hier circa 30 appartementen en 55 grondgebonden woningen in een setting van groen en water. Het plan werd door de dorpsbouwmeester gewaardeerd om haar ‘zorgvuldige architectuur’. LAP Landscape & Urban Design ontwierp de architectuur als integraal onderdeel samen met de stedenbouw en het landschapsontwerp.

LAP heeft aan de voorkant van het project ingezet op een hoge beeldkwaliteit voor de stedenbouwkundige planopzet en openbare inrichting. Dit aan de hand van drie stedenbouwkundige kernkwaliteiten, namelijk: het aanhaken op bestaande routes zoals het begeleiden van de Oud Bodegraafseweg, continuering en intensivering van de groene kwaliteiten rondom het Bodegraafse spoortracé en de verbinding met het Groene Hart via de Binnenpolder.

 

Begin november is er door de dorpsbouwmeester van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk akkoord gegeven op de architectonische uitwerking van de eengezinswoningen. Het architectuur concept zet zich in voor de Bodegraafse Stijl. Het op een moderne wijze aansluiten bij de oude gevels uit het omliggende centrum. De essentie zit in de rijke detaillering, kleinschaligheid, individualiteit maar ook in de juiste mate van samenhang binnen de groene hoven. De architectuur is ontworpen in samenwerking met Groosman.

 

De groene hofjes zijn de ruimtelijke en sociale dragers van het plan. Het zijn de plekken waar kinderen veilig voor de deur kunnen spelen, terwijl ouders zittend voor de woning genieten van het zonnetje. De bewoners krijgen samen met de gemeente vergaande inspraak in de definitieve inrichting van de hofjes.

 

Start bouw is naar verwachting medio 2018.

GO BACK