Duurzaamheidsvisie
Bangert Oostenpolder
Hoorn

5 juli 2017

Aan de noordoostzijde van de gemeente Hoorn ligt de nieuwbouwwijk Bangert & Oosterpolder. De woonwijk is momenteel volop in ontwikkeling, fase 1 tot en met 4 zijn gebouwd of in aanbouw en voor fase 5 worden voorbereidende werkzaamheden gestart. De gemeente Hoorn en Ontwikkelingsmaatschappij Hoorn (OMH) willen voor fase 5 duurzaamheid hoog op de agenda zetten. Hiervoor is er behoefte aan het synchroniseren van de wensen en ambities op basis van een gedegen financieel, technisch en procesmatig onderzoek, resulterend in een heldere duurzaamheidsvisie. Samen met duurzaamheid adviesbureau Merosch wonnen we de selectie om deze duurzaamheidsvisie op te stellen.

 

In de gepresenteerde visie voor duurzame stedenbouw- en woningbouwconcepten stellen we dat duurzaamheid een logisch onderdeel moet zijn van het dagelijkse leven van de nieuwe bewoners in Bangert & Oosterpolder fase 5. Merosch focuste zich in het proces op mogelijke / gewenste energieconcepten en energieambities voor de woningbouw inclusief welke financiële consequenties de diverse maatregelen hebben. LAP focuste zich op de duurzame stedenbouw en het landschappelijk raamwerk. Uitgangspunt was de voorliggende conceptverkaveling. Op de verschillende schaalniveau’s zijn door het team verschillende duurzame maatregelen voorgesteld en verbeeld.

 

De visie resulteerde in het besluit om alle quick-win maatregelen direct in te passen. Daar waar extra inzet nodig is wordt nader studie gedaan naar de mogelijkheden. LAP consulteert de Gemeente Hoorn bij de verdere uitwerking van het masterplan.

 

 

GO BACK