Health Campus
Brightlands
Maastricht

4 november 2015

In het najaar van 2014 is de Structuurvisie Brightlands Maastricht Health Campus (BL MHC) vastgesteld. Betrokken partijen treffen nu voorbereidende werkzaamheden om de concrete plannen uit de structuurvisie ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Concreet betreft dat het herinrichten van de openbare ruimte in het hart van de campus: het forumplein en het park.

LAP Landscape & Urban Design maakte in samenwerking met Dona Stedenbouw visualisaties van de gezamenlijke ambitie van azM, UM, gemeente Maastricht, BL MHC bv en de provincie Limburg. Een vogelvluchtperspectief over het hart van de campus en een beeld van het Forumplein waarin de transformatie duidelijk zichtbaar wordt. Een ingrijpende ruimtelijke vernieuwing moet optimale omstandigheden gaan brengen voor businessgroei, innovatie, ideeënuitwisseling en interactie.

 

 

 

 

GO BACK