Getekend!
Intentieovereenkomst
Klaaswaal

23 juni 2021

‘Voor het verbeteren van de vitaliteit in Klaaswaal is veel nodig, ook op het gebied van wonen’, vertelt wethouder Van Leenen. ‘Door vergrijzing en ontgroening staan voorzieningen onder druk en dreigt een krappe arbeidsmarkt. Met dit nieuwbouwplan komen we tegemoet aan de woonbehoefte van inwoners en spelen we in op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in het dorp. De woningbouwplannen sluiten ook aan bij de woonwens van veel inwoners om in eigen dorp te kunnen starten en doorstromen op de woningmarkt’, vervolgt wethouder Van Leenen.

 

IN GESPREK OVER WONINGBOUW IN KLAASWAAL

De inwonerswerkgroep Wonen en Voorzieningen is 1 van de 4 inwonerswerkgroepen die gevormd zijn tijdens de bijeenkomst ‘Klaaswaal Centraal’ van november 2019. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere nagedacht over het verbeteren van de vitaliteit in Klaaswaal. Samen met de leden van de werkgroep zijn in een aantal gesprekken de wensen en behoeften met elkaar gedeeld. Ook is er gekeken naar de ontwikkeling van woningbouw in Klaaswaal, op zowel korte als lange termijn. De meest logische plek om op korte termijn woningbouw te realiseren, zijn de gronden gelegen ten zuidoosten van de sportvelden van SSS tot aan de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde.

De direct omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over de voorgenomen plannen en worden in een later stadium betrokken bij de ontwikkeling. ‘De Ontwikkelcombinatie is verheugd de verdere planvorming op te kunnen pakken en met het project een bijdrage te leveren aan de
samenleving in Klaaswaal. We streven bij de ontwikkeling en het bouwen naar een optimale invulling in harmonie met de omgeving met veel groene kwaliteit in de openbare ruimte. Daarbij kijken we of we elke meter van toegevoegde waarde kunnen maken’, aldus Niels van Ginkel Adjunct Directeur Novaform Vastgoedontwikkelaars West.

 

UITWERKEN PLANNEN 

In de intentieovereenkomst leggen de partijen enkele afspraken vast over de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de ontwikkeling. Exacte kaders worden later vastgelegd als er meer duidelijkheid is over de planvorming. Na het ondertekenen van de overeenkomst gaan partijen samen met de werkgroep en andere belanghebbenden aan de slag om de plannen verder vorm te geven. Zij kijken hierbij onder andere naar de opzet van het stedenbouwkundige plan, naar de groenstructuren, de wegen en de ontsluitingen. Enkele onderzoeken voor het beoordelen van de haalbaarheid van de ontwikkeling zijn al uitgevoerd. Denk hierbij aan een onderzoek naar de bodemsamenstelling en inmeting van het terrein.  

 

PLANNING

Als alles volgens planning verloopt, wordt er een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Naar verwachting gaan de eerste woningen in medio 2022 in verkoop.

 

 

Foto: Gemeente Hoeksche Waard

‘Voor het verbeteren van de vitaliteit in Klaaswaal is veel nodig, ook op het gebied van wonen’, vertelt wethouder Van Leenen. ‘Door vergrijzing en ontgroening staan voorzieningen onder druk en dreigt een krappe arbeidsmarkt. Met dit nieuwbouwplan komen we tegemoet aan de woonbehoefte van inwoners en spelen we in op de gevolgen van de demografische ontwikkelingen in het dorp. De woningbouwplannen sluiten ook aan bij de woonwens van veel inwoners om in eigen dorp te kunnen starten en doorstromen op de woningmarkt’, vervolgt wethouder Van Leenen.

 

IN GESPREK OVER WONINGBOUW IN KLAASWAAL

De inwonerswerkgroep Wonen en Voorzieningen is 1 van de 4 inwonerswerkgroepen die gevormd zijn tijdens de bijeenkomst ‘Klaaswaal Centraal’ van november 2019. Tijdens deze bijeenkomst is onder andere nagedacht over het verbeteren van de vitaliteit in Klaaswaal. Samen met de leden van de werkgroep zijn in een aantal gesprekken de wensen en behoeften met elkaar gedeeld. Ook is er gekeken naar de ontwikkeling van woningbouw in Klaaswaal, op zowel korte als lange termijn. De meest logische plek om op korte termijn woningbouw te realiseren, zijn de gronden gelegen ten zuidoosten van de sportvelden van SSS tot aan de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde.

De direct omwonenden en andere belanghebbenden zijn geïnformeerd over de voorgenomen plannen en worden in een later stadium betrokken bij de ontwikkeling. ‘De Ontwikkelcombinatie is verheugd de verdere planvorming op te kunnen pakken en met het project een bijdrage te leveren aan de
samenleving in Klaaswaal. We streven bij de ontwikkeling en het bouwen naar een optimale invulling in harmonie met de omgeving met veel groene kwaliteit in de openbare ruimte. Daarbij kijken we of we elke meter van toegevoegde waarde kunnen maken’, aldus Niels van Ginkel Adjunct Directeur Novaform Vastgoedontwikkelaars West.

 

UITWERKEN PLANNEN 

In de intentieovereenkomst leggen de partijen enkele afspraken vast over de technische, financiële en juridische haalbaarheid van de ontwikkeling. Exacte kaders worden later vastgelegd als er meer duidelijkheid is over de planvorming. Na het ondertekenen van de overeenkomst gaan partijen samen met de werkgroep en andere belanghebbenden aan de slag om de plannen verder vorm te geven. Zij kijken hierbij onder andere naar de opzet van het stedenbouwkundige plan, naar de groenstructuren, de wegen en de ontsluitingen. Enkele onderzoeken voor het beoordelen van de haalbaarheid van de ontwikkeling zijn al uitgevoerd. Denk hierbij aan een onderzoek naar de bodemsamenstelling en inmeting van het terrein.  

 

PLANNING

Als alles volgens planning verloopt, wordt er een bestemmingsplanprocedure doorlopen. Naar verwachting gaan de eerste woningen in medio 2022 in verkoop.

 

 

Foto: Gemeente Hoeksche Waard

GO BACK