Gewonnen!
De Wijert Noord
Groningen

16 september 2020

HERSTRUCTURERING VAN DE WIJK

In de opzet van de opgave is stedenbouwkundig de oorspronkelijk opzet van de originele stempelstructuur geborgd. Het ontwerp vult de nieuwe woonblokken op eigentijdse wijze in binnen de gegeven structuur. In eerste aanblik lijkt de vervangende nieuwbouw identiek maar een aantal nieuwe elementen vragen zowel stedenbouwkundig als architectonisch om nieuwe ideeën van deze tijd, om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Zoals het maken van een leefwijk, levendige plint, versterken ruimtelijke kwaliteit, vergroten van betrokkenheid en verscheidend informeel groen/

 

HERINTERPRETATIE VAN DE STEMPELSTRUCTUUR

De stempelstructuur vraagt om een herinterpretatie, specifiek bij het vervallen van de garageboxen. De nieuwe openheid is een kans om in de buurt mensen en openbare ruimte te verbinden, om de ruimtelijke kwaliteit te laten zien. Het hof is niet meer een besloten binnentuin maar meer een verbindende ruimte tussen hof en straat.

 

Bestaand en nieuw vormen een ensemble waarbij de waarde van de cultuurhistorische stempelstructuur geborgd blijft.

 

 

EIGENTIJDSE STIJL

In De Wijert Noord heeft elke buurt een eigen herkenbaar handschrift in plastiek, kleur, kunst en ontwerp van buitenruimtes. Om één geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen in deze buurt is ons idee om deze elementen terug te laten komen op een eigentijdse manier die mensen zullen herkennen. Extra karakter krijgt de buurt tussen Vondellaan, Brederostraat, Hora Siccemasingel en P.C. Hooftlaan omdat het de rand vormt in de overgang naar de aangrenzende wijken. De jaren’30 architectuur in Helpman en de nieuwbouw op het voormalige terrein van het Diakonessenhuis. Niet alleen in architectuur komen in deze drie buurten de werelden samen, ook in type woningen: sociale woningbouw gemengd met grote gezinswoningen, villa’s en portiekwoningen.

 

In De Wijert Noord is veel groen en dat wordt in de nieuwe situatie nog méér. Verschillen in seizoenen geven identiteit aan de straten en binnenhoven.

 

 

Betrokken bij de buurt In het ontwerp van de woongebouwen is de interactie tussen binnen en buiten enorm vergroot ten opzichte van de huidige situatie. Mensen worden op ongedwongen wijze gestimuleerd om elkaar te zien en de openheid creëert nieuwe routes en verbindingen. De daadwerkelijke betrokkenheid van

mensen met hun buurt, hun straat en het hof, wordt in grote mate bepaalt door de inrichting van de hoven. Door variatie in programma, tuinen, spelen, kunstelementen, en door schaal verschillen. 

 

Het hof is niet meer een besloten binnentuin maar veel meer een verbindende ruimte in de buurt. Gezellige plekken voor spelen, bewegen en gezamenlijke voedseltuinen brengen bewoners met elkaar in contact.

 

 

In samenwerking met: Trebbe, Team 4 Architecten, Comfort Partners, Klimaatgarant, Viac, Alferink van Schieveen

HERSTRUCTURERING VAN DE WIJK

In de opzet van de opgave is stedenbouwkundig de oorspronkelijk opzet van de originele stempelstructuur geborgd. Het ontwerp vult de nieuwe woonblokken op eigentijdse wijze in binnen de gegeven structuur. In eerste aanblik lijkt de vervangende nieuwbouw identiek maar een aantal nieuwe elementen vragen zowel stedenbouwkundig als architectonisch om nieuwe ideeën van deze tijd, om de wijk klaar te maken voor de toekomst. Zoals het maken van een leefwijk, levendige plint, versterken ruimtelijke kwaliteit, vergroten van betrokkenheid en verscheidend informeel groen/

 

HERINTERPRETATIE VAN DE STEMPELSTRUCTUUR

De stempelstructuur vraagt om een herinterpretatie, specifiek bij het vervallen van de garageboxen. De nieuwe openheid is een kans om in de buurt mensen en openbare ruimte te verbinden, om de ruimtelijke kwaliteit te laten zien. Het hof is niet meer een besloten binnentuin maar meer een verbindende ruimte tussen hof en straat.

 

Bestaand en nieuw vormen een ensemble waarbij de waarde van de cultuurhistorische stempelstructuur geborgd blijft.

 

 

EIGENTIJDSE STIJL

In De Wijert Noord heeft elke buurt een eigen herkenbaar handschrift in plastiek, kleur, kunst en ontwerp van buitenruimtes. Om één geheel te blijven met de woningen die niet worden vervangen in deze buurt is ons idee om deze elementen terug te laten komen op een eigentijdse manier die mensen zullen herkennen. Extra karakter krijgt de buurt tussen Vondellaan, Brederostraat, Hora Siccemasingel en P.C. Hooftlaan omdat het de rand vormt in de overgang naar de aangrenzende wijken. De jaren’30 architectuur in Helpman en de nieuwbouw op het voormalige terrein van het Diakonessenhuis. Niet alleen in architectuur komen in deze drie buurten de werelden samen, ook in type woningen: sociale woningbouw gemengd met grote gezinswoningen, villa’s en portiekwoningen.

 

In De Wijert Noord is veel groen en dat wordt in de nieuwe situatie nog méér. Verschillen in seizoenen geven identiteit aan de straten en binnenhoven.

 

 

Betrokken bij de buurt In het ontwerp van de woongebouwen is de interactie tussen binnen en buiten enorm vergroot ten opzichte van de huidige situatie. Mensen worden op ongedwongen wijze gestimuleerd om elkaar te zien en de openheid creëert nieuwe routes en verbindingen. De daadwerkelijke betrokkenheid van

mensen met hun buurt, hun straat en het hof, wordt in grote mate bepaalt door de inrichting van de hoven. Door variatie in programma, tuinen, spelen, kunstelementen, en door schaal verschillen. 

 

Het hof is niet meer een besloten binnentuin maar veel meer een verbindende ruimte in de buurt. Gezellige plekken voor spelen, bewegen en gezamenlijke voedseltuinen brengen bewoners met elkaar in contact.

 

 

In samenwerking met: Trebbe, Team 4 Architecten, Comfort Partners, Klimaatgarant, Viac, Alferink van Schieveen

GO BACK