Inrichtingsplan
Fazantenlaan
Oostvoorne

15 april 2021

Omme & De Groot heeft LAP Landscape & Urban Design gevraag om het maken van een landschapsplan en inrichtingsplan voor de inbreidingslocatie tussen de Fazantenlaan, Patrijzenlaan en Van der Meerweg in Oostvoorne, Gemeente Westvoorne. Het gaat hier om een woningbouwlocatie vlakbij de duinen van Voorne Putten. De locatie ligt gesloten rondom bestaande kavels en met mooie inheemse bomen. In de opgave moet er dus aandacht zijn voor de juiste aansluitingen en inpassing van het bestaande. het idee is om een natuurlijke landschappelijke woonkwaliteit te maken passend bij de locatie, met klimaat adaptieve maatregelen. Een nieuwe buurt die klaar is voor de toekomst! 

GO BACK