Gewonnen!
Slimme Stegen
Velsen

08 maart 2021

In opdracht van en in samenwerking met De Bie Groen hebben we de aanbesteding voor het project ‘Slimme Stegen’ gewonnen. De achterpaden bij verschillende wooncomplexen van woningcorporatie Velison Wonen te Velsen worden met dit nieuwe plan toekomstbestendig gemaakt. Bewoners van het gebied hadden in de huidige situatie soms wel 20 centimeter wateroverlast. Wij dragen graag een steentje of beter gezegd een plantje bij, om dit probleem te verhelpen. Leefbaarheid, klimaatbestendigheid en vergroening zijn de uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van de achterpaden. 

 

De komende twee jaar worden de verschillende deelopdrachten binnen het gebied uitgevoerd. 

 

LAP Landscape & Urban Design heeft de visualisaties van de stegen gemaakt en de aanbestedingsdocumenten vormgegeven.

In opdracht van en in samenwerking met De Bie Groen hebben we de aanbesteding voor het project ‘Slimme Stegen’ gewonnen. De achterpaden bij verschillende wooncomplexen van woningcorporatie Velison Wonen te Velsen worden met dit nieuwe plan toekomstbestendig gemaakt. Bewoners van het gebied hadden in de huidige situatie soms wel 20 centimeter wateroverlast. Wij dragen graag een steentje of beter gezegd een plantje bij, om dit probleem te verhelpen. Leefbaarheid, klimaatbestendigheid en vergroening zijn de uitgangspunten voor het nieuwe ontwerp van de achterpaden. 

 

De komende twee jaar worden de verschillende deelopdrachten binnen het gebied uitgevoerd. 

 

LAP Landscape & Urban Design heeft de visualisaties van de stegen gemaakt en de aanbestedingsdocumenten vormgegeven.

GO BACK