Rijndael Nieuwegein


Rijndael Nieuwegein

HISTORISCH LANDSCHAP

De basis van het ontwerp ligt in het verleden. Van de bijna twintig kastelen en Buitenplaatsen die Nieuwegein (Jutphaas en Vreeswijk) ooit kende, resteren alleen de kastelen Rijnhuizen en Oudegein. Met de lijnen uit het oorspronkelijke landgoed, Rijnhuizen, creëren we een deel van de Nieuwe Buitenplaatsen. We kiezen hier voor behoud door herontwikkeling en herstel waar mogelijk. Het initiatief plan bestaat uit vier verschillende woonmilieus; Boomgaard, Parklaan, Buitenplaats en Griend. Deze vloeien voort uit het groene raamwerk en de cultuurhistorische onderlegger en bepalen daarmee het karakter en de stedenbouwkundige opzet. Voor het geheel staat een informele autoluwe opzet centraal met veel ruimte voor ontmoeten, spelen en groen. 

 

BESTAAND GROEN ALS RAAMWERK

De woonblokken in Rijndael zijn zo gepositioneerd om waar mogelijk zoveel mogelijk waardevol en levensvatbaar groen te behouden. Dit is de basis geweest voor de “groene ladders” in het plan en tevens is de verkaveling van de griend en boomgaard zorgvuldig ingepast met oog op bestaand en nieuw te planten groen. Alle bomen zijn in kaart gebracht. Waardevolle bomen blijven behouden of worden herplant waar mogelijk en er worden nieuwe bomen toegevoegd in het plangebied.Het behouden van beeldbepalende bestaande bomen en groepen bomen in Rijndael geeft de openbare ruimte al direct een volwassen karakter en kwaliteit. 

BOOMGAARD

In de Boomgaard komen luxe gezinswoningen in een collectieve tuin. In de verkaveling is uitgegaan van clusters van steeds drie woningen en een privé buitenruimte (terraszone). De driekappers zijn specifiek voor de plek ontworpen woningen waarbij de drie woningen samen één volume vormen. De volumes zijn onderling zo gepositioneerd dat ze allemaal maximaal profiteren van een vrij zicht op het oeverpark en tegelijkertijd zoveel mogelijk uitzicht en privacy hebben rondom hun privé buitenruimte. De Boomgaard zelf is een collectieve tuin die de bewoners gezamenlijk zullen onderhouden en beheren.

 

PARKLAAN

Parklaan is het meest dichte en ‘stedelijke’ deel binnen de zone van de nieuwe buitenplaatsen. In bouwvolume vormt het een overgang tussen de grote bouwmassa’s van kantorenpark Rhijnhuysen en de kleinschalige en losse bebouwing van Buitenplaats. De drie blokken van Parklaan een hechte eenheid. Daarbij worden kleur en middelen geleend van het bestaande kantoor maar op een eigentijdse en vriendelijk manier vertaald naar woningbouw, waarbij meer aandacht is voor de plastiek en de uitstraling van individuele woningen binnen het geheel van het bouwblok. Zo wordt met de nieuwbouw aangesloten op de recente geschiedenis van de plek.

BOOMGAARD

In de Boomgaard komen luxe gezinswoningen in een collectieve tuin. In de verkaveling is uitgegaan van clusters van steeds drie woningen en een privé buitenruimte (terraszone). De driekappers zijn specifiek voor de plek ontworpen woningen waarbij de drie woningen samen één volume vormen. De volumes zijn onderling zo gepositioneerd dat ze allemaal maximaal profiteren van een vrij zicht op het oeverpark en tegelijkertijd zoveel mogelijk uitzicht en privacy hebben rondom hun privé buitenruimte. De Boomgaard zelf is een collectieve tuin die de bewoners gezamenlijk zullen onderhouden en beheren.

 

PARKLAAN

Parklaan is het meest dichte en ‘stedelijke’ deel binnen de zone van de nieuwe buitenplaatsen. In bouwvolume vormt het een overgang tussen de grote bouwmassa’s van kantorenpark Rhijnhuysen en de kleinschalige en losse bebouwing van Buitenplaats. De drie blokken van Parklaan een hechte eenheid. Daarbij worden kleur en middelen geleend van het bestaande kantoor maar op een eigentijdse en vriendelijk manier vertaald naar woningbouw, waarbij meer aandacht is voor de plastiek en de uitstraling van individuele woningen binnen het geheel van het bouwblok. Zo wordt met de nieuwbouw aangesloten op de recente geschiedenis van de plek.

BUITENPLAATS

Buitenplaats is het ontspannen en ruim opgezette woonbuurtje binnen de ontwikkeling. Hier is veel aandacht voor de individuele expressie van de woningen, private tuinen en doorgaand openbaar groen dat de woning verbindt met het ruimtelijk kader. De stedenbouwkundige hoofdopzet is losjes gebaseerd op de historische onderlegger van het bouwland behorende bij het landgoed. De bebouwing is nadrukkelijk eigentijds, maar toch met een knipoog naar op het landgoed staande bijgebouwen.

 

GRIEND

In de Griend worden woningen gerealiseerd die te gast zijn in het landschap. Met de positionering van ontsluiting en woningen wordt rekening gehouden met het huidige patroon van greppels en beplanting. De bouwvolumes zijn onderling zo gepositioneerd dat ze allemaal maximaal profiteren van enerzijds vrij zicht en anderzijds voldoende privacy. De auto is in de griend te gast en er kan bij de woning geparkeerd worden.

CREDITS

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling, KondorWessels Projecten

Type project: Gebiedsontwikkeling

Locatie: Rijnhuizen, Nieuwegein

Oppervlakte: 10 ha

Stedenbouw: LAP Landscape & Urban Design

Landschap: LAP Landscape & Urban Design

Architecten: Zecc Architecten, EVE architecten